דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ימי עיון של קבוצות העניין במחקר איכותני בשנת הלימודים תשע"ג869351Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים קבוצות עניין במחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx39330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02המחקר הבין-מכללתית , קבוצות עניין , מחקר איכותני קבוצות עניין במחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx459200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קבוצת עניין: מחקר אתנוגרפי - קבוצה לא פעילה869345Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:13בקבוצה נבחן את המחקר כאקט פוליטי של שינוי חברתי הפועל מתוך עמדה ביקורתית, הוא לשמוע את קולן של קבוצות שוליות ולהשמיע אותו בפני אחרים קבוצות עניין במחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx8200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפייניה של קבוצת עניין מקצועית לומדת במכון מופ"ת: חקר מקרה1313750חשבון מערכת31/08/2014 09:21:54על אודות סגל המכון פורום אקדמי הנוכחי הייתה לבחון את המאפיינים של קבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח", המתנהלת במכון מופ"ת כדי לתרום לבניית קבוצות עניין בכלל, ובמכון מופ"ת, בפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/208300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט1364595חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:06:59כלילהמפגש התקיים במסגרת יום עיון של קבוצת העניין במחקר איכותיביום שלישי, כ"ז באייר תשס"ז, 15 במאי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting32300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:06:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה1307481חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49של עבודות כתובות, בעקבות מפגשי עמיתים בקבוצת הכתיבה – שהיא חלק מקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ"ת- ומתוך עיון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1760930http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפיסה החינוכית של "מיתרים": התמחות מורים לעבודה עם תלמידים בהדרה (Exclusion)1315533חשבון מערכת01/09/2014 13:23:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון בית ספרית ובין הכשרה רוחבית של קבוצות עניין , מורים , מנהלים, יועצות, מדריכים וכו' (ראזר מיכל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/325070http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:23:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קובץ המאמרים "רגשות בחינוך"1318120חשבון מערכת01/09/2014 08:28:47יש כמה מאמרים המאירים תהליכים המאפיינים קבוצות תלמידים בכיתה הנסוגים לתוך עצמם וחוששים אחד המאמרים המעניינים באסופה עוסק במאפייני הכעס של מורות בכיתה ודרכי ההתמודדות ( Paul A STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1011600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב1361067Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:40צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012171150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשע"ב)1361631Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:41צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מתהליכי העבודה המתבצעים במכללות השונות לצד דיונים בנושאים בעלי עניין משותף העולים מן השדה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201241660http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js