דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קריאה לפעולה Call4action363346Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:40:10למידה מבוססת מקום , שני זיו , דויד לחמיש כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx21600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:40:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת לימוד של קריאת מוסיקה על ראשית הרכישה של הקריאה העברית1386995חשבון מערכת01/09/2014 10:37:24מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים המחקר היא להציג ולבדוק אמצעי עזר ללימוד קריאה באופן יעיל יותר מהמצוי, באמצעות לימוד קריאת מוסיקה בגן המהווה תשתית ללימוד קריאת לשון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:37:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתר "שטף קריאה"1386961חשבון מערכת31/08/2014 09:36:011 ו-2. כמו כן, אתר לתרגול שטף קריאה באנגלית לדוברי עברית ואתר לתרגול שטף קריאה בערבית נמצאים בתהליכי פיתוח מתקדמים שטף קריאה הוא אתר מובנה לתרגול שטף הקריאה לקוראים בכיתות ג'-יב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:36:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאת ספרים מרצון בכיתה והשלכותיה1387021חשבון מערכת31/08/2014 09:38:59מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים עידוד קריאה מסוג FVR פירושה שהתלמיד אינו צריך להגיש דו"ח קריאה בסיום הספר ואינו חייב לענות על שאלות המורה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:38:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאה עצמאית ו"תפנית חברתית": כיצד הרגלי הקריאה של מתבגרים וההנעה שלהם קשורים לטיפוח קשרים חברתיים1386943חשבון מערכת01/09/2014 07:35:13מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים הממצאים ממחקר זה מציעה שקריאה באופן עצמאי מקושרת לפרקטיקות חברתיות שונות, למרות ההשקפות הנפוצות שמתארות קריאה עצמאית כפעילות פרטנית ובודדה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:35:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"שטף קריאה"- הערכת אתר לימודי מתוקשב1386957חשבון מערכת31/08/2014 09:35:47 ורכזת כישורי השפה דורית כץ דרוקר ביצעה לאחרונה הערכה שיטתית של אתר "שטף קריאה כאשר הלומד נחשף לקריאה מיומנת של הקריין – זה משמש לו כמודל לחיקוי ולמידה של קריאה שוטפת ומוטעמת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:35:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אהבת הקריאה- האמנם ניתן להדבק בה?1386941חשבון מערכת31/08/2014 09:34:56דידקטית המעודדת את מעורבות ההורים בהרגלי הקריאה של הילדים, מתוך אמונה, שבנוסף לניסיון להטמיע את הקריאה במסגרות קהילתיות שונות, רצוי להחזיר את הקריאה למסגרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:34:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קסמי מסע –רכישת הקריאה ותלאותיו1386963חשבון מערכת01/09/2014 10:37:09 מן הסוגיות השנויות במחלוקת בקוגניציה של הקריאה קשורה לשאלה כיצד בפרק זמן קצר יחסית הופך כמו גם השתמעויות הנובעות מן המודל לגבי הבנת התפתחות רכישת הקריאה והמשגת הקשיים הכרוכים בה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:37:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לייעל קריאת טקסטים ארוכים ברשת1387046חשבון מערכת31/08/2014 12:55:57מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים רוב המחקרים על קריאות (Readability) מראים שקריאה מצגים דיגיטליים היא , על כן , איטית בסקירה מוצע פתרון טכנולוגי להקלת הקריאה באינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:55:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאה ממחשב: ספר אלקטרוני או html?1387029חשבון מערכת31/08/2014 09:39:27טקסטים , קריאה , ספרים ממוחשבים , קריאה ממחשב , ספרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js