דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

למידה לא פורמלית ביוטיוב: חשיפת אוריינות דיגיטלית בלמידה מקוונת עצמאית1323246חשבון מערכת01/09/2014 09:10:19מדור: סביבות למידה ממוחשבות מספר קבוצות מיקוד שעבורן הובלטו מספר נושאים המקיפים סביבות למידה לא פורמליות עצמאיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:10:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי הגומלין בין ניהול תוכן ולמידה לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקוונים1321907חשבון מערכת31/08/2014 09:57:37מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , קורסים מתוקשבים , סביבות למידה מתוקשבות , הערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מסוג PLE - הדור השני של סביבות למידה מתוקשבות1322368חשבון מערכת31/08/2014 10:18:51הרעיונות החדשים הנרקמים כיום לגבי סביבות למידה ממוחשבות מסוג PLE מצדדים יותר מכל בתוכן שיתופי בסביבת הלמידה הממוחשבת אותו מעדכנים הן הלומדים והן המורה/מרצה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:18:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר מקרה מתוקשב בתהליכי הכשרה מקצועית אקדמית: בתכנית מת"ל – מורה מעריך תפקודי למידה1322139חשבון מערכת31/08/2014 10:08:30מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , חקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:08:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השוואה בין בלוגים לפורומים ממוחשבים בסביבות למידה מקוונות1322314חשבון מערכת01/09/2014 10:43:52מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:43:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בדידותו של הרץ למרחקים ארוכים : מורים המלמדים בכיתת מחשבים ניידים 1322015חשבון מערכת31/08/2014 10:02:37מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:02:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה אותנטית כיום - השפעת האינטרנט וסביבות הלמידה הממוחשבת1322245חשבון מערכת01/09/2014 07:50:19מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , שיטות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:50:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר השוואתי: בלוגים ככלי עזר להוראת שפה אנגלית1322233חשבון מערכת01/09/2014 10:43:14מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , הוראה בסיוע מחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:43:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת הדור השני של פורטפוליו ממוחשב1322219חשבון מערכת31/08/2014 10:12:05מדור: סביבות למידה ממוחשבות מילות מפתח: פורטל מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , פורטפוליו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:12:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מתוקשבות ולמידה עצמית מכוונת - תכונות נדרשות1322300חשבון מערכת31/08/2014 10:15:45מדור: סביבות למידה ממוחשבות בקצרה שורה של אפיונים ותכונות נדרשות מסביבות למידה מתוקשבות שבהן אנו רוצים לקיים ולטפח למידה עצמית מכוונת וליצור תנאים של למידה עצמית מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/156600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js