דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עזרה והדרכה למשתמשים בפורטל מס"ע405722חשבון מערכת01/09/2014 08:04:40 הבאים לפורטל מס"ע - פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , ניהול ידע ומידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:04:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המדריך לחוקר המתחיל כיצד לערוך מחקר איכותני: איך להיכנס לשדה המחקר, לאסוף נתונים ולכתוב את הפרויקט?404586חשבון מערכת01/09/2014 09:06:22 על הספר של Erin Horvat המציג את פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , שיטות מחקר , סטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17173320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:06:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר איכותני 404500חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , שיטות מחקר , ניתוח תוכן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/171462610http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת המחקר האיכותני - ביצוע מחקר איכותני404591חשבון מערכת01/09/2014 09:13:34פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , שיטות מחקר , שיטות מחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17317200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה404476חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , שיטות מחקר , מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17361240http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מבחנים בין - לאומיים כסטנדרטים למערכת החינוך406906חשבון מערכת01/09/2014 11:13:02פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , הערכת הוראה , ישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/128600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:13:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאה ממחשב: ספר אלקטרוני או html?408352חשבון מערכת31/08/2014 09:39:27צרו קשר רכישת ספרים על המכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , קריאה כתיבה וטקסטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/34120110http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ספריות דיגיטליות – ייצוגים, דגמים ודוגמאות405840חשבון מערכת01/09/2014 09:12:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , ניהול ידע ומידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/30245110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות408887חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , חינוך מיוחד ולקויי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3832460http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההבדל העיקרי בין הלמידה של בנים לבנות בסביבה דיגיטאלית - ביחס של המורים410086חשבון מערכת01/09/2014 10:40:58צרו קשר רכישת ספרים על המכון פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע מילות מפתח: פורטל מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js