דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סקירת מידע : מודל בתי ספר KIPP1317592חשבון מערכת31/08/2014 13:41:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:41:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שלבי הכניסה להוראה – סקירת מידע אינטגרטיבית 20121320514חשבון מערכת01/09/2014 11:03:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי בסקירה זו מוצג מדגם ממודלים של תכניות כניסה מהארץ ומן העולם, היבטים ייחודיים במודלים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/405500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:03:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקשוב מערכות חינוך בעולם- סקירת מידע1321991חשבון מערכת31/08/2014 10:01:20 מידע זו נכתבה על פי בקשת המנהל הכללי של משרד החינוך ד"ר שמשון שושני להלן הפרקים העיקריים בסקירת המידע : מיומנויות המאה ה- 21 - סקירת דעת מומחים בארץ ובעולם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקצירים1364211Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:41:08בהרצאה ייסקר הידע המחקרי העכשוי על קריאה דיגיטלית ויוצעו כיוונים להתמודדות עם האתגרים שהיא לימוד דיגיטליים בארץ ובעולם – ממצאים נבחרים בסקירת ספרות דזירה פז, משפטנית ומידענית מחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/digital/Pages/Forms/AllItems.aspx57900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:41:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתלמויות מורים: הקשר בין נושא ההשתלמות לבין התחום המקצועי של המורה המשתלם1313873חשבון מערכת01/09/2014 10:35:16 שכתב יובל וורגן ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת עוסק בהשתלמויות מורים במערכת החינוך, ובעיקר נוסף על סקירה רחבה של סוגיה זו, מוצגים במסמך עיקרי המדיניות של משרד החינוך בתחום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2010840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת פרחי ההוראה להוראה משלבת טכנולוגיות המידע- סקירת ספרות 1313238חשבון מערכת01/09/2014 10:54:55הרחבה של מודל רוג'רס, שילוב טכנולוגיות מידע בהוראה על ידי פרחי ההוראה במסגרת ההתנסות שלהם בלוגים בחינוך , סקירת ספרות , סביבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3313300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טכנולוגיות מידע מתוקשבות והטמעת רפלקציה בהכשרת מורים: סקירה תיאורטית1315574חשבון מערכת01/09/2014 07:32:17צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי אימון זו ובטיעונים למען שימוש בטכנולוגיות מידע מתוקשבות לרפלקציה של הכשרה ( Law, E.L.C STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2213100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:32:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ספריות דיגיטליות – ייצוגים, דגמים ודוגמאות1309491חשבון מערכת01/09/2014 09:12:04 הדיגיטלית מקנה משמעות רבה יותר למידע המכיל שילוב של מספר מדיות וכן מידע האגור בצורה מספרית או כמאגר ההבדל בין מאגר מידע ביבליוגראפי לבין ספרייה דיגיטאלית הוא הייצוג של התכנים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3041740http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ידע תוכן טכנולוגי פדגוגי בהכשרת מורים: סקירת שיטות וכלים למדידה והערכה1318232חשבון מערכת01/09/2014 11:04:32 כולל סקירת מחקרים המתמקדת בבחינה של שיטות וכלים בעלי תוקף ומהימנות שנבנו ופותחו כדי להעריך ידע תוכן טכנולוגי פדגוגי שלמתכשרים להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/123400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:04:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מתחת למכסה המנוע : אסטרטגיות חיפוש מידע באינטרנט ובמאגרי מידע1309497חשבון מערכת01/09/2014 09:24:29מטרת הסקירה היא להציע שיטות מגובשות יותר לצורך חיפושי המידע וידע קוגניטיבי מעמיק יותר לביצוע מוצלח של דליית המידע באינטרנט ובמאגרי המידע ( עמי סלנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:24:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js