דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

נוף וצליל 105373חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:16:00קטגוריה פרסומים מקוונים תאריך פרסום 1998 להוריד את הפרסום בפורמט PDF   להורדת הספר במלואו מרים אופנהיים , פרסומים מקוונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub84500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:16:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית104696חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:31:35על אודות סגל המכון פורום אקדמי ניתן להוריד את הפרסום בפורמט PDF   להורדת הספר במלואו פנינה לנברג , פרסומים , פרסומים מקוונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/Kalil3537310http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:31:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 49104601חשבון מערכת21/08/2014 12:42:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון מקוונת תגיות: פרסומים , פרסומים דיגיטליים , כתב עת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital81160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סימני נוכחות הוראה בשיח מקוון של קהילת עמיתים1322402חשבון מערכת01/09/2014 13:21:08תאריך פרסום: 23/06/2005 ומורי מורים ממכללות שונות, שהשתתפו בקורס מקוון בשנת תשס"א במסגרת מכון מופ"ת. מטרת המחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/155800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 51104603חשבון מערכת21/08/2014 12:42:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון מקוונת חינוך , פרסומים דיגיטליים , כתב עת אקדמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital36670http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"שיח כותרות": טכנולוגיה לשכלול השיח העיוני המתנהל באמצעות פורום אלקטרוני ורשימת דיוור1322422חשבון מערכת01/09/2014 07:53:37צרו קשר רכישת ספרים על המכון תאריך פרסום: 22/03/2005 חקר השיח , שיח מקוון , תורת האילוצים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:53:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקצירים1364211Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:41:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/digital/Pages/Forms/AllItems.aspx56700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:41:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העצמת תלמידים בסביבות למידה מתוקשבות המותאמות אישית1321817חשבון מערכת01/09/2014 10:40:08תאריך פרסום: 20/11/2011 שנטען כי זו השיטה שבה משתמשים התלמידים כדי לארגן את הלמידה המקוונת שלהם המכוונת עצמית למידה מקוונת , למידה אינטגרטיבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15105100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות למידה ואסטרטגיות למידה: מיומנויות חדשות בסביבת למידה מקוונת?1321903חשבון מערכת31/08/2014 09:57:25בהשוואה בין סטודנטים בקורס מקוון לסטודנטים שנרשמו לקורס פנים-אל-פנים שבו יש התרכזות בלומד, החוקר מצא שהסטודנטים בקורס המקוון יצרו מיומנויות חדשות, התאימו את המיומנויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/157360http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משמעותית 2020 :טכנולוגיה מעצבת משמעות1323197חשבון מערכת01/09/2014 13:28:18תאריך פרסום: 30/09/2013 למידה שיתופית מקוונת , למידה מקוונת , תכנון לימודים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/157340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:28:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js