דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תפיסת התפקיד של המדריך הפדגוגי משלוש נקודות מבט1311826חשבון מערכת01/09/2014 07:41:18צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מביאה דיווח אוטנטי של תפיסות תפקיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:41:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודות המבט של סטודנטים להוראה בארה"ב לגבי יישומים של WEB 2.0 בהכשרת מורים 1321955חשבון מערכת31/08/2014 09:59:43על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ ביקש לתרום לידע המצטבר בנושא על ידי הארת נקודות המבט של פרחי ההוראה לגבי יישומי WEB 2.0 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קליטה מקצועית אקדמית למורי מורים חדשים1314995חשבון מערכת02/09/2014 05:38:27 נושאים מתחום הכשרת מורים באנגליה מהווים נקודת מוצא למאמר (פרק בספר): (א) שינויים אחרונים של עיסוק פעיל במחקר ושל פיתוח זהויות אקדמיות, זאת בתקופה שבה מתגברת הדרישה לבניית יכולות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/451100http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:38:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודות היתוך להוראת המדעים: פדגוגיית "ארגון עצמי" כאבלוציה חדשנית בחינוך1315669חשבון מערכת31/08/2014 09:28:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ זה עוסק בניסיונם של קבוצת החוקרים לפתח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:28:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות של מורי-מורים מתחילים את התפתחותם במחקר ובידע: זיהוי נקודות מפנה1313723חשבון מערכת31/08/2014 09:21:08על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ חשוב שמורי-מורים מתחילים ייצרו קישורים משמעותיים למחקר ולהוראה בחייהם האקדמיים החדשים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סוציאליזציה פרופסיונאלית של מורים חדשים בתרבות בית ספרית מכוונת הדרכה1318999חשבון מערכת31/08/2014 11:31:05על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ ע"י אורלי גפני נועדה לבדוק את נקודות המבט של המורים החדשים/המודרכים והמורים הוותיקים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4014130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:31:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכים קוגניטיביים ורגשיים שתלמידים לקויי למידה חווים בהתמודדותם להשגת תעודת בגרות1314814חשבון מערכת01/09/2014 07:59:40מעבר חשובה בחייהם, ובשעה שהם מתמודדים עם למידה אקדמית מורכבת, כדי להשיג את תעודת הבגרות בולט בהיעדרו קולם של התלמידים, נקודת המבט שלהם ותפיסתם את התהליכים תוך כדי התרחשותם במהלך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/388030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:59:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח מסוגלות של חזון חינוכי אצל מורים חדשים 1319109חשבון מערכת31/08/2014 11:35:20על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ נקודת ההנחה של המחקר היא כי מורים חדשים אינם צומחים לכדי פיתוח מסוגלות של חזון חינוכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/402600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:35:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכנית מצוינים (תשס"ט)1361754Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:14לחינוך חנוך הרבסט | מורשת יעקב - מכללה אקדמית דתית לחינוך ד"ר קוסאי חאג' יחיא | המכללה האקדמית בית ברל ד"ר אוריאל טויטו | מכללה אקדמית לחינוך מדי שנה נבחנות הסוגיות העומדות על STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-2010169100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בידול בתוכניות לימודים מנקודות מבט שונות בחינוך1316518חשבון מערכת01/09/2014 07:34:45על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ המאמר סוקר את תחום הבידול מנקודות מבט שונות: מגמות במדינות שונות, בידול בתוכניות לימודים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js