דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סוציאליזציה פרופסיונאלית של מורים חדשים בתרבות בית ספרית מכוונת הדרכה409020חשבון מערכת31/08/2014 11:31:05על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ ע"י אורלי גפני נועדה לבדוק את נקודות המבט של המורים החדשים/המודרכים והמורים הוותיקים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4011770http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:31:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התפקיד של המדריך הפדגוגי משלוש נקודות מבט406138חשבון מערכת01/09/2014 07:41:18צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מביאה דיווח אוטנטי של תפיסות תפקיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:41:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)939742Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ בישראל ד"ר אמיתי המנחם | המכללה האקדמית בית ברל שרה לוי | אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012508340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידיו של המורה בכיתה הטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין405242חשבון מערכת31/08/2014 09:33:10על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ עוסק בעבודת המורה בכיתה הטרוגנית מנקודת מבטו של המורה, על פי גישתו החינוכית של קרל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/22140150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:33:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודות המבט של סטודנטים להוראה בארה"ב לגבי יישומים של WEB 2.0 בהכשרת מורים 410112חשבון מערכת31/08/2014 09:59:43על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ ביקש לתרום לידע המצטבר בנושא על ידי הארת נקודות המבט של פרחי ההוראה לגבי יישומי WEB 2.0 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודות היתוך להוראת המדעים: פדגוגיית "ארגון עצמי" כאבלוציה חדשנית בחינוך405142חשבון מערכת31/08/2014 09:28:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ זה עוסק בניסיונם של קבוצת החוקרים לפתח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/223300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:28:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות של מורי-מורים מתחילים את התפתחותם במחקר ובידע: זיהוי נקודות מפנה407019חשבון מערכת31/08/2014 09:21:08על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ חשוב שמורי-מורים מתחילים ייצרו קישורים משמעותיים למחקר ולהוראה בחייהם האקדמיים החדשים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסה אחרת להערכת מיומנויות של לומדים במאה ה21 406705חשבון מערכת01/09/2014 13:21:28על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ נקודת המוצא לתפיסה שמציע ד"ר Douglas-Reeves היא שהתלמיד או הלומד בימינו אינו רק צרכן מידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים מהצלחות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה (תשע"א)939747Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:50ד"ר אורית דהן המכללה האקדמית בית ברל speedi@zahav.net.il   אריאלה הלוינג המכללה האקדמית בית ברל; המכללה האקדמית ספיר ariahlo@beitberl.ac.il STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201233600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
החינוך כדיאלוג405294חשבון מערכת31/08/2014 15:27:51על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ נקודת המוצא שלה נעוצה בפילוסופיה האקזיסטנציאלית-דיאלוגית העוסקת בטבע ההתייצבות של היחיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/229480http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:27:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js