דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

יישום מיומנויות מידע כדרך ללמידה משמעותית~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24זה שלוש שנים פועל במסגרת מכון מופ"ת צוות חשיבה המגבש תכניות לקידום ניווט הכיתה בהכשרת המורים שלוש הרצאות עוגן של פרופ' אילן גור זאב, פרופ' יזהר אופלקטה וכן סדנאות שחברי הצוות הפיקו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012665100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ד"ר נירה מאי181768חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:32:10פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ד"ר נירה מאי מרכזת צוות חשיבה דיאלוגי במכון מופ״ ת, ומדריכה פדגוגית בחינוך המיוחד מזה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/dialog/Pages/Forms/AllItems.aspx393220http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:32:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקרא 2010-20111361083Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:03פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , לימודי מקרא , מקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20116630http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטיים ומת"לים (תש"ע)1361578Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:16בסיסית להכשרה של המאבחן הדידקטי (שגובשה בצוות החשיבה שייסד את הפורום שלנו ושמשרד החינוך קיבל אותה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201175450http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59"מעגל הדעת" - מודל דיאלוגי-חינוכי פרייריני צוות הדיאלוג הפרייריני הוא צוות חשיבה חדש לניתוח ודרשה פתרון במסגרת מעגל הדעת של צוות החשיבה נבעה מתוך ההתנסות בשדה של המדריכים הפדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012673230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקויי למידה (תש"ע)1361587Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ד"ר אורית דהן המכללה האקדמית בית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201136900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר עצמי של קהילת לומדים פעילה בסביבות היברידיות1312373חשבון מערכת01/09/2014 08:14:18התבסס על מחקרים עצמיים של חברי הקהילה - צוות חשיבה במכון מופ"ת "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב מס''ע , ידע וחשיבת מורים , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:14:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים מהצלחות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה (תשע"א)1361069Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:50צוות חשיבה "הסטודנט עם ליקויי הלמידה באקדמיה" פעל ברציפות לאורך חמש שנים בריכוזה של ד"ר מסגרת נוספת היא צוות החשיבה הנוכחי, אשר פותחה בשנת תש"ע בריכוזן של ד"ר אורית דהן ואריאלה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201241540http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים מהצלחות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה (2011-2010)1361087Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:56פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , אורית דהן , אריאלה הלוינג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201136200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רוח האדם בחינוך (תשע"א)1361068Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:12היוזמה להקים את צוות החשיבה נבעה מתחושת אי-הנחת הגוברת נוכח דלות הרוח בחינוך כיום המטרה העיקרית של צוות החשיבה היא להחזיר את השיח החינוכי במכללות לחינוך ובשדה לעיסוק במהות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201213700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js