דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02המחקר הבין-מכללתית , קבוצות עניין , מחקר איכותני קבוצות עניין במחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx42300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ימי עיון של קבוצות העניין במחקר איכותני בשנת הלימודים תשע"ג869351Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים קבוצות עניין במחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx37340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קבוצת עניין: מחקר אתנוגרפי - קבוצה לא פעילה869345Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:13בקבוצה נבחן את המחקר כאקט פוליטי של שינוי חברתי הפועל מתוך עמדה ביקורתית, הוא לשמוע את קולן של קבוצות שוליות ולהשמיע אותו בפני אחרים קבוצות עניין במחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx7900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפייניה של קבוצת עניין מקצועית לומדת במכון מופ"ת: חקר מקרה1313750חשבון מערכת31/08/2014 09:21:54על אודות סגל המכון פורום אקדמי הנוכחי הייתה לבחון את המאפיינים של קבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח", המתנהלת במכון מופ"ת כדי לתרום לבניית קבוצות עניין בכלל, ובמכון מופ"ת, בפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/208300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה1307481חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49של עבודות כתובות, בעקבות מפגשי עמיתים בקבוצת הכתיבה – שהיא חלק מקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ"ת- ומתוך עיון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1757800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב1361067Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:40צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201213630http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפיסה החינוכית של "מיתרים": התמחות מורים לעבודה עם תלמידים בהדרה (Exclusion)1315533חשבון מערכת01/09/2014 13:23:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון בית ספרית ובין הכשרה רוחבית של קבוצות עניין , מורים , מנהלים, יועצות, מדריכים וכו' (ראזר מיכל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/324000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:23:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשע"ב)1361631Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:41צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מתהליכי העבודה המתבצעים במכללות השונות לצד דיונים בנושאים בעלי עניין משותף העולים מן השדה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201240030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי הגומלין בין מערכת טכנולוגית לניהול תוכן ולמידה (LCMS) לבין הדרכים להערכת לומדים בקורסים מקוונים1316241חשבון מערכת01/09/2014 07:56:28צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הדו"ח הוצג בפני עמיתי קבוצת העניין של מכון מופ"ת. שאלת המחקר הראשונה הייתה: כיצד ניתן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:56:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Strategies for using self-study to link personal practice with a personal research agenda: Creating a research profile as a teacher educator1364591חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:05:58צרו קשר רכישת ספרים על המכון גובר העניין במחקר עצמי, כפי שניתן להיווכח בספרות המחקרית בתחום הכשרת מורים ובקרב קבוצות עניין מקצועיות שהתפתחו סביבו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:05:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js