דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מאמרים של ד"ר נילי מור וד"ר אידה היילוייל181835Yaron Gilay;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי טכנולוגיה , נילי מור , אידה היילוייל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/tech/Pages/Forms/AllItems.aspx16700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חומרי למידה נוספים בנושא טכנולוגיות מידע ותקשורת181830Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:06על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון ד"ר נילי מור וד"ר אידה היילוייל ג'יי הורוויץ , נילי מור , אידה היילוייל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/tech/Pages/Forms/AllItems.aspx23200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית יום העיון וההרצאות המוקלטות1364218Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:41:03צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון סמדר בר-טל , נילי מור , אמיר וינר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/digital/Pages/Forms/AllItems.aspx35650http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:41:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מיומנויות המאה ה-21 בהוראה ובהכשרת מורים: מציאות וחזון1364477חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:45:42צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת ופא זידאן , נילי מור , ציפי זלקוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays9300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:45:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"חלום מציאותי או מציאות חלומית": על ספרי לימוד דיגיטליים1364540חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:17:45צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון סמדר בר-טל , נילי מור , אמיר וינר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays35600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:17:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקצירים1364211Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:41:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/digital/Pages/Forms/AllItems.aspx634450http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:41:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1361596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב משה מאיר | משרד החינוך ד"ר עדנה מור | אוהלו בקצרין – מכללה אקדמית לחינוך ולספורט ד"ר נילי מנדלסון | אוניברסיטת חיפה ד"ר דיצה משכית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011808260http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)1361634Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:29אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך ד"ר עדנה מור | אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך ולספורט מיכאל | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך ד"ר נילי מנדלסון | אוניברסיטת חיפה ד"ר אדוה מרגליות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012971150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js