דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

שלבי הכניסה להוראה – סקירת מידע אינטגרטיבית 20121320514חשבון מערכת01/09/2014 11:03:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי בסקירה זו מוצג מדגם ממודלים של תכניות כניסה מהארץ ומן העולם, היבטים ייחודיים במודלים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/40102180http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:03:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת מידע : מודל בתי ספר KIPP1317592חשבון מערכת31/08/2014 13:41:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1924150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:41:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקשוב מערכות חינוך בעולם- סקירת מידע1321991חשבון מערכת31/08/2014 10:01:20 מידע זו נכתבה על פי בקשת המנהל הכללי של משרד החינוך ד"ר שמשון שושני להלן הפרקים העיקריים בסקירת המידע : מיומנויות המאה ה- 21 - סקירת דעת מומחים בארץ ובעולם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקצירים1364211Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:41:08בהרצאה ייסקר הידע המחקרי העכשוי על קריאה דיגיטלית ויוצעו כיוונים להתמודדות עם האתגרים שהיא לימוד דיגיטליים בארץ ובעולם – ממצאים נבחרים בסקירת ספרות דזירה פז, משפטנית ומידענית מחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/digital/Pages/Forms/AllItems.aspx640450http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:41:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24מהמוסדות להכשרת מורים וממשרד החינוך שיקנו למורים ידע וכלים להתמודדות, אבל המציאות מאכזבת במהלך השנה הוזמנו מרצי אורח, ובהם צוות מרכז המידע של מכון מופ"ת (עמי סלנט ופני), ד"ר חיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012778230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת פרחי ההוראה להוראה משלבת טכנולוגיות המידע- סקירת ספרות 1313238חשבון מערכת01/09/2014 10:54:55הרחבה של מודל רוג'רס, שילוב טכנולוגיות מידע בהוראה על ידי פרחי ההוראה במסגרת ההתנסות שלהם בלוגים בחינוך , סקירת ספרות , סביבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/33153130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טכנולוגיות מידע מתוקשבות והטמעת רפלקציה בהכשרת מורים: סקירה תיאורטית1315574חשבון מערכת01/09/2014 07:32:17צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי אימון זו ובטיעונים למען שימוש בטכנולוגיות מידע מתוקשבות לרפלקציה של הכשרה ( Law, E.L.C STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/22158200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:32:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות למידה: תיאוריות ומודל מעשי אחד 1315920חשבון מערכת01/09/2014 07:33:13לכן, על המחנכים לדעת מהם סגנונות הלמידה השונים של התלמידים ואיך מפתחים את סגנון ההוראה המאמר עוסק בשני נושאים: א. סקירת התיאוריות והמחקר של סגנונות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2234500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תש"ע)1361593Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי סקירת ספרות מחקרית בנושא: מגמות שינוי בחינוך בארץ ובעולם בפני החברי פורום נסקרה הספרות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011294220http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות למידה ותלמידי תיכון - סקירה 1318644חשבון מערכת01/09/2014 08:29:41תפקידו של החינוך צריך להיות בצד הפצת ידע בסיסי גם הקניית המיומנויות הדרושות כדי להתמודד באופן עצמאי עם ידע חדש, זאת במטרה לפתח אדם אוטונומי המסוגל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/108900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:29:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js