דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

נוף וצליל 499360חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:16:00קטגוריה פרסומים מקוונים תאריך פרסום 1998 להוריד את הפרסום בפורמט PDF   להורדת הספר במלואו מרים אופנהיים , פרסומים מקוונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub60580http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:16:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קורסים מקוונים מסוג MOOC – יתרונות וחסרונות410938חשבון מערכת01/09/2014 11:14:31צרו קשר רכישת ספרים על המכון תאריך פרסום: 16/09/2013 מתוקשבים , קורס מקוון , גורמי הצלחה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153360http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:14:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקצירים111553Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:41:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ההתמחות תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/digital/Pages/Forms/AllItems.aspx358180http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:41:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית498899חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:31:35על אודות סגל המכון פורום אקדמי ניתן להוריד את הפרסום בפורמט PDF   להורדת הספר במלואו פנינה לנברג , פרסומים , פרסומים מקוונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/Kalil2563160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:31:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 50474366חשבון מערכת21/08/2014 12:42:16צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב מקוונת תגיות: פרסומים דיגיטליים , כתב עת אקדמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital366160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 49474365חשבון מערכת21/08/2014 12:42:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון מקוונת תגיות: פרסומים , פרסומים דיגיטליים , כתב עת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital494180http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מתקוונים אישית :" עמדות לומדים שונים לגבי תרומת הקורס המקוון ללמידה שלהם408031חשבון מערכת01/09/2014 12:13:51הקורס נעשה שימוש במגוון כלים מקוונים : מאגרי מידע , פורומים ,פריטי מולטימדיה , מעבדות מקוונות , תרגול מקוון , מטלות מקוונות , הודעות אלקטרוניות ומפגשים סינכרוניים שכללו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:13:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רפלקציה עצמית של סטודנטים להוראה באמצעות כלים חזותיים408005חשבון מערכת31/08/2014 12:41:32צרו קשר רכישת ספרים על המכון תאריך פרסום: 19/07/2006 דיגיטלי , תלקיט מקוון , תיעוד בוידאו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/333270http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:41:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 51474367חשבון מערכת21/08/2014 12:42:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון מקוונת חינוך , פרסומים דיגיטליים , כתב עת אקדמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital17430http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנסות בקורסים מקוונים רחבי –היקף מסוג MOOC- עוד חוות דעת410806חשבון מערכת31/08/2014 16:42:35תאריך פרסום: 04/02/2013 ויותר אנשי מקצוע בישראל מתחברים בעת האחרונה לפלטפורמות של קורסים מקוונים מסוג MOOC STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:42:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js