דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1391265חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19 בודק עמדות מורים כלפי שילובם של תלמידים בעלי סוגים שונים של לקויות, את תפיסת הכישורים ללמד תלמידים אלה ותפיסת מיומנויות כלליות של שילוב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3884690http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות תלמידים כלפי שימוש בספר לימוד דיגיטלי בהיסטוריה לחטיבה העליונה1386513חשבון מערכת01/09/2014 14:22:55דרכי הוראה , תלמידים , עמדות תלמידים , הוראת היסטוריה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:22:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על דרישות מורים והיענות או התנגדות תלמידים 1384059חשבון מערכת01/09/2014 12:00:27סביבות למידה , עמדות כלפי חינוך , עמדות מורים , עמדות תלמידים , דפוסי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:00:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות בני נוער כלפי ספר ומחשב: דו קיום או מהפכה?103773חשבון מערכת02/09/2014 05:19:50מחקרים , עמדות תלמידים , מגדר , אסיה שרון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:19:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר שיתופי: "ידע מוקדם" של תלמידים בבית ספר יסודי1386155חשבון מערכת31/08/2014 12:17:38סביבות למידה , עמדות כלפי ידע עצמי , תלמידים , עמדות תלמידים , ידע פעיל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:17:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות בני נוער כלפי ספר ומחשב : דו קיום או מהפכה 1386999חשבון מערכת01/09/2014 07:36:24למידה מתוקשבות , עמדות תלמידים , קריאה , קריאה ממחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:36:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפיסות של המורים את יחסיהם עם תלמידיהם בעידן הפייסבוק1382292חשבון מערכת01/09/2014 12:19:33חטיבות ביניים , תלמידים , עמדות מורים , עמדות תלמידים , בתי ספר תיכוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:19:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודת מבט של מורים על סיוע במצוקות תלמידים1384053חשבון מערכת31/08/2014 09:16:01הם גם ערים לחשיבות הרגשית שלהם בעיני התלמידים בתי ספר , עמדות מורים , עמדות תלמידים , תלמידים בסיכון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:16:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה תלמידים יכולים להרגיש? "זה ככה, אין מה לחשוב"1384057חשבון מערכת31/08/2014 09:16:15מורים , תלמידים , עמדות תלמידים , מודלים , איריס בקשי-ברוש STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:16:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תלמידים דיגיטליים, כיתה אנלוגית104176חשבון מערכת01/09/2014 08:41:31וגם: כמה חברים של המורים בפייסבוק למרות האיסור ומה שיעור התלמידים שאין להם פרופיל מחשב בהוראה , עמדות תלמידים , שילוב אינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:41:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js