דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ניסיון בארה"ב לעיצוב אחר של כיתה כמרחב למידה גמיש~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

שעה פרטנית במקום שיעור פרטי1318225חשבון מערכת01/09/2014 11:10:23מדור: סביבות למידה ספר , סביבה חינוכית תומכת , סביבת הוראה-למידה , שעות פרטניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/197800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:10:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היבטים חברתיים ורגשיים של סביבות למידה מקוונות1322833חשבון מערכת01/09/2014 08:39:17מתוקשבת , הוראה מתוקשבת , סביבת הוראה-למידה , הוראה מאתגרת , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:39:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ציפיות התפקיד של מורים: אלטרואיזם, נרקסיזם אלטרואיזם פטרוני ונרקיסיזם רב-חסד1312326חשבון מערכת31/08/2014 12:19:51המשמש להם מקור לקבלת הכרה והערכה וגם יעד להוראה, למתן תשומת לב ולגילוי ידידותיות ציפיות בחינוך , סביבות הוראה , יצחק פרידמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/211450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:19:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר : פרחי הוראה בקורס מתוקשב לנושאים אריתמטיים לעומת פרחי הוראה בקורס מסורתי 1322063חשבון מערכת31/08/2014 10:04:52אוכלוסיית המחקר כללה 42 פרחי הוראה במכללה אמריקאית חשבון , הוראת חשבון , סביבות הוראה-למידה מתמטיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:04:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות סימולציה מתוקשבות להכשרת מורים בעולם1311875חשבון מערכת02/09/2014 05:20:40מחשב , סימולציות , סביבות למידה עתירות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/145800http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קורס בין מכללתי238825Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:03קורס סביבות הוראה מתקדמות הזמנה למפגש סיום לקורס לשנת 2009/2010 כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתר STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs550http://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:03htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
סביבות למידה במאה ה-21 צריכות להתאים לפדגוגיה החדשה1318149חשבון מערכת01/09/2014 11:07:51חוויה לימודית , סביבת למידה מגוונת אמצעי מדיה , סביבות הוראה , כיתה , מלי ליבוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:07:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפוסי פיקוח על תהליך ההוראה, המחקר והלימוד והכיתות כסביבות דינמיות מורכבות: מסגרת עיונית1315717חשבון מערכת01/09/2014 08:23:34ניהול כיתה , סביבת הוראה-למידה , דגמים פדגוגיים , סביבות הוראה , כיתה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:23:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף התלמידים בבניית סביבות למידה- האם זה אפשרי?1318485חשבון מערכת02/09/2014 05:21:42מדור: סביבות למידה שיתופיות , סביבת הוראה-למידה , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/191800http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:21:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפוטנציאל של סביבות הכשרה סימולטיביות בהכשרת מורים : מגמות וכיוונים1311971חשבון מערכת01/09/2014 09:13:16בתחום של הכשרת מורים ולגבי שלושה גורמים שיש לשקול אותם כאשר סביבות אלה ממשיכות להתפתח טכנולוגיה , סביבת הוראה-למידה , Lisa A STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js