דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

להיות הסופר של חייך: שיח נרטיבים – האישי והספרותי1309609חשבון מערכת01/09/2014 08:01:33כהן להיות הסופר של חייך: שיח נרטיבים – האישי והספרותי (הוצאת אמציה, 2010) המחזיק בתוכו 541 ממכבש הדפוס , נרטיבים , ביבליותרפיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/254130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:01:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש במחקר נרטיב כשיטה בהכשרת מורים: גישה חברתית-תרבותית1307601חשבון מערכת01/09/2014 11:23:21שמפתח את הגישה החברתית-תרבותית של Wertsch לנרטיב כדי לחקור את הדרכים שבהן הנרטיבים לגבי ההתנסות בכיתה (ולכן לגבי הלמידה חווייתית) של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:23:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוחה של יחידת לימוד – נרטיב אישי 1312189חשבון מערכת31/08/2014 12:46:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב כלי מחקר , נרטיבים , ניתוח תכניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/374100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:46:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בין המשכיות לשינוי: זהויות ונרטיבים במסגרת ההתפתחות המקצועית של המורה1313997חשבון מערכת01/09/2014 09:15:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי זהות המורה עם ניתוח ברמת המיקרו של נרטיבים, הממצאים הממצאים מצביעים על כך שהמורים משתמשים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:15:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
'נרטיבים של השתתפות' להבניית עמיתות מכללה-בית ספר: חקר מקרה1311958חשבון מערכת01/09/2014 09:07:17צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי כל קבוצה יצרה 'נרטיב של השתתפות', כזה שיסודו בראייתה את תהליך ההבניה של העמיתות אשר היא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:07:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתנוגרפיה של ביצועים קריטיים עם נרטיבים קולקטיביים של המורים1312129חשבון מערכת31/08/2014 12:42:38צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:42:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המחקר הנרטיבי – שיקולים וצומתי הכרעה1307580חשבון מערכת01/09/2014 12:12:04כותבי המאמר מדגימים את תהליך המחקר הרטיבי שהם מציעים תוך שילוב שתי דוגמאות מחקרים לאורך אתיקה מחקרית , נרטיבים , מאפייני מחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/177560http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתקפות "קו - הסיפור" של סיפורי חיים בכותרת שנתנו נשים מוכות לסיפור חייהן1307582חשבון מערכת31/08/2014 13:41:46צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי ניתוח נרטיבי , נרטיבים , סיפורי חיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/173130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:41:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופסור לי שולמן על הצורך בהערכה רבת-נרטיבים1317043חשבון מערכת01/09/2014 13:21:36 לי שולמן מאמין כי יש חשיבות רבה למחווני הערכה ולגיבוש טקסונומיה כבסיס להערכה מרובת נרטיבים צריכה לשקף קשרים מעמיקים בין כל סוגי הנרטיבים של הלמידה על מנת לשקף את צורת החשיבה של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בין איכותי לכמותי, או איך להגדיר את המחקר בו אני עוסקת1307489חשבון מערכת31/08/2014 10:23:09צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות “ר אריאלה גדרון, חוקרת נרטיבים, מייצגת את המחקר העצמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/176600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js