דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מתמחים בסיפור: מה מגלים סיפוריהם של מורים מתחילים על הפינות החשוכות של ההוראה1391955חשבון מערכת31/08/2014 11:23:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי כולל ניתוח של 10 סיפורי מתמחים שנכתבו במסגרת התחרות הראשונה לכתיבת סיפורים המתקיימת מזה כמה שנים באגף למתמחים ולמורים מתחילים של משרד החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:23:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיפור סיפורים כפדגוגיה: תוצרים בלתי-צפויים מחקר נרטיבי1378476חשבון מערכת31/08/2014 10:25:00על אודות סגל המכון פורום אקדמי מצביע על קשר בין מחקר נרטיבי לבין סיפורים כפדגוגיה, קשר שרק לעיתים רחוקות נבחן בדרך שיטתית שיטות מחקר , סיפורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:25:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הסיפור שאינו נגמר: סיפורים אישיים בשיעורי "סוגיות בהוראה" ובמפגשי ההדרכה הפדגוגית1378609חשבון מערכת01/09/2014 12:02:29 שגב-טל בוחנת את ערכם של הסיפורים האישיים בתהליך הלמידה אשר מלווה את ההכשרה להוראה מדריכים פדגוגיים , סיפורי מורים , דגמים פדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:02:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפואמה הפדגוגית של שנת ההתמחות1392101חשבון מערכת01/09/2014 11:07:03ניתוח נרטיבי , סיפורי מורים , התמחות בהוראה כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:07:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפיינים של מחקר נרטיבי1378482חשבון מערכת01/09/2014 10:45:25את תשומת הלב לחשיבה על תכנון מחקרים נרטיביים תוך התמקדות בדרכי העבודה של מורים ומורי מורים נרטיבים , סיפורי מורים , מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים אכן עושים את ההבדל: הבנת ההשפעה של מורים אהודים/מועדפים (favorite)1378852חשבון מערכת31/08/2014 16:19:14אמונות וערכים של מתכשרים להוראת חינוך גופני באמצעות ניתח ופרשנות של סיפורי מורים אהודים מורים לחינוך גופני יודעים, כמורים אחרים ואף ביתר שאת, שתוצאות ההוראה הנבנית בהווה ייראו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:19:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפוסי ההעצמה בקרב מורות שממלאות תפקיד בבתי-ספר יסודיים בישראל: העצמה מוגבלת, העצמה מתגמלת והעצמה מחוללת שינויים1391044חשבון מערכת01/09/2014 08:25:06איכותנית, באמצעות ראיון מובנה למחצה, והקיף 43 מורות אשר מילאו תפקיד של רכזת מקצוע או רכזת תיאור רכיבי תופעת ההעצמה נבנה מניתוח סיפורי המורות ותוך שימוש בתובנות של הנחקרות עצמן בגישת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:25:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיפורי התפתחות מקצועית של מורי-מורים למדעים1384430חשבון מערכת31/08/2014 09:25:41ללמוד משינויים בתהליכי החשיבה שתוארו בסיפורי מורי המורים למדעים על התפתחותם הפרופסיונלית הידע של מורה מורים למדעים הוא מורכב ואין למצותו ברשימת פריטים כזו או אחרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:25:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתקפות "קו - הסיפור" של סיפורי חיים בכותרת שנתנו נשים מוכות לסיפור חייהן1378529חשבון מערכת31/08/2014 13:41:46באמצעות השוואת "קווי הסיפור" ניתן לזהות את "צופן העל" של סיפורי החיים מעבר לסיפור הבודד כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1711530http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:41:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי לא מפחד ממתמטיקה? תרומתם של סיפורי חיים מתמטיים לבחירת כיוון מקצועי1386595חשבון מערכת01/09/2014 11:25:13בשנה הראשונה ללימודיהן, כפי שהן עולות מסיפורי החיים המתמטיים שלהן, כלומר מחוויות חיים כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:25:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js