דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02המרחב המתודולוגי של המחקר האיכותני: בין מחקר ללא מחקר רשות המחקר הבין-מכללתית , קבוצות עניין , מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx322100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה404476חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49של עבודות כתובות, בעקבות מפגשי עמיתים בקבוצת הכתיבה – שהיא חלק מקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ"ת- ומתוך עיון בספרות על מחקר איכותני ובדוגמאות של מחקרים איכותניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17484230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ימי עיון של קבוצות העניין במחקר איכותני בשנת הלימודים תשע"ג869351Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:55מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות המחלקה לעבודה סוציאלית והמרכז למחקר איכותני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יום סיוע למורי המורים כחוקרים קבוצות עניין במחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx30500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפייניה של קבוצת עניין מקצועית לומדת במכון מופ"ת: חקר מקרה407031חשבון מערכת31/08/2014 09:21:54קבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח" הינה אחת מבין מספר קבוצות עניין בתחום המחקר האיכותני המתנהלות במכון מופ"ת ומיועדות לחוקרים המתעניינים בגישות המחקר האיכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/207900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דפוסי עבודה של קבוצה מקוונת: כיצד לקדם שיתוף פעולה מוצלח409986חשבון מערכת01/09/2014 07:42:54למידה מקוונת , קבוצת לימוד , קבוצות חקר , עבודה בקבוצות , מאפייני תקשוב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:42:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כוחה של הרשת החברתית בכיתה ו' תוך שימוש במערכת Edmodo410655חשבון מערכת31/08/2014 13:15:07עתירות טכנולוגיה , קבוצות קטנות , קבוצות חקר , יישומי ווב 2.00 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:15:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה שיתופית ומיומנויות חקר בהוראת הביולוגיה406421חשבון מערכת31/08/2014 11:48:01שני המודלים האלה הם ייחודיים לישראל ויישומם לווה במחקרי הערכה מעצבת ומסכמת הוראת מדעים , קבוצות חקר , רחל הרץ-לזרוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/315400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:48:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפסיכולוגיה של הלמידה המתוקשבת, כיווני המחקר העיקריים 410442חשבון מערכת01/09/2014 07:51:07 על הכיוונים העיקריים במחקר הפסיכולוגי על למידה מתוקשבות וקבוצות המחקר המובילות בארה"ב . הפסיכולוגיה של למידה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152430http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:51:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קבוצות מיקוד404538חשבון מערכת01/09/2014 12:05:55 מעודכנת של חוקרים ישראליים מתחומי הכלכלה והתקשורת על שימוש בקבוצות מיקוד כשיטת מחקר איכותנית, מתודולוגיה מחקרית, דרכי שימוש ודרכי חקירה כולל שימוש בקבוצות מיקוד באינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/176540http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:05:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת הנחיה מטא-קוגניטיבית על הישגים לימודיים בקורס מתוקשב410012חשבון מערכת31/08/2014 09:55:09בפורומים של המנחה הייתה גבוהה מעט יותר בקבוצת ההנחיה לעומת בקבוצת הביקורת, הסיבה לכך טמונה בתקשורת ענפה יותר כך שמצד המנחה, בשתי קבוצות המחקר נעשה שימוש זהה בלמידה פעילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:55:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js