דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

המחקר הנרטיבי – שיקולים וצומתי הכרעה1378527חשבון מערכת01/09/2014 12:12:04יש צריך לאמץ ראייה מיוחדת, נרטיבית, של התנסות כתופעה נחקרת (Connelly & Clandinin,2006 מחקרים , ניתוח נרטיבי , אתיקה מחקרית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מחנכים – כתיבה נרטיבית ככלי להתמודדות עם מצבים המעוררים רגשות עזים1382254חשבון מערכת01/09/2014 08:14:27עם הנחות היסוד של תיאוריה זו, וזאת משום שהכתיבה הנרטיבית טוענת גם היא לקשר מובנה בין רגשות כתיבה , ניתוח נרטיבי , אינטליגנציה רגשית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:14:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודת מבט מטפורית-נרטיבית על חקר האני המקצועי בשיח דבור1378502חשבון מערכת01/09/2014 07:55:32שיטות מחקר , ניתוח נרטיבי , נרטיבים , חקר השיח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:55:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר איכותני 1378452חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55שיטות מחקר , ניתוח תוכן , ניתוח נרטיבי , מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/173378170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיפור סיפורים כדיאלוג: כיצד מורים בונים את הידע המקצועי שלהם1382214חשבון מערכת01/09/2014 08:13:42המחקר הנרטיבי מזמן תובנות על ידע המורים ועל זהותם המקצועית ומציע גישה להתפתחות מקצועית מורים , ניתוח נרטיבי , נרטיבים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:13:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתקפות "קו - הסיפור" של סיפורי חיים בכותרת שנתנו נשים מוכות לסיפור חייהן1378529חשבון מערכת31/08/2014 13:41:46 זה מוצעת שיטה חדשה לניתוח סיפורי חיים מחקר איכותניות , ניתוח נרטיבי , נרטיבים , סיפורי חיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1711530http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:41:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטרטקסטואליות כשיטה פרשנית במחקר האיכותני 1378472חשבון מערכת31/08/2014 10:24:48מחקר איכותניות , ניתוח נרטיבי , נרטיבים , מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:24:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיח בחינוך – אירועים חינוכיים כשדה מחקר1385812חשבון מערכת01/09/2014 10:48:48מחקר בחינוך , ניתוח נרטיבי , מערכת החינוך בישראל , ניתוח אירוע , שיח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:48:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מתמחים בסיפור: מה מגלים סיפוריהם של מורים מתחילים על הפינות החשוכות של ההוראה1391955חשבון מערכת31/08/2014 11:23:38מורים מתמחים , ניתוח מקרה , ניתוח נרטיבי , נרטיבים , סיפורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:23:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפואמה הפדגוגית של שנת ההתמחות1392101חשבון מערכת01/09/2014 11:07:03צרו קשר רכישת ספרים על המכון מאמר זה מציג את התובנות שנלמדו על פרחי הוראה , ניתוח נרטיבי , סיפורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:07:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js