דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ניתוח נתונים במחקר איכותני 1307505חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ נתונים במחקר איכותני - הוא ספר (אסופת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172352580http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח מקרים בפורום מקוון אינטראקטיבי והתפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה1313280חשבון מערכת31/08/2014 12:42:10והתנסות שהציגו בשיח המקוון את המקום שבו הייתה המשתתפת בפורום על הציר בין טירונות למקצוענות סטודנטים להוראה , פורומים , קבוצת דיון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:42:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פורומים בחינוך: עקרונות פדגוגיים, הנחייה, הערכה ודגמים מנחים להפעלת תלמידים 1322257חשבון מערכת01/09/2014 12:04:58יתרונות וחסרונות של הדיון והלמידה בפורום מתוקשב.שיטת ניהול פורומים - מיקוד הנושא בקבוצות דיון אסינכרוניות פורומים: דרכי הוראה , פורומים ללמידה שיתופית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:04:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ בודק עמדות מורים כלפי שילובם של תלמידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38481280http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ועדת היגוי132263Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:38:48צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx5550http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:38:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על לקויות למידה, הפרעת קשב וריכוז ואינטליגנציה1314808חשבון מערכת31/08/2014 10:37:15צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מודגשת החשיבות של מודעות המשפחה לקבלת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3811880http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:37:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם ירידה במוטיבציה של מתבגרים ללמידה היא תופעה בלתי נמנעת?1316316חשבון מערכת01/09/2014 12:20:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ זה ביקש לבחון אם הירידה במוטיבציה ללמוד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/321470http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל לקליטת מורים חדשים בבתי הספר המבוסס על הגישה המערכתית1319005חשבון מערכת01/09/2014 10:50:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ המאמר היא לתאר תכנית הכשרה לחונכי סטאז STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/40109120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תש"ע)1361575Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:04חברי הפורום מפגש פורום שעסק בנושא: הסטודנטים המצוינים להוראה – ד"ר נעמי מגיד נשאה הרצאה על פורום הסטודנטים הבין-מכללתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011209140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטים ומתל"ים1361077Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ ד"ר שרה גבעון מכללה ירושלים; מכללת בשנה"ל תש"ע הוא משנה את תצורתו לפורום הפועל במסגרת המכון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-2011485250http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js