דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1391265חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19 בודק עמדות מורים כלפי שילובם של תלמידים בעלי סוגים שונים של לקויות, את תפיסת הכישורים ללמד ניסיון, הכשרה ורישוי נמצאו קשורים לעמדות המורים ותפיסותיהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3884690http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות של מורים בשלבים שונים בהתפתחותם המקצועית כלפי החדרת שינויים בדרכי הוראה1384450חשבון מערכת31/08/2014 09:26:40ובעקבותיהם המסקנות מרחיבים את הידע על עמדות של מורים כלפי החדרת שינויים בדרכי הוראה באופן כללי, ועל עמדות של מורים הנמצאים בשלבים שונים של התפתחותם המקצועית כלפי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:26:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים ביחס להוראה פרטנית1385193חשבון מערכת01/09/2014 13:27:35מחקר זה מציג ומנתח עמדות מורים המלמדים בהוראה פרטנית כלפי הוראה זו כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי פנייה לעזרה או הימנעות ממנה בהתמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה1382287חשבון מערכת01/09/2014 08:44:23מדור: ידע וחשיבת מורים ידע וחשיבת מורים , מורים , עמדות מורים , בעיות התנהגות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:44:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המומחיות המקצועית של מורי מורים בהשוואה לידע מקצועי של מורים: חקר עמדות מורים מתחילים ומורי מורים1378733חשבון מערכת01/09/2014 07:40:28מדור: הכשרת מורים, כללי לתחום ובחלקו השני מנתח המאמר את עמדות המורים המתחילים ומורי המורים לשאלות שהוצגו בפניהם על התכונות הרצויות של מורי המורים, המומחיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:40:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על דרישות מורים והיענות או התנגדות תלמידים 1384059חשבון מערכת01/09/2014 12:00:27סביבות למידה , עמדות כלפי חינוך , עמדות מורים , עמדות תלמידים , דפוסי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:00:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הציפיות הארגוניות של המורה המתחיל1392057חשבון מערכת01/09/2014 10:50:58מדור: מורים מתחילים מינהל חינוכי , עמדות מורים , עמדות לעבודה , יצחק פרידמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורי מורים - חשיבה על תהליכי שינוי1391762חשבון מערכת01/09/2014 11:01:16פורטל מס''ע , מורי מורים , עמדות , עמדות מורים , תהליכי שינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:01:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העמדות של מורים כלפי שינויים פדגוגיים במהלך השלבים השונים של התפתחות מקצועית1384332חשבון מערכת01/09/2014 14:20:13מדור: מורים - התפתחות מקצועית שינוי חינוכי , מורים , עמדות מורים , תהליכי שינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:20:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פערים בין פרחי הוראה למורים מאמנים1378886חשבון מערכת01/09/2014 13:27:29המאמר משרטט חקירה נרטיבית לגבי קשר החונכות בהכשרת מורים (Patrick R., 2013 פרחי הוראה , מורים חונכים , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js