דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תהליך של הכנסת שינוי אצל מדריכות פדגוגיות (מורי מורים)1378803חשבון מערכת31/08/2014 09:51:28בהדרכה פדגוגית במסלול בית הספר היסודי, במכללת סמינר הקיבוצים (דבורה גסר, ציפי זלקוביץ תהליכי שינוי , דבורה גסר , ציפי זלקוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:51:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי לא מפחד ממתמטיקה? תרומתם של סיפורי חיים מתמטיים לבחירת כיוון מקצועי1386595חשבון מערכת01/09/2014 11:25:13על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת גילן נע בין 24-20 ( דבורה גסר, ציפי זלקוביץ סיפורי חיים , דבורה גסר , ציפי זלקוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:25:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציה חברתית בלמידה שיתופית מקוונת1386873חשבון מערכת01/09/2014 12:17:40אישית וחברתית ומובילה לאינטראקציה החברתי ( שרה ויסברג , מירי שינפלד , ציפי זלקוביץ אינטראקציה חברתית , ציפי זלקוביץ , מירי שינפלד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:17:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקיד דיקן הסטודנטים בין הוראה ללמידה1391032חשבון מערכת01/09/2014 12:10:53מחבר: דבורה גסר ציפי זלקוביץ להצביע בו על פערים מהותיים בין הגדרות תיאורטיות לבין ביצוע בפועל ( דבורה גסר וציפי זלקוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:10:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כנס- מקום לחשיפה והפצת ידע מקצועי (אמצעי לפיתוח קהילת ידע)1386820חשבון מערכת31/08/2014 12:39:58שיתוף בידע שנרכש על ידי סטודנטיות שנה ג', יצירת רצף בין השנים (דבורה גסר, ציפי זלקוביץ ככלי חינוכי , דבורה גסר , ציפי זלקוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:39:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שינוי פרדיגמת ההוראה בתקשוב של מרצים בעקבות מיזם מכללתי1384908חשבון מערכת01/09/2014 10:59:32צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי משתתפים, שתי מובילות הפרוייקט וכן מתצפיות על מפגשי הנציגים (ציפי זלקוביץ , מירי שינפלד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מיומנויות המאה ה-21 בהוראה ובהכשרת מורים: מציאות וחזון638771חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:45:42צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת נילי מור , ציפי זלקוביץ , אידה היילוייל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays13900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:45:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת מורים638547חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:12:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים ציפי זלקוביץ וד"ר אולז'ן גולדשטיין דובי וייס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Conferences0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:12:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב637868Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:40המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ציפי זלקוביץ | סמינר הקיבוצים - המכללה האקדמית לחינוך, לטכנולוגיה ב' טסלר, מ' שינפלד, א' פורקוש-ברוך, צ' זלקוביץ, נ' מור, א' היילוייל, ל' קוזמינסקי וו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201228440http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js