דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סקירת מידע : מודל בתי ספר KIPP1317592חשבון מערכת31/08/2014 13:41:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:41:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שלבי הכניסה להוראה – סקירת מידע אינטגרטיבית 20121320514חשבון מערכת01/09/2014 11:03:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי בסקירה זו מוצג מדגם ממודלים של תכניות כניסה מהארץ ומן העולם, היבטים ייחודיים במודלים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:03:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקשוב מערכות חינוך בעולם- סקירת מידע1321991חשבון מערכת31/08/2014 10:01:20 מידע זו נכתבה על פי בקשת המנהל הכללי של משרד החינוך ד"ר שמשון שושני להלן הפרקים העיקריים בסקירת המידע : מיומנויות המאה ה- 21 - סקירת דעת מומחים בארץ ובעולם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקצירים1364211Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:41:08ימי העיון והכנסים מהווים במה להפצת ידע פרקטי ותאורטי ולהטמעתו במסגרת פיתוח סגל המכללות תוך בהרצאה ייסקר הידע המחקרי העכשוי על קריאה דיגיטלית ויוצעו כיוונים להתמודדות עם האתגרים שהיא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/digital/Pages/Forms/AllItems.aspx563140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:41:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה בסביבת למידה/הוראה שיתופית מתוקשבת – סקירת ספרות1321891חשבון מערכת31/08/2014 09:56:52בסקירה השיטתית של ד"ר מירב אסף ממכללת קיי ניתן לראות מרכיבי למידה שרצוי להתייחס אליהם בעת תשתית זו הביאה להיווצרות סביבות ידע שיתופיות ומשתפות רבות (web 2.0, קוד פתוח וכולי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155630http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:56:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ספרו של אשר שקדי, מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום, בגיליון מרץ 2005 של כתב העת 'מגמות'. 1307561חשבון מערכת31/08/2014 10:26:30לדעת , כותב הסקירה , פרופסור דוד בר-גל, הספר מתעלם מכל תיאור היסטורי של התפתחות האידאות וההנחות התיאורטיות שביסוד גישת הניתוח .לדעת כותב הביקורת, יש חשיבות רבה בחשיפת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1723960http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתלמויות מורים: הקשר בין נושא ההשתלמות לבין התחום המקצועי של המורה המשתלם1313873חשבון מערכת01/09/2014 10:35:16 שכתב יובל וורגן ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת עוסק בהשתלמויות מורים במערכת החינוך, ובעיקר נוסף על סקירה רחבה של סוגיה זו, מוצגים במסמך עיקרי המדיניות של משרד החינוך בתחום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/206260http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24מהמוסדות להכשרת מורים וממשרד החינוך שיקנו למורים ידע וכלים להתמודדות, אבל המציאות מאכזבת במהלך השנה הוזמנו מרצי אורח, ובהם צוות מרכז המידע של מכון מופ"ת (עמי סלנט ופני), ד"ר חיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201253590http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טכנולוגיות מידע מתוקשבות והטמעת רפלקציה בהכשרת מורים: סקירה תיאורטית1315574חשבון מערכת01/09/2014 07:32:17צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי אימון זו ובטיעונים למען שימוש בטכנולוגיות מידע מתוקשבות לרפלקציה של הכשרה ( Law, E.L.C STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2211930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:32:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת פרחי ההוראה להוראה משלבת טכנולוגיות המידע- סקירת ספרות 1313238חשבון מערכת01/09/2014 10:54:55הרחבה של מודל רוג'רס, שילוב טכנולוגיות מידע בהוראה על ידי פרחי ההוראה במסגרת ההתנסות שלהם בלוגים בחינוך , סקירת ספרות , סביבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3311700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js