דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ניהול כיתה (תשס"א)939740Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24זה שלוש שנים פועל במסגרת מכון מופ"ת צוות חשיבה המגבש תכניות לקידום ניווט הכיתה בהכשרת המורים שלוש הרצאות עוגן של פרופ' אילן גור זאב, פרופ' יזהר אופלקטה וכן סדנאות שחברי הצוות הפיקו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201245990http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשע"ב)1332593Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:41פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ציפיות להמשך עבודת צוות החשיבה - הכרת הדגמים השונים המקובלים של הפעלת אתרי P.D.S; קבלת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201228730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם טיפוח חשיבה רפלקטיבית צריך להיות מטרה מרכזית במוסדות להכשרת מורים?406158חשבון מערכת01/09/2014 10:39:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המסורתיות של למידה מפנות את מקומן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:39:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)939742Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59"מעגל הדעת" - מודל דיאלוגי-חינוכי פרייריני צוות הדיאלוג הפרייריני הוא צוות חשיבה חדש לניתוח ודרשה פתרון במסגרת מעגל הדעת של צוות החשיבה נבעה מתוך ההתנסות בשדה של המדריכים הפדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201245830http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקרא 2010-2011939773Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:03פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , לימודי מקרא , מקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20112600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטיים ומת"לים (תשע"ב)1332579Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:11פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות מקדמות למידה לתלמידים מתקשים, ובביסוס מעמדו של המת"ל כמוביל מרכזי של הנושא בצוות בית הספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012883150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר עצמי של קהילת לומדים פעילה בסביבות היברידיות405013חשבון מערכת01/09/2014 08:14:18התבסס על מחקרים עצמיים של חברי הקהילה - צוות חשיבה במכון מופ"ת "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב מס''ע , ידע וחשיבת מורים , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:14:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים מהצלחות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה (תשע"א)939747Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:50צוות חשיבה "הסטודנט עם ליקויי הלמידה באקדמיה" פעל ברציפות לאורך חמש שנים בריכוזה של ד"ר מסגרת נוספת היא צוות החשיבה הנוכחי, אשר פותחה בשנת תש"ע בריכוזן של ד"ר אורית דהן ואריאלה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201230140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים מהצלחות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה (2011-2010)939777Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:56פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , אורית דהן , אריאלה הלוינג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201127500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקומן הנעדר של האמנויות במערכת (2011-2010)939762Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:38האפשרויות ואת הפוטנציאל הגלומים בהן היא מציאות המחייבת שינוי, קרי חשיבה בשילוב נקיטת פעולה לטעמינו כמחנכים קיים פער בין התפיסה צוותי חשיבה , הוראת האומנויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20119230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js