דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תכנית הלימודים המתוקננת בארה"ב ואובדן היצירתיות1392304חשבון מערכת01/09/2014 09:27:57צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: מדיניות בחינוך המחברת מציעה שבמקום נטישת הסטנדרטים, קובעי המדיניות חייבים לאמץ את תפקידם של הסטנדרטים ואת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:27:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרום קוריאה כמודל למערכת החינוך? חשבו שנית1392221חשבון מערכת01/09/2014 08:26:10המחבר טוען כי פוליטיקאים וקובעי מדיניות מציבים לעתים קרובות את מערכת החינוך של דרום מס''ע , מדיניות בחינוך , מבחני הישגים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:26:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שוב ושוב חוזרת הרפורמה1392237חשבון מערכת31/08/2014 14:02:14לקובעי מדיניות, למורים, לפקידים מקצועיים ולחוקרים חשוב להבין מדוע רפורמות חוזרות אבל פורטל מס''ע , מדיניות בחינוך , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4617230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 14:02:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דעות קדומות, סטריאוטיפים ושנאת זרים638749חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:46צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב על הנעשה בתחום בישראל ובאירופה ולהשפיע על קובעי מדיניות החינוך ועל מנהלי המכללות להכשרת המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays79300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים והתפתחות מקצועית נמשכת מזווית ראייה השוואתית – דרכי- עבודה עכשוויות במדינות ה-OECD וסקירת ספרות על השפעות אפשריות.1384465חשבון מערכת31/08/2014 12:52:37רבים ובהם: (א)העדר הסכמה בין מומחים, קובעי מדיניות ורפורמיסטים לגבי מה חשוב ביותר; (ב) מחלוקות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:52:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכנית הכשרה חלופית קצרת טווח (7 שבועות) להכשרת מורים חדשים: מודל ראוי להעתקה?1379051חשבון מערכת31/08/2014 11:01:22מדור: מדיניות בהכשרת מורים לאור המחסור במורים מובן שקובעי המדיניות בכל הרמות רוצים לנסות צורות חלופיות של הכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:01:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי בכלל צריך חינוך לאמנות1386521חשבון מערכת01/09/2014 08:23:25צרו קשר רכישת ספרים על המכון לאמנות" כמעט לא נשאלת כיום בקרב קובעי מדיניות, מנהלים והורים, משום שהחינוך לאמנות נדחק ממקצועות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:23:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ידע להוראה על הוראה: מעבר לסיפורים1378446חשבון מערכת01/09/2014 07:54:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי נשכר ממנו לכלל גוף ידע רחב שישפיע על קובעי מדיניות ועל מורי מורים אחרים (Zeichner, 2007 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:54:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבק בעומס העבודה: התנסות של מורי בית ספר יסודי עם אינטנסיפיקציה של עבודתם1382222חשבון מערכת01/09/2014 08:13:51צרו קשר רכישת ספרים על המכון שלחץ על בתי ספר ועל מורים הולך וגדל כתוצאה מדרישות גבוהות של קובעי מדיניות ומצפיות חברתיות ארבעת חקרי המקרה שנבדקו הראו שלא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:13:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממצאי מחקר על הערכה בחינוך : האם מנהלים מסוגלים לזהות מורים יעילים?1377941חשבון מערכת31/08/2014 10:27:20צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מן הממצאים עולה שעל קובעי מדיניות לשקול שילוב של הערכות מנהלים בהצעות למתן גמולים למורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:27:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js