דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סביבות למידה מסוג PLE - הדור השני של סביבות למידה מתוקשבות410524חשבון מערכת31/08/2014 10:18:51הרעיונות החדשים הנרקמים כיום לגבי סביבות למידה ממוחשבות מסוג PLE מצדדים יותר מכל בתוכן שיתופי בסביבת הלמידה הממוחשבת אותו מעדכנים הן הלומדים והן המורה/מרצה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1555190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:18:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לכידות מתוקשבת בבתי ספר בשבדיה או מערכת מתוקשבת ללמידה –חוץ בית-ספרית 410332חשבון מערכת31/08/2014 10:10:10על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1521110http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:10:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מתוקשבות ולמידה עצמית מכוונת - תכונות נדרשות410456חשבון מערכת31/08/2014 10:15:45מדור: סביבות למידה ממוחשבות בקצרה שורה של אפיונים ותכונות נדרשות מסביבות למידה מתוקשבות שבהן אנו רוצים לקיים ולטפח למידה עצמית מכוונת וליצור תנאים של למידה עצמית מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155730http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחידות לימוד מתוקשבות- מערך שיעור410986חשבון מערכת01/09/2014 12:21:39מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , תהליכי למידה , סביבות למידה מתוקשבות , תקשוב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1583110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב סיורים וירטואליים בלמידה מתוקשבת – תמונת מצב 2013410980חשבון מערכת01/09/2014 09:08:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154380http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:08:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משולבת בסביבה מבוססת WIKI , כתהליך חינוכי ספיראלי רפלקטיבי ושיתופי410216חשבון מערכת31/08/2014 10:04:40מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151630http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:04:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יצירת אינטראקציה לצורך למידה: תלקיטים דיגיטליים עבור קהילת למידה בקורס באוניברסיטה410984חשבון מערכת01/09/2014 09:09:27מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , ישראל , אינטראקציות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:09:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיית עמיתים בלמידה מתוקשבת ויתרונותיה 410144חשבון מערכת31/08/2014 10:01:09מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , למידה מרחוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השוואה בין בלוגים לפורומים ממוחשבים בסביבות למידה מקוונות410470חשבון מערכת01/09/2014 10:43:52מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:43:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אפקטיביות של שילוב המחשב בהוראה בבתי ספר יסודיים - מחקר-על בטייוואן410504חשבון מערכת31/08/2014 10:17:56מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , בתי ספר יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152740http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:17:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js