דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

רוח האדם בחינוך (תשע"א)939746Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:12היוזמה להקים את צוות החשיבה נבעה מתחושת אי-הנחת הגוברת נוכח דלות הרוח בחינוך כיום המטרה העיקרית של צוות החשיבה היא להחזיר את השיח החינוכי במכללות לחינוך ובשדה לעיסוק במהות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201210740http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקומן הנעדר של האמנויות במערכת (2011-2010)939762Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:38האפשרויות ואת הפוטנציאל הגלומים בהן היא מציאות המחייבת שינוי, קרי חשיבה בשילוב נקיטת פעולה לטעמינו כמחנכים קיים פער בין התפיסה צוותי חשיבה , הוראת האומנויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20119530http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הסטודנט עם ליקויי הלמידה (תשס"ט)939776Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:03בנוסף, בשנה"ל תש"ע נפתח צוות חשיבה העוסק בלמידה תוך-ארגונית של מרכזי התמיכה: "לומדים בהקשר זה יצר הצוות מסמכים שיוכלו לשמש את ראשי האקדמיה ואת מנהלי מרכזי התמיכה בהכנה לקראת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201114330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות 2011-2010939769Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:25צרו קשר רכישת ספרים על המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות חברי הצוות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201116790http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אנדרגוגיה - חינוך מבוגרים (תשס"ט)939761Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:46פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות מצב זה מזמין חשיבה מחודשת על בניית תשתית הכשרה אנדרוגוגית איתנה עבור הסגל האקדמי במכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201122480http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציה, חשיבה ביקורתית וניתוח רשת חברתית (SNA) בקורסים מקוונים410974חשבון מערכת01/09/2014 11:16:54פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות 1, 2, ו-3 מנחים), האינטראקציות המקוונות, והחשיבה הביקורתית של מחנכים לכיתות k-12 שנרשמו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:16:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקויי למידה (תש"ע)1332617Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ד"ר אורית דהן המכללה האקדמית בית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201130240http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה406503חשבון מערכת01/09/2014 12:09:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/313740http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)939742Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59"מעגל הדעת" - מודל דיאלוגי-חינוכי פרייריני צוות הדיאלוג הפרייריני הוא צוות חשיבה חדש לניתוח ודרשה פתרון במסגרת מעגל הדעת של צוות החשיבה נבעה מתוך ההתנסות בשדה של המדריכים הפדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201246430http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקרא 2010-2011939773Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:03פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , לימודי מקרא , מקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20112600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js