דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ההשפעות של טכנולוגיית המשחקים על למידת המתמטיקה של תלמידי בית הספר היסודי410767חשבון מערכת31/08/2014 16:20:39מדור: סביבות למידה ממוחשבות משחקים לימודיים , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה למידת מתמטיקה , משחקי מחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:20:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משמעותית 2020 :טכנולוגיה מעצבת משמעות410939חשבון מערכת01/09/2014 13:28:18לימודים , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , גישות פדגוגיות , למידה משולבת , אברום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/156900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:28:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכי שינוי בבית-הספר ואצל המורים בזיקה לסביבת למידה עתירת טכנולוגיה: חקר מקרה רב שנתי409290חשבון מערכת01/09/2014 10:53:14מדור: סביבות למידה ספר ניסוי ופורץ דרך בהקשר של יצירת סביבת למידה עתירת טכנולוגיית מידע המעודדת תהליכי למידה והוראה מבוססים על פרוייקטים רב-תחומיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/324200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:53:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות מנוגדות של סטודנטים כלפי השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשוב בהוראה ולמידה410362חשבון מערכת01/09/2014 07:49:37שילוב אינטרנט בהוראה , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , טכנולוגיות מידע , עמדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:49:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הטמעת טכנולוגיות חדשניות בבתי הספר הטכנולוגיים: הלוח האינטראקטיבי כמנוף לשינוי תרבות הלמידה והדימוי האישי והבית ספרי410630חשבון מערכת31/08/2014 13:05:38ספר , סביבות למידה מתוקשבות , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , סביבת הוראה-למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:05:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טכנולוגיה חדשנית לאינטראקציה חברתית: עיצוב, ממצאי מחקר והשלכות ומעשיות410066חשבון מערכת01/09/2014 07:44:25מדור: סביבות למידה ממוחשבות יישומי מחשב , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , אינטראקציה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:44:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מתוקשבות ולמידה עצמית מכוונת - תכונות נדרשות410456חשבון מערכת31/08/2014 10:15:45על אודות סגל המכון פורום אקדמי הכוונה עצמית ללמידה , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , G. Dettori , T STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת פרחי הוראה להוראה מתוקשבת: עמדות ודרכי שילוב טכנולוגיות מידע בהתנסות בהוראה410212חשבון מערכת31/08/2014 10:04:29מדור: סביבות למידה ממוחשבות הוראה מתוקשבת , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , אולז'ן גולדשטיין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/158700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:04:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מבט לאופק 2012410753חשבון מערכת31/08/2014 16:06:04מדור: סביבות למידה ממוחשבות סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , טכנולוגיות מידע , פיתוחים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:06:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בחינת זווית ראיה שיטתית למדידה/ לניבוי אינטגרציה אפקטיבית של טכנולוגיות חדשניות בבתי הספר411014חשבון מערכת01/09/2014 09:14:20מדור: סביבות למידה ממוחשבות ידע פעיל , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , תהליכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js