דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תהליכי שינוי בבית-הספר ואצל המורים בזיקה לסביבת למידה עתירת טכנולוגיה: חקר מקרה רב שנתי1315575חשבון מערכת01/09/2014 10:53:14מדור: סביבות למידה שינוי חינוכי , סביבות למידה מתוקשבות , תהליכי שינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/325130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:53:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מתוקשבות ולמידה עצמית מכוונת - תכונות נדרשות1322300חשבון מערכת31/08/2014 10:15:45בקצרה שורה של אפיונים ותכונות נדרשות מסביבות למידה מתוקשבות שבהן אנו רוצים לקיים ולטפח למידה עצמית מכוונת וליצור תנאים של למידה עצמית מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/156600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מסוג PLE - הדור השני של סביבות למידה מתוקשבות1322368חשבון מערכת31/08/2014 10:18:51מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:18:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העצמת תלמידים בסביבות למידה מתוקשבות המותאמות אישית1321817חשבון מערכת01/09/2014 10:40:08מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , הוראת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1512000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה לא פורמלית ביוטיוב: חשיפת אוריינות דיגיטלית בלמידה מקוונת עצמאית1323246חשבון מערכת01/09/2014 09:10:19מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:10:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר מקרה מתוקשב בתהליכי הכשרה מקצועית אקדמית: בתכנית מת"ל – מורה מעריך תפקודי למידה1322139חשבון מערכת31/08/2014 10:08:30מקרה , סביבות למידה מתוקשבות , למידה שיתופית מקוונת , למידה: מודלים , קהילת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:08:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחידות לימוד מתוקשבות- מערך שיעור1323244חשבון מערכת01/09/2014 12:21:39למידה , סביבות למידה מתוקשבות , תקשוב בחינוך יחידת לימוד מתוקשבת , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1510100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי הגומלין בין ניהול תוכן ולמידה לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקוונים1321907חשבון מערכת31/08/2014 09:57:37מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , קורסים מתוקשבים , סביבות למידה מתוקשבות , הערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקשר בין תפיסות העולם הפדגוגיות האישיות של המרצים והידע הפדגוגי המעשי שלהם ובין ההתנסות שלהם בפועל בסביבות למידה מתוקשבות להוראה וללמידה1322167חשבון מערכת31/08/2014 10:09:42מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , עמדות , סביבות למידה מתוקשבות , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:09:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גורמים מעכבים ברפורמות חינוכיות מתוקשבות : התנגדויות הורים 1322087חשבון מערכת31/08/2014 10:05:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , שילוב מחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:05:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js