דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

נוף וצליל 868962חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:16:00קטגוריה פרסומים מקוונים תאריך פרסום 1998 להוריד את הפרסום בפורמט PDF   להורדת הספר במלואו מרים אופנהיים , פרסומים מקוונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub78430http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:16:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית868987חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:31:35על אודות סגל המכון פורום אקדמי ניתן להוריד את הפרסום בפורמט PDF   להורדת הספר במלואו פנינה לנברג , פרסומים , פרסומים מקוונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/Kalil3079330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:31:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שביעות רצון של מורים בעקבות קורסים מקוונים בתחום התקשוב407190חשבון מערכת01/09/2014 11:11:30תאריך פרסום: 23/06/2013 שהשתתפו בקורסים מקוונים הציגו בהדגשה את היתרונות של ההשתתפות בקורס מסוג זה על פני קורס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:11:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקצירים128428Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:41:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/digital/Pages/Forms/AllItems.aspx505140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:41:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 50866268חשבון מערכת21/08/2014 12:42:16צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב מקוונת תגיות: פרסומים דיגיטליים , כתב עת אקדמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital470160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפים 51866269חשבון מערכת21/08/2014 12:42:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון מקוונת חינוך , פרסומים דיגיטליים , כתב עת אקדמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital284120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יצירת אינטראקציה לצורך למידה: תלקיטים דיגיטליים עבור קהילת למידה בקורס באוניברסיטה410984חשבון מערכת01/09/2014 09:09:27צרו קשר רכישת ספרים על המכון תאריך פרסום: 22/12/2013 סטודנטים , תלקיט מקוון , ויקי WIKI STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:09:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות למידה מסוג PLE - הדור השני של סביבות למידה מתוקשבות410524חשבון מערכת31/08/2014 10:18:51צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תאריך פרסום: 10/04/2006 למידה שיתופית מקוונת , קהילות מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1555190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:18:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לכידות מתוקשבת בבתי ספר בשבדיה או מערכת מתוקשבת ללמידה –חוץ בית-ספרית 410332חשבון מערכת31/08/2014 10:10:10תאריך פרסום: 28/09/2008 תמצית התפיסה החינוכית של בתי ספר בשבדיה בהתמודדות שלהם בפיתוח מערכות תקשוב ללמידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1521150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:10:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציה, חשיבה ביקורתית וניתוח רשת חברתית (SNA) בקורסים מקוונים410974חשבון מערכת01/09/2014 11:16:54תאריך פרסום: 28/11/2013 SNA) , דיונים מקוונים , J. Thormann STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:16:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js