דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מאבחנים דידקטים ומתל"ים1361077Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ 1הצוות סיים את פעילותו בשנה"ל תשס"ט כצוות חשיבה צוות החשיבה במכון מופ"ת קם כדי לקיים גוף העוסק בעיבוד הנושאים הקשורים בהכשרה לאבחון דידקטי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-2011485250http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תש"ע)1361575Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:04פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות על קורסי השתלמות באסטרטגיות למידה ובפיתוח תהליכי חשיבה, ומצד אחר לזמן את המרצים הזוכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011209140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (תשס"ט)1361048Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:21פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוות החשיבה "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-2010499160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה מחודשת על תפיסת התפקיד1312359חשבון מערכת31/08/2014 12:23:09פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות יש מחשב אישי נייד מחייבת את המורים לחשיבה מחודשת על התפתחותם המקצועית ולהגדרה חדשה ביחס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/216300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:23:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטיים ומת"לים (תשע"ב)1361617Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:11פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות מקדמות למידה לתלמידים מתקשים, ובביסוס מעמדו של המת"ל כמוביל מרכזי של הנושא בצוות בית הספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20121097270http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקרא 2010-20111361083Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:03פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , לימודי מקרא , מקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20114800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59"מעגל הדעת" - מודל דיאלוגי-חינוכי פרייריני צוות הדיאלוג הפרייריני הוא צוות חשיבה חדש לניתוח ודרשה פתרון במסגרת מעגל הדעת של צוות החשיבה נבעה מתוך ההתנסות בשדה של המדריכים הפדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201264770http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים מהצלחות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה (תשע"א)1361069Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:50צוות חשיבה "הסטודנט עם ליקויי הלמידה באקדמיה" פעל ברציפות לאורך חמש שנים בריכוזה של ד"ר מסגרת נוספת היא צוות החשיבה הנוכחי, אשר פותחה בשנת תש"ע בריכוזן של ד"ר אורית דהן ואריאלה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201240860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים מהצלחות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה (2011-2010)1361087Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:56פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , אורית דהן , אריאלה הלוינג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201134800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר עצמי של קהילת לומדים פעילה בסביבות היברידיות1312373חשבון מערכת01/09/2014 08:14:18התבסס על מחקרים עצמיים של חברי הקהילה - צוות חשיבה במכון מופ"ת "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב מס''ע , ידע וחשיבת מורים , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:14:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js