דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מה היא שיטת הלמידה הפדגוגית האפקטיבית ביותר לסביבות למידה טקסטואליות באינטרנט?1322304חשבון מערכת31/08/2014 10:15:57מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפייני מורים בסביבה לימודית מתוקשבת1322784חשבון מערכת01/09/2014 08:33:59מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מעורבת בהכשרת מורים: שילוב של הנחייה פנים-אל-פנים, מולטימדיה ושיח מקוון.1322390חשבון מערכת01/09/2014 07:53:01מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , הכשרת מורים , למידה מתוקשבת , פורומים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151640http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:53:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מסוג PLE - הדור השני של סביבות למידה מתוקשבות1322368חשבון מערכת31/08/2014 10:18:51הרעיונות החדשים הנרקמים כיום לגבי סביבות למידה ממוחשבות מסוג PLE מצדדים יותר מכל בתוכן שיתופי בסביבת הלמידה הממוחשבת אותו מעדכנים הן הלומדים והן המורה/מרצה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:18:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גיימיפקציה בחופשת הקיץ: משחק מקוון מרובה משתתפים כמקדם למידה בהשתלמות מורים1323123חשבון מערכת01/09/2014 08:51:10מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , מורים , משחקים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/158300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:51:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שלטים אינטראקטיביים או כיצד לייצור למידה פעילה בכיתה רבת משתתפים באוניברסיטה או במכללה?1322366חשבון מערכת01/09/2014 07:52:34מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , הוראה בסיוע מחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:52:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השוואה בין בלוגים לפורומים ממוחשבים בסביבות למידה מקוונות1322314חשבון מערכת01/09/2014 10:43:52מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:43:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה אותנטית כיום - השפעת האינטרנט וסביבות הלמידה הממוחשבת1322245חשבון מערכת01/09/2014 07:50:19מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , שיטות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:50:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיוע בסביבה תובענית: התנסויות הוראה בכיתות וירטואליות תוך שימוש בשיחות מקוונות1323548חשבון מערכת01/09/2014 13:30:16מדור: סביבות למידה ממוחשבות מגלים תמיד את הדיוק והעידון הנדרשים בסביבות כאלה – מה מרגישים, אילו נושאים עשויים לצוץ המטרה הייתה להבין מה המשמעות של הוראה בסביבות כאלה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151640http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:30:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הטקסונומיה של שימוש בעולמות וירטואליים בחינוך1323082חשבון מערכת01/09/2014 08:46:10מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , חינוך , סקירת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:46:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js