דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ניתוח נתונים במחקר איכותני 1307505חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , שיטות מחקר , ניתוח תוכן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172520270http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ספרו של אשר שקדי, מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום, בגיליון מרץ 2005 של כתב העת 'מגמות'. 1307561חשבון מערכת31/08/2014 10:26:30על אודות סגל המכון פורום אקדמי פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , שיטות מחקר , ספרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1726200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים ביחס להוראה פרטנית1320362חשבון מערכת01/09/2014 13:27:35מחקר זה מציג ומנתח עמדות מורים פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , דרכי הוראה , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1030480http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה היא שיטת הלמידה הפדגוגית האפקטיבית ביותר לסביבות למידה טקסטואליות באינטרנט?1322304חשבון מערכת31/08/2014 10:15:57צרו קשר רכישת ספרים על המכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיח מקצועי מתוקשב של מתכשרים להוראה ותרומתו ללמידתם1313242חשבון מערכת01/09/2014 08:17:21 זו עסקה בניתוח שיח מתוקשב של פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , סטודנטים להוראה , הכשרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/331840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:17:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול מוסרי של כיתה1317427חשבון מערכת01/09/2014 08:28:12פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , דרכי הוראה , הכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10290110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשב ADHD :ניהול הקשר של ההורים עם בית הספר1317574חשבון מערכת01/09/2014 12:21:26 רבים לילדים בעלי הפרעת קשב או פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , יחסי הורים-ביה''ס , בתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/506200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מבחנים בין - לאומיים כסטנדרטים למערכת החינוך1318493חשבון מערכת01/09/2014 11:13:02פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , הערכת הוראה , ישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1213630http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:13:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מעורבת בהכשרת מורים: שילוב של הנחייה פנים-אל-פנים, מולטימדיה ושיח מקוון.1322390חשבון מערכת01/09/2014 07:53:01צרו קשר רכישת ספרים על המכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151640http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:53:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , חינוך מיוחד ולקויי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38524130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js