דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59"מעגל הדעת" - מודל דיאלוגי-חינוכי פרייריני צוות הדיאלוג הפרייריני הוא צוות חשיבה חדש לניתוח ודרשה פתרון במסגרת מעגל הדעת של צוות החשיבה נבעה מתוך ההתנסות בשדה של המדריכים הפדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012574280http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים מהצלחות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה (2011-2010)1361087Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:56פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , אורית דהן , אריאלה הלוינג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201130830http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנ"ה של חשיבה טובה1316453חשבון מערכת01/09/2014 07:34:35פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המנ"ה הזו כוללת מיומנויות חשיבה, נטיות חשיבה והבנה של ידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/224300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אירועים מעודדי למידה וחשיבה ואירועים בולמי למידה וחשיבה בשיעורי מתמטיקה1315854חשבון מערכת31/08/2014 11:46:29פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות שנתיים בהם התנסתה בהוראה , ואת דפוסי התקשורת של המורה אשר עודדו או עיכבו למידה וחשיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3112330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:46:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטים ומתל"ים1361077Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ 1הצוות סיים את פעילותו בשנה"ל תשס"ט כצוות חשיבה צוות החשיבה במכון מופ"ת קם כדי לקיים גוף העוסק בעיבוד הנושאים הקשורים בהכשרה לאבחון דידקטי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-2011404160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לחשיבה : חינוך קוגניטיבי לשליטה על התודעה 1318603חשבון מערכת01/09/2014 11:00:08פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות הספר מפרט כיצד לפתח את החשיבה באופן שתשרת את הלומד העצמאי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/102230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:00:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקויי למידה (תשע"ב)1361625Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:16פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ב. עידוד וסיוע לחברי צוות החשיבה "ללמוד מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי הלמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012808100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטיים ומת"לים (תש"ע)1361578Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:16בסיסית להכשרה של המאבחן הדידקטי (שגובשה בצוות החשיבה שייסד את הפורום שלנו ושמשרד החינוך קיבל אותה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201164800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי מדעים (תש"ע)1361588Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:05פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201119100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטיים ומת"לים (תשע"ב)1361617Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:11פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות מקדמות למידה לתלמידים מתקשים, ובביסוס מעמדו של המת"ל כמוביל מרכזי של הנושא בצוות בית הספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012994130http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js