דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עזרה והדרכה למשתמשים בפורטל מס"ע1309373חשבון מערכת01/09/2014 08:04:40 הבאים לפורטל מס"ע - פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , ניהול ידע ומידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/308440http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:04:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתקפותם של סטנדרטים להוראה NBPTS בעבודתה של מורה מומחית למתמטיקה1317618חשבון מערכת01/09/2014 13:21:43 מחקר זה היא לבחון איך היבטים פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , הערכת הוראה , סטנדרטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1213960http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שחיקה למתחילים1318968חשבון מערכת01/09/2014 08:06:38לממצא זה יש השלכות מרחיקות לכת פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , מורים מתחילים , הכשרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4011140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
להיות מורה בישראל במאה ה-211311880חשבון מערכת31/08/2014 15:24:24פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , הכשרת מורים כללי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/146800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:24:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מצויינות מורים: הגדרות, מדדים, היבטים ותכניות בארץ ובעולם1312424חשבון מערכת01/09/2014 08:37:09צרו קשר רכישת ספרים על המכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , ידע וחשיבת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/213400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:37:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההתפתחות המקצועית של המורה מנקודת מבט הומניסטית1313833חשבון מערכת01/09/2014 10:35:00על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , מורים - התפתחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/203450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"מאיימים ולא מקיימים" – פרקטיקות של שליטה וסמכות בבית ספר יסודי1316440חשבון מערכת01/09/2014 09:11:42סך הכול נערכו 13 תצפיות על 13 פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , סביבות למידה , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/323770http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:11:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה1316488חשבון מערכת01/09/2014 07:57:04פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , הערכת הוראה , תהליכי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1295190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דו"ח הוועדה לבחינת מיצוי יכולתם של תלמידים עם ליקויי למידה: תקציר1315010חשבון מערכת01/09/2014 12:07:13על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , חינוך מיוחד ולקויי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38119110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:07:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על משמעות ההישגים של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים1318248חשבון מערכת02/09/2014 06:29:27פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , הערכת הוראה , ישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122900http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 06:29:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js