דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קריאה נוספת של הטקסט על ידי תלמידים - אסטרטגיות הוראה~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

קשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה406549חשבון מערכת01/09/2014 11:06:23של כל אחד מהם נמצאת מורה המלמדת נושא מתמטי זהה באמצעות אותם חומרי הוראה בשני בתי ספר שונים מורים למתמטיקה , סביבות הוראה-למידה מתמטיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3129160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:06:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היבטים חברתיים ורגשיים של סביבות למידה מקוונות410755חשבון מערכת01/09/2014 08:39:17מתוקשבת , הוראה מתוקשבת , סביבת הוראה-למידה , הוראה מאתגרת , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:39:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר : פרחי הוראה בקורס מתוקשב לנושאים אריתמטיים לעומת פרחי הוראה בקורס מסורתי 410220חשבון מערכת31/08/2014 10:04:52אוכלוסיית המחקר כללה 42 פרחי הוראה במכללה אמריקאית חשבון , הוראת חשבון , סביבות הוראה-למידה מתמטיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:04:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קורס בין מכללתי238825Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:03קורס סביבות הוראה מתקדמות הזמנה למפגש סיום לקורס לשנת 2009/2010 כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתר STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programshttp://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:03htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
דפוסי פיקוח על תהליך ההוראה, המחקר והלימוד והכיתות כסביבות דינמיות מורכבות: מסגרת עיונית409315חשבון מערכת01/09/2014 08:23:34ניהול כיתה , סביבת הוראה-למידה , דגמים פדגוגיים , סביבות הוראה , כיתה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/321700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:23:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה במאה ה-21 צריכות להתאים לפדגוגיה החדשה404828חשבון מערכת01/09/2014 11:07:51חוויה לימודית , סביבת למידה מגוונת אמצעי מדיה , סביבות הוראה , כיתה , מלי ליבוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:07:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף התלמידים בבניית סביבות למידה- האם זה אפשרי?404867חשבון מערכת02/09/2014 05:21:42מדור: סביבות למידה שיתופיות , סביבת הוראה-למידה , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:21:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפוטנציאל של סביבות הכשרה סימולטיביות בהכשרת מורים : מגמות וכיוונים406282חשבון מערכת01/09/2014 09:13:16בתחום של הכשרת מורים ולגבי שלושה גורמים שיש לשקול אותם כאשר סביבות אלה ממשיכות להתפתח טכנולוגיה , סביבת הוראה-למידה , Lisa A STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה אותנטית כיום - השפעת האינטרנט וסביבות הלמידה הממוחשבת410402חשבון מערכת01/09/2014 07:50:19למידה מקוונת , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , סביבת הוראה-למידה , Marilyn STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:50:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היכרות עם מקבץ מקורות ומאגרי מידע ברשת1353216חשבון מערכת21/08/2014 12:35:38חברי היחידה לסביבות הוראה ולמידה מקוונות ומרצים אורחים אנו חיים ב"עידן המידע" בו רשת 16:00– 18:15 מרצה: ג'יי הורוויץ, המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת, מכללת אחווה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot6240http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:35:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js