דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סקירת מחקרים על אקלים בית-ספרי1386293חשבון מערכת01/09/2014 11:25:33מדור: סביבות למידה בית ספר , סביבת הוראה-למידה , אקלים לימודי-חברתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3238240http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:25:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מהי סביבת למידה שמאפשרת ללמד את אזרחי העתיד?1386283חשבון מערכת01/09/2014 09:25:57מילות מפתח: סביבות למידה , סביבה חינוכית תומכת , סביבת הוראה-למידה , לימור ליבוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:25:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתר עיר ה-הל"ה (הוראה-למידה-הערכה) - סביבה מתוקשבת לטיפוח קהילת למידה1384091חשבון מערכת01/09/2014 12:00:35 מציג סביבת למידה מתוקשבת, המשולבת בקורס פנים אל פנים, ורותמת את טכנולוגיית ההיפר-מדיה ואת העקרונות שהנחו בבחירה המדיום, בבחירה בעיר כיסוד המארגן ובעיצוב הסביבה על כל מרכיביה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:00:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנון סביבת הלמידה- להבין מה אנחנו עושים....ומדוע1386257חשבון מערכת01/09/2014 11:15:08מדור: סביבות למידה לימודים , סביבת הוראה-למידה , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:15:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף התלמידים בבניית סביבות למידה- האם זה אפשרי?1384195חשבון מערכת02/09/2014 05:21:42מדור: סביבות למידה שיתופיות , סביבת הוראה-למידה , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:21:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבת למידה שמקדמת את הפדגוגיה החדשה- רג'יו אמיליה באיטליה כדוגמה- כמה תובנות ליישום בישראל1384162חשבון מערכת01/09/2014 08:51:17למידה מבוססת פרויקטים , סביבה חינוכית תומכת , סביבת הוראה-למידה , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:51:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבת אימון ממוחשבת לפרחי הוראה באינטרנט – שיקולי תכנון ויעדים אופרטיביים1378743חשבון מערכת31/08/2014 09:48:28טכנולוגיה , סביבת הוראה-למידה , מצבי הוראה , אירועי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:48:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה במאה ה-21 צריכות להתאים לפדגוגיה החדשה1384156חשבון מערכת01/09/2014 11:07:51מרחבי למידה , סביבת הוראה-למידה , עיצוב חזותי חוויה לימודית , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/192840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:07:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפוך בה והכול בה1385278חשבון מערכת01/09/2014 11:23:57צרו קשר רכישת ספרים על המכון הניסוי נערך בבתי ספר של רשת הוראת מתמטיקה , סביבת הוראה-למידה , דן בוכניק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:23:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרחב למידה פעיל1384132חשבון מערכת31/08/2014 15:22:42מדור: סביבות למידה מרחבי למידה , סביבת הוראה-למידה , סביבת למידה מגוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js