דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סקירת מידע : מודל בתי ספר KIPP404803חשבון מערכת31/08/2014 13:41:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:41:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שלבי הכניסה להוראה – סקירת מידע אינטגרטיבית 2012409098חשבון מערכת01/09/2014 11:03:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי בסקירה זו מוצג מדגם ממודלים של תכניות כניסה מהארץ ומן העולם, היבטים ייחודיים במודלים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/405000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:03:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקשוב מערכות חינוך בעולם- סקירת מידע410148חשבון מערכת31/08/2014 10:01:20 מידע זו נכתבה על פי בקשת המנהל הכללי של משרד החינוך ד"ר שמשון שושני להלן הפרקים העיקריים בסקירת המידע : מיומנויות המאה ה- 21 - סקירת דעת מומחים בארץ ובעולם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ספריות דיגיטליות – ייצוגים, דגמים ודוגמאות405840חשבון מערכת01/09/2014 09:12:04 הדיגיטלית מקנה משמעות רבה יותר למידע המכיל שילוב של מספר מדיות וכן מידע האגור בצורה מספרית או כמאגר ההבדל בין מאגר מידע ביבליוגראפי לבין ספרייה דיגיטאלית הוא הייצוג של התכנים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3035780http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ספרו של אשר שקדי, מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום, בגיליון מרץ 2005 של כתב העת 'מגמות'. 404556חשבון מערכת31/08/2014 10:26:30לדעת , כותב הסקירה , פרופסור דוד בר-גל, הספר מתעלם מכל תיאור היסטורי של התפתחות האידאות וההנחות התיאורטיות שביסוד גישת הניתוח .לדעת כותב הביקורת, יש חשיבות רבה בחשיפת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1722250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקצירים128428Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:41:08ימי העיון והכנסים מהווים במה להפצת ידע פרקטי ותאורטי ולהטמעתו במסגרת פיתוח סגל המכללות תוך בהרצאה ייסקר הידע המחקרי העכשוי על קריאה דיגיטלית ויוצעו כיוונים להתמודדות עם האתגרים שהיא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/digital/Pages/Forms/AllItems.aspx52430http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:41:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)939740Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24מהמוסדות להכשרת מורים וממשרד החינוך שיקנו למורים ידע וכלים להתמודדות, אבל המציאות מאכזבת במהלך השנה הוזמנו מרצי אורח, ובהם צוות מרכז המידע של מכון מופ"ת (עמי סלנט ופני), ד"ר חיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201250260http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי הגומלין בין התלמידים והמורה והשפעתם על רווחתו הנפשית של המורה ובריאותו404969חשבון מערכת02/09/2014 05:54:09סקירה זו שוקלת את החשיבות של יחסי הגומלין בין התלמידים והמורה מבחינת רווחתם הנפשית של פורטל מס''ע , ידע וחשיבת מורים , רגשות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/212900http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:54:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת פרחי ההוראה להוראה משלבת טכנולוגיות המידע- סקירת ספרות 407971חשבון מערכת01/09/2014 10:54:55הרחבה של מודל רוג'רס, שילוב טכנולוגיות מידע בהוראה על ידי פרחי ההוראה במסגרת ההתנסות שלהם בלוגים בחינוך , סקירת ספרות , סביבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3311100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טכנולוגיות מידע מתוקשבות והטמעת רפלקציה בהכשרת מורים: סקירה תיאורטית405128חשבון מערכת01/09/2014 07:32:17צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי אימון זו ובטיעונים למען שימוש בטכנולוגיות מידע מתוקשבות לרפלקציה של הכשרה ( Law, E.L.C STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2211000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:32:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js