דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ניהול בית ספר: היבטים עיוניים ומעשיים1391034חשבון מערכת31/08/2014 12:48:35צרו קשר רכישת ספרים על המכון במקרה זה, יהיה עלינו לגבש תפיסה חדשה של ניהול בית ספר ושל מנהיגות בו, אשר תעלה בקנה אחד עם מושג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:48:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: הסבת קציני צבא פורשים לתפקידי ניהול בבתי ספר 1391082חשבון מערכת31/08/2014 13:53:35תהליך ההכשרה מתבסס על תגבור נדבכים חיוניים בניהול הבית ספרי הצביע על האפשרות לגייס ולהכשיר מועמדים לתחום הניהול הבית ספרי גם מחוץ למערכת החינוך ומאפשר פתיחת מערכת זו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:53:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חוויית הכניסה לתפקיד ניהול בית ספר מנקודת מבטן של מנהלות "צומחות" ומנהלות "צונחות"1391068חשבון מערכת01/09/2014 08:25:30המחקר שלהלן מתאר את חוויית הכניסה לתפקיד ניהול בית ספר מנקודת מבטן של מנהלות בתי ספר על יסודיים ש"צמחו" מתוך בית הספר ושל מנהלות שהגיעו לתפקיד מבית ספר כלי המחקר בהם נעשה שימוש היו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:25:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות רגשית – תבונה ותובנה ביחסי אנוש, נדבך מהותי בתפיסת הניהול הבית ספרית1391060חשבון מערכת01/09/2014 08:25:20לאשרר את קיומו של נדבך זה כנדבך משמעותי בניהול הבית ספרי, תוך כדי זיהוי ומיפוי המאפיינים המרכיבים אותו והצגת האופן בו מביא אותו מנהל בית הספר לידי ביטוי בעבודתו השוטפת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:25:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרחי הוראה מתנסים בבית הספר: תכנית פרקטיקום בניהול ומה היא מאפשרת1391102חשבון מערכת31/08/2014 13:58:26עובדי הוראה , בתי ספר , התנסויות בהוראה , ניהול בית ספר , סטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:58:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים: הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר שאינם בניהול עצמי1391074חשבון מערכת31/08/2014 13:52:15תפיסת האוטונומיה ושביעות הרצון של המורים בבתי הספר בניהול עצמי באופן הדוק לסגנון הניהול, בעוד שלא נתגלה קשר כזה בבתי ספר ללא ניהול עצמי ( חנה שחר , נגה מגן-נגר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:52:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול בתי ספר המתמודדים עם אוכלוסיות בהדרה1391104חשבון מערכת01/09/2014 10:58:39פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , בתי ספר , ניהול בית ספר , מנהיגות בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:58:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פערים בין סמכות לבין אחריות והשפעתם על מערכת אחריותיות במודל הניהול העצמי: נקודת מבט של מנהלים בבתי-ספר יסודיים1391108חשבון מערכת01/09/2014 08:33:03הוא כולל 20 מנהלים של בתי ספר יסודיים במרכז הארץ, כאשר 11 מתוכם מנהלים בתי ספר בניהול עצמי ותשעה מנהלים בתי ספר שאינם בניהול עצמי (גרינשטיין, יעל, דן, גבתון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדריך לניהול עבודת בית הספר וההורים1391516חשבון מערכת31/08/2014 15:46:47הורים-ביה''ס , בתי ספר , בתי ספר יסודיים , ניהול בית ספר , הורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/508740http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:46:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהול1391136חשבון מערכת01/09/2014 12:20:51פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , ניהול בית ספר , הכשרת דף הבית של מכון מופ"ת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js