דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מנקודת מבטה של מרכזת סטאז'1319021חשבון מערכת01/09/2014 08:06:56צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ המרכבה של בניית צוות בכלל וזה החינוכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התפקיד של המדריך הפדגוגי משלוש נקודות מבט1311826חשבון מערכת01/09/2014 07:41:18צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מביאה דיווח אוטנטי של תפיסות תפקיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:41:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות של מורי-מורים מתחילים את התפתחותם במחקר ובידע: זיהוי נקודות מפנה1313723חשבון מערכת31/08/2014 09:21:08על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ חשוב שמורי-מורים מתחילים ייצרו קישורים משמעותיים למחקר ולהוראה בחייהם האקדמיים החדשים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודות המבט של סטודנטים להוראה בארה"ב לגבי יישומים של WEB 2.0 בהכשרת מורים 1321955חשבון מערכת31/08/2014 09:59:43על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ ביקש לתרום לידע המצטבר בנושא על ידי הארת נקודות המבט של פרחי ההוראה לגבי יישומי WEB 2.0 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודות היתוך להוראת המדעים: פדגוגיית "ארגון עצמי" כאבלוציה חדשנית בחינוך1315669חשבון מערכת31/08/2014 09:28:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ זה עוסק בניסיונם של קבוצת החוקרים לפתח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:28:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידיו של המורה בכיתה הטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין1316415חשבון מערכת31/08/2014 09:33:10על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ עוסק בעבודת המורה בכיתה הטרוגנית מנקודת מבטו של המורה, על פי גישתו החינוכית של קרל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2221500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:33:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על דרישות מורים והיענות או התנגדות תלמידים 1316988חשבון מערכת01/09/2014 12:00:27על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ המחקר מאמץ בעיקר את נקודת המבט של תיאוריית הקונפליקט ובודק את הפרשנות האישית של שני הצדדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:00:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ילדים בראש המחנה : ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית 1309613חשבון מערכת01/09/2014 13:21:58על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ נקודת המוצא של קובץ מאמרים זה היא ש"ילדוּת" ו"נעורים" הם מושגים מרכזיים בסדר היום מודרני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/253530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בידול בתוכניות לימודים מנקודות מבט שונות בחינוך1316518חשבון מערכת01/09/2014 07:34:45על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ המאמר סוקר את תחום הבידול מנקודות מבט שונות: מגמות במדינות שונות, בידול בתוכניות לימודים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סדנת חוזקות191705Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:26:17ברחבי העולם עודדו כל אחד ואחת מאתנו לזהות, לנתח ולתקן את נקודות התורפה שלנו כדי להתחזק יועצת אקדמית ד"ר אורית אבידב, ייעוץ אקדמי וניהול במערכות ארגוניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/archive/Pages/Forms/AllItems.aspx2648500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:26:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js