דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

צמיחה אישית בקהילה אכפתית – תכנית להפחתת אלימות ולקידום התחשבות בדרך תומכת אטונומיה 1316475חשבון מערכת31/08/2014 09:13:57מאפיינים קהילתיים , סביבה חינוכית תומכת אלימות , סביבת הוראה-למידה , תוכניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1981560http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:13:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם ירידה במוטיבציה של מתבגרים ללמידה היא תופעה בלתי נמנעת?1316316חשבון מערכת01/09/2014 12:20:30הנעה , תלמידים , סביבה חינוכית תומכת , סביבת הוראה-למידה , דנה ודר-וייס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/321470http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היבטים חברתיים ורגשיים של סביבות למידה מקוונות1322833חשבון מערכת01/09/2014 08:39:17מתוקשבת , הוראה מתוקשבת , סביבת הוראה-למידה , הוראה מאתגרת , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:39:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קורס בין מכללתי238825Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:03קורס סביבות הוראה מתקדמות הזמנה למפגש סיום לקורס לשנת 2009/2010 כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתר STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs313http://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:03htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
מחקר : פרחי הוראה בקורס מתוקשב לנושאים אריתמטיים לעומת פרחי הוראה בקורס מסורתי 1322063חשבון מערכת31/08/2014 10:04:52אוכלוסיית המחקר כללה 42 פרחי הוראה במכללה אמריקאית חשבון , הוראת חשבון , סביבות הוראה-למידה מתמטיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152290http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:04:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה במאה ה-21 צריכות להתאים לפדגוגיה החדשה1315914חשבון מערכת01/09/2014 14:24:16חוויה לימודית , סביבת למידה מגוונת אמצעי מדיה , סביבות הוראה , כיתה , מלי ליבוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:24:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפוסי פיקוח על תהליך ההוראה, המחקר והלימוד והכיתות כסביבות דינמיות מורכבות: מסגרת עיונית1315717חשבון מערכת01/09/2014 08:23:34ניהול כיתה , סביבת הוראה-למידה , דגמים פדגוגיים , סביבות הוראה , כיתה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:23:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת אקדמאים להוראה (תשע"ב)1361635Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:00על אודות סגל המכון פורום אקדמי דיון בקשר בין מסלול הכשרת אקדמאים להוראה ובין פיתוח מקצועי של מורים; חשיבה חינוכית, יצירתיות וחדשנות כמרכיבים בתכניות הכשרת אקדמאים להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20129290http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף התלמידים בבניית סביבות למידה- האם זה אפשרי?1318485חשבון מערכת02/09/2014 05:21:42מדור: סביבות למידה שיתופיות , סביבת הוראה-למידה , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/191800http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:21:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה אותנטית כיום - השפעת האינטרנט וסביבות הלמידה הממוחשבת1322245חשבון מערכת01/09/2014 07:50:19למידה מקוונת , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , סביבת הוראה-למידה , Marilyn STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155490http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:50:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js