דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ההתפתחות המקצועית של המורה מנקודת מבט הומניסטית1313833חשבון מערכת01/09/2014 10:35:00צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ כיום אי נחת של מורים ואנשי חינוך ממערך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התפקיד של המדריך הפדגוגי משלוש נקודות מבט1311826חשבון מערכת01/09/2014 07:41:18צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מביאה דיווח אוטנטי של תפיסות תפקיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/143200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:41:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סדנת חוזקות191705Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:26:17ברחבי העולם עודדו כל אחד ואחת מאתנו לזהות, לנתח ולתקן את נקודות התורפה שלנו כדי להתחזק יועצת אקדמית ד"ר אורית אבידב, ייעוץ אקדמי וניהול במערכות ארגוניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/archive/Pages/Forms/AllItems.aspx2930270http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:26:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודות המבט של סטודנטים להוראה בארה"ב לגבי יישומים של WEB 2.0 בהכשרת מורים 1321955חשבון מערכת31/08/2014 09:59:43על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ ביקש לתרום לידע המצטבר בנושא על ידי הארת נקודות המבט של פרחי ההוראה לגבי יישומי WEB 2.0 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודות היתוך להוראת המדעים: פדגוגיית "ארגון עצמי" כאבלוציה חדשנית בחינוך1315669חשבון מערכת31/08/2014 09:28:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ זה עוסק בניסיונם של קבוצת החוקרים לפתח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:28:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות של מורי-מורים מתחילים את התפתחותם במחקר ובידע: זיהוי נקודות מפנה1313723חשבון מערכת31/08/2014 09:21:08על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ חשוב שמורי-מורים מתחילים ייצרו קישורים משמעותיים למחקר ולהוראה בחייהם האקדמיים החדשים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פערים בין סמכות לבין אחריות והשפעתם על מערכת אחריותיות במודל הניהול העצמי: נקודת מבט של מנהלים בבתי-ספר יסודיים1315472חשבון מערכת01/09/2014 08:33:03צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מתמקד בתפיסותיהם של מנהלים לגבי תחומי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/425130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על משמעות ההישגים של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים1318248חשבון מערכת02/09/2014 06:29:27על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ הציונים של תלמידיהם בין מבחן למבחן במספר נקודות בודדות, ואת מיקומן במדרג במספר מקומות קטן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122900http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 06:29:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטיים ומת"לים (תש"ע)1361578Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:16ד"ר סאאיד בשארה | אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך חנה גליקמן | שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך רמי גרטלר | אגודת ניצן מכללת לוינסקי לחינוך ג'זל נחאס | המכללה האקדמית הערבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011786220http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בידול בתוכניות לימודים מנקודות מבט שונות בחינוך1316518חשבון מערכת01/09/2014 07:34:45על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ המאמר סוקר את תחום הבידול מנקודות מבט שונות: מגמות במדינות שונות, בידול בתוכניות לימודים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js