דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סביבות למידה מסוג PLE - הדור השני של סביבות למידה מתוקשבות103771חשבון מערכת31/08/2014 10:18:51הרעיונות החדשים הנרקמים כיום לגבי סביבות למידה ממוחשבות מסוג PLE מצדדים יותר מכל בתוכן שיתופי בסביבת הלמידה הממוחשבת אותו מעדכנים הן הלומדים והן המורה/מרצה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:18:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השוואה בין בלוגים לפורומים ממוחשבים בסביבות למידה מקוונות103717חשבון מערכת01/09/2014 10:43:52מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:43:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם השימוש באמצעי הוראה מתוקשבים מעודד אינטראקציה פדגוגית חדשנית בכיתה? הצגת כלי לניתוח תצפיות בכיתה1007004חשבון מערכת01/09/2014 08:50:35מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , כלים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:50:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה אותנטית כיום - השפעת האינטרנט וסביבות הלמידה הממוחשבת103649חשבון מערכת01/09/2014 07:50:19מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , שיטות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:50:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מתוקשבות ולמידה עצמית מכוונת - תכונות נדרשות103703חשבון מערכת31/08/2014 10:15:45מדור: סביבות למידה ממוחשבות בקצרה שורה של אפיונים ותכונות נדרשות מסביבות למידה מתוקשבות שבהן אנו רוצים לקיים ולטפח למידה עצמית מכוונת וליצור תנאים של למידה עצמית מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היבטים חברתיים ורגשיים של סביבות למידה מקוונות104153חשבון מערכת01/09/2014 08:39:17מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , מכללות להכשרת עובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:39:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איזה כלי Moodle עומדים לרשות המורה שרוצה לפתח סביבת למידה הבנייתית שיתופית?1007055חשבון מערכת01/09/2014 08:58:18מדור: סביבות למידה ממוחשבות כלי עזר ממוחשבים , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה כלים פתוחים , סביבות למידה מתוקשבות מסוג Moodle STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:58:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראה בסביבה ממוחשבת מבוססת בלוגים – תמונת מצב103629חשבון מערכת01/09/2014 12:04:52מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:04:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב מערכת בלוגים כסביבה לימודית ממוחשבת בכיתה ו'- תיאור התנסות בביה"ס באנגליה103743חשבון מערכת31/08/2014 10:17:28מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , בתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:17:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עצמי למידה, השימוש בהם ומדוע עדיין מוקדם להכריז על פטירתם הסופית103735חשבון מערכת31/08/2014 10:17:05מדור: סביבות למידה ממוחשבות של Web 2.0 מעצבות מחדש את הבנתנו לגבי עצמי למידה ותפקידם המשתנה בסביבות למידה ממוחשבות עתידם של עצמי הלמידה נראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:17:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js