דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

דפים 47 (Full Text)~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

תכנון סביבת הלמידה- להבין מה אנחנו עושים....ומדוע409390חשבון מערכת01/09/2014 11:15:08מדור: סביבות למידה לימודים , סביבת הוראה-למידה , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/321860http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:15:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפנימיות למצטיינים בישראל404625חשבון מערכת31/08/2014 09:10:42פורטל מס''ע , סביבות למידה , בתי ספר תלמידים , סביבת הוראה-למידה , חינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/19330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:10:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי פנייה לעזרה או הימנעות ממנה בהתמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה405054חשבון מערכת01/09/2014 08:44:23במסגרת עבודתה כמדריכה פדגוגית בהכשרת פרחי הוראה וכיועצת חינוכית שמסייעת למורים להתמודד עם סיוע , סביבות הוראה , בעיות משמעת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/215500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:44:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לעצב את הכיתה כדי לשפר את הלמידה404895חשבון מערכת01/09/2014 09:14:44כדאי לקיים חשיבה על עיצוב הכיתה ובכלל על עיצוב סביבת הלמידה-הוראה, גם מעבר לכיתה בחינוך , סביבת הוראה-למידה , יורם אורעד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היבטים חברתיים ורגשיים של סביבות למידה מקוונות410755חשבון מערכת01/09/2014 08:39:17מתוקשבת , הוראה מתוקשבת , סביבת הוראה-למידה , הוראה מאתגרת , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:39:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחידות לימוד מתוקשבות- מערך שיעור410986חשבון מערכת01/09/2014 12:21:39על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , תהליכי למידה , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1583110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קורס בין מכללתי238825Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:03קורס סביבות הוראה מתקדמות הזמנה למפגש סיום לקורס לשנת 2009/2010 כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתר STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programshttp://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:03htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
מחקר : פרחי הוראה בקורס מתוקשב לנושאים אריתמטיים לעומת פרחי הוראה בקורס מסורתי 410220חשבון מערכת31/08/2014 10:04:52אוכלוסיית המחקר כללה 42 פרחי הוראה במכללה אמריקאית חשבון , הוראת חשבון , סביבות הוראה-למידה מתמטיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:04:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה במאה ה-21 צריכות להתאים לפדגוגיה החדשה404828חשבון מערכת01/09/2014 11:07:51חוויה לימודית , סביבת למידה מגוונת אמצעי מדיה , סביבות הוראה , כיתה , מלי ליבוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:07:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף התלמידים בבניית סביבות למידה- האם זה אפשרי?404867חשבון מערכת02/09/2014 05:21:42מדור: סביבות למידה שיתופיות , סביבת הוראה-למידה , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:21:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js