דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

פיתוחה של יחידת לימוד – נרטיב אישי 408176חשבון מערכת31/08/2014 12:46:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב כלי מחקר , נרטיבים , ניתוח תכניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/373800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:46:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש במחקר נרטיב כשיטה בהכשרת מורים: גישה חברתית-תרבותית404596חשבון מערכת01/09/2014 11:23:21שמפתח את הגישה החברתית-תרבותית של Wertsch לנרטיב כדי לחקור את הדרכים שבהן הנרטיבים לגבי ההתנסות בכיתה (ולכן לגבי הלמידה חווייתית) של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:23:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
להיות הסופר של חייך: שיח נרטיבים – האישי והספרותי405475חשבון מערכת01/09/2014 08:01:33כהן להיות הסופר של חייך: שיח נרטיבים – האישי והספרותי (הוצאת אמציה, 2010) המחזיק בתוכו 541 ממכבש הדפוס , נרטיבים , ביבליותרפיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/253200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:01:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בין המשכיות לשינוי: זהויות ונרטיבים במסגרת ההתפתחות המקצועית של המורה407207חשבון מערכת01/09/2014 09:15:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי זהות המורה עם ניתוח ברמת המיקרו של נרטיבים, הממצאים הממצאים מצביעים על כך שהמורים משתמשים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:15:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 50866268חשבון מערכת21/08/2014 12:42:16צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מסחור , ניתוח נרטיבים , גיליון היובל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital521140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
'נרטיבים של השתתפות' להבניית עמיתות מכללה-בית ספר: חקר מקרה406269חשבון מערכת01/09/2014 09:07:17צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי כל קבוצה יצרה 'נרטיב של השתתפות', כזה שיסודו בראייתה את תהליך ההבניה של העמיתות אשר היא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:07:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתנוגרפיה של ביצועים קריטיים עם נרטיבים קולקטיביים של המורים408148חשבון מערכת31/08/2014 12:42:38צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:42:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופסור לי שולמן על הצורך בהערכה רבת-נרטיבים406769חשבון מערכת01/09/2014 13:21:36 לי שולמן מאמין כי יש חשיבות רבה למחווני הערכה ולגיבוש טקסונומיה כבסיס להערכה מרובת נרטיבים צריכה לשקף קשרים מעמיקים בין כל סוגי הנרטיבים של הלמידה על מנת לשקף את צורת החשיבה של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/12600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטרטקסטואליות כשיטה פרשנית במחקר האיכותני 404520חשבון מערכת31/08/2014 10:24:48כמושג וכשיטה העשויה לכונן מסגרת לניתוח ולפרשנות של נרטיבים קצרים או של סיפורי חיים המתודולוגית של המאמר בחרו המחברות בנרטיבים שמייצגים סוגים שונים של קישור אינטרטקסטואלי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1720600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:24:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הסיפור של הסיפור: מחקר נרטיבי127993חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:04:39צרו קשר רכישת ספרים על המכון ניתן למצוא חומרים על אודות ימי השונים בתוך הפרדיגמה הנרטיבית, הגדרות של נרטיב, סוגים של נרטיבים, הנרטיב כמייצג ומייצר זהות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:04:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js