דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קריאה, כתיבה ויצירה בשיעור ספרות באמצעות קהילת פרשנות מתוקשבת406383חשבון מערכת01/09/2014 10:51:14 הוצגה מתודה להוראת ספרות והיא הקריאה בסיפור כתהליך של פרימת הטקסט ואריגתו מחדש על- ידי תוך שהוא מביא לידי ביטוי את כל עולמו הרגשי ואת הידע שברשותו שאותם מביא עמו לתהליך הקריאה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3112740http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אילוף הטקסט הפראי408375חשבון מערכת31/08/2014 13:18:25תלמידים , קריאה , קריאה מקוונת , קריאת ספרים , כתיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3418200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:18:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ואולי זה רק עניין של זמן ... וקצת הקניית מיומנויות408414חשבון מערכת01/09/2014 09:16:14מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים טקסטים , קריאה מקוונת , קריאה ממחשב , ג'יי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3414500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:16:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחפשים אחר הבנה411007חשבון מערכת01/09/2014 11:19:15קוגניטיביים , קריאה מקוונת , קריאה ממחשב , הערכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1510600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:19:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת ויסות עצמי על למידת טקסטים המוצגים על מסך המחשב408276חשבון מערכת31/08/2014 09:35:35מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים קוגניטיביים , קריאה מקוונת , קריאה ממחשב , אוריינות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3417800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:35:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יצירת אינטראקציה לצורך למידה: תלקיטים דיגיטליים עבור קהילת למידה בקורס באוניברסיטה410984חשבון מערכת01/09/2014 09:09:27כלומר, שיתוף בהתנסויות יותר מאשר מתן מידע, קריאה באופן מפורש למתן משוב, ומתן תגובות של סטודנטים , תלקיט מקוון , ויקי WIKI STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:09:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאה ממחשב: ספר אלקטרוני או html?408352חשבון מערכת31/08/2014 09:39:27טקסטים , קריאה , ספרים ממוחשבים , קריאה ממחשב , ספרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3413800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת הגדרה של אוריינויות המאה ה-21 (דו"ח הNCTE)408332חשבון מערכת31/08/2014 09:38:18סוגי אוריינות אלה, מקריאה של עיתון מקוון ועד השתתפות בכיתה וירטואלית, הם מרובים, דינמיים נראה שיש כאן שינוי גדול בתפיסה: "כתיבה וקריאה הינם עדיין היכולת להבין וליצור טקסטים מסוגים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/345800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:38:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יתרונות של כתיבה באמצעות סביבה מתוקשבת שיתופית מסוג ויקי ( Wiki) 408340חשבון מערכת31/08/2014 09:38:45מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים מס''ע , קריאה כתיבה וטקסטים , סביבות למידה שיתופית מקוונת , כלי עזר ממוחשבים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:38:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההשפעות של שימוש בלוחות ממוחשבים חכמים (Interactive Whiteboards) על הישגי התלמיד410042חשבון מערכת01/09/2014 07:43:57ממוחשבים חכמים כדי לסייע להם בהוראת קריאה/אנגלית או מתמטיקה, היו טובים יותר (במבחני הישגים מתוקננים של קריאה/שפה או מתמטיקה) מאשר הציונים של תלמידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:43:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js