דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הערכה בסביבת למידה/הוראה שיתופית מתוקשבת – סקירת ספרות1321891חשבון מערכת31/08/2014 09:56:52על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/156200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:56:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות למידה ואסטרטגיות למידה: מיומנויות חדשות בסביבת למידה מקוונת?1321903חשבון מערכת31/08/2014 09:57:25מדור: סביבות למידה ממוחשבות נבדק האם סטודנטים שלמדו בסביבת למידה מקוונת השתמשו באותם מיומנויות וסגנונות למידה בהשוואה לסטודנטים שלמדו בסביבת למידה מסורתית, המרוכזת בלומד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/157360http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משמעותית 2020 :טכנולוגיה מעצבת משמעות1323197חשבון מערכת01/09/2014 13:28:18על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/157340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:28:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחידות לימוד מתוקשבות- מערך שיעור1323244חשבון מערכת01/09/2014 12:21:39מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , תהליכי למידה , סביבות למידה מתוקשבות , תקשוב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1510130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידה של ההנעה החברתית ב- e-learning: כיצד היא משפיעה על השימוש בכלים אינטראקטיביים של תקשוב חינוכי ועל ההצלחה של כלים אלה?1321819חשבון מערכת31/08/2014 09:53:28מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , למידה מרחוק , הנעה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:53:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מסוג PLE - הדור השני של סביבות למידה מתוקשבות1322368חשבון מערכת31/08/2014 10:18:51הרעיונות החדשים הנרקמים כיום לגבי סביבות למידה ממוחשבות מסוג PLE מצדדים יותר מכל בתוכן שיתופי בסביבת הלמידה הממוחשבת אותו מעדכנים הן הלומדים והן המורה/מרצה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:18:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השוואה בין בלוגים לפורומים ממוחשבים בסביבות למידה מקוונות1322314חשבון מערכת01/09/2014 10:43:52מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:43:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"שיח כותרות": טכנולוגיה לשכלול השיח העיוני המתנהל באמצעות פורום אלקטרוני ורשימת דיוור1322422חשבון מערכת01/09/2014 07:53:37מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות סביבות למידה מתוקשבות , פורומים: דרכי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:53:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה אותנטית כיום - השפעת האינטרנט וסביבות הלמידה הממוחשבת1322245חשבון מערכת01/09/2014 07:50:19מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , שיטות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:50:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סימני נוכחות הוראה בשיח מקוון של קהילת עמיתים1322402חשבון מערכת01/09/2014 13:21:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , קהילת מעשה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js