דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ניתוח מאפייני הדרכה של מורות מאמנות המצליחות בעבודתן עם סטודנטיות המתכשרות להוראה בבית הספר היסודי1314800חשבון מערכת01/09/2014 08:32:23צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחבר: פנינה כץ תוכניות הכשרה , מומחיות , פנינה כץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/457800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:32:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תשס"ט)1361759Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:37צרו קשר רכישת ספרים על המכון המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית ד"ר פנינה כץ | משרד החינוך; מכון מופ"ת ד"ר דורון לדרר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201057230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 5042497חשבון מערכת21/08/2014 12:42:16צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מחבר/ים פרופ` דן ענבר (עורך), ד”ר פנינה כץ (עורכת משנה ומרכזת המערכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital68430http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1361596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית ד"ר פנינה כץ | מכון מופ"ת ד"ר דורון לדרר | סמינר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201176470http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 5142498חשבון מערכת21/08/2014 12:42:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מחבר/ים פרופ` דן ענבר (עורך), ד”ר פנינה כץ  (עורכת משנה ומרכזת המערכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital40200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רכזי קורסים למורים בשנת ההוראה הראשונה לאחר ההתמחות (תש"ע)1361581Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון בית ברל שרה זילברשטרום | משרד החינוך ד"ר פנינה כץ | מכון מופ"ת סמיר מג'אדלה | אלקאסמי – מכללה על רקע זאת נוצר הצורך לפתוח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201121900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)1361634Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון ד"ר רימונה כהן | המכללה האקדמית בית ברל ד"ר פנינה כץ | מכון מופ"ת ד"ר דורון לדרר | סמינר הקיבוצים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201293600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24יחיאל | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך הדס כץ שדה-חן | משרד החינוך, מט"ח; בית הספר היסודי מרכז המידע של מכון מופ"ת (עמי סלנט ופני), ד"ר חיה גולן ממכון מופ"ת, רקטור מכללת לוינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201272730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js