דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ההבדל העיקרי בין הלמידה של בנים לבנות בסביבה דיגיטאלית - ביחס של המורים410086חשבון מערכת01/09/2014 10:40:58מדור: סביבות למידה ממוחשבות עמדות מורים , מגדר , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , מגדר בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פתרון טכנולוגי ופדגוגי משולב בין למידה ניידת ובין למידה מתוקשבת410724חשבון מערכת31/08/2014 15:42:01על אודות סגל המכון פורום אקדמי למידה מרחוק , למידה מקוונת , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , פיתוחים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:42:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעבר מהקורסים המקוונים המאסיביים (MOOC) לקורסים מקוונים אישיים (SPOC)411003חשבון מערכת01/09/2014 09:12:38מדור: סביבות למידה ממוחשבות קורס מקוון , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , Armando Fox STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1550120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת אורייניות מחשב ומידע של מורים על הבנייה מתמדת בסביבה מקוונת במסגרת תוכנית התקשוב החדשה410863חשבון מערכת01/09/2014 11:09:28מדור: סביבות למידה ממוחשבות הבניית ידע , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , אוריינות מידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:09:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משמעותית 2020 :טכנולוגיה מעצבת משמעות410939חשבון מערכת01/09/2014 13:28:18לימודים , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , גישות פדגוגיות , למידה משולבת , אברום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/156900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:28:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכי שינוי בבית-הספר ואצל המורים בזיקה לסביבת למידה עתירת טכנולוגיה: חקר מקרה רב שנתי409290חשבון מערכת01/09/2014 10:53:14מדור: סביבות למידה ספר ניסוי ופורץ דרך בהקשר של יצירת סביבת למידה עתירת טכנולוגיית מידע המעודדת תהליכי למידה והוראה מבוססים על פרוייקטים רב-תחומיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/324200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:53:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסות מנוגדות של סטודנטים כלפי השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשוב בהוראה ולמידה410362חשבון מערכת01/09/2014 07:49:37שילוב אינטרנט בהוראה , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , טכנולוגיות מידע , עמדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:49:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההשפעות של טכנולוגיית המשחקים על למידת המתמטיקה של תלמידי בית הספר היסודי410767חשבון מערכת31/08/2014 16:20:39מדור: סביבות למידה ממוחשבות משחקים לימודיים , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה למידת מתמטיקה , משחקי מחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:20:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הטמעת טכנולוגיות חדשניות בבתי הספר הטכנולוגיים: הלוח האינטראקטיבי כמנוף לשינוי תרבות הלמידה והדימוי האישי והבית ספרי410630חשבון מערכת31/08/2014 13:05:38ספר , סביבות למידה מתוקשבות , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , סביבת הוראה-למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:05:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב טאבלטים בהוראה ובלמידה : ספר חדש405577חשבון מערכת31/08/2014 15:28:48מחשבים ניידים , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , פדגוגיה חדשנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/253550http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:28:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js