דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1332578Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12לעומתן האוניברסיטאות התמקדו במחקר ובהוראת מבוגרים בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה, הוראה נתמכת טכנולוגיה, למידה רפלקטיבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201215000http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מקרא (תשע"ב)1332591Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:36:16המחקרים המעטים ניתחו את אי-שביעות הנחת של המורים בשדה ומצאו כמה ביטויים ברורים: קושי חברי הפורום - ראשי חוגי מקרא, חוקרים, מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה במכללות השונות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201218600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:36:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אנדרגוגיה - חינוך מבוגרים (תשס"ט)939761Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:46המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מגי קורן | משרד החינוך; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד האם אלה אנשי מחקר ואקדמיה או אנשי חינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201123690http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מירי רוזובסקי83985Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 12:43:31על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון הצעת המחקר עוסקת ב"כותב הקורא את עצמו עמ'  6 "פעם בחיים": הספר שיכריח אתכם להתמודד - סיגל ריבה, חדשות 2 אתר מאקו קרן, רבקה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/write/Pages/Forms/AllItems.aspx1003150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:43:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ללמד וללמוד באמצעות מחשבים ניידים-אישיים וקמפוס וירטואלי כדרך שגרה410274חשבון מערכת01/09/2014 07:48:04המחקר שילב שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות וכלי המחקר כללו: שאלונים, ראיונות, תצפיות וניתוח סביבות הלמידה (אורנית, ספקטור-לוי, דפנה רביב, מינה גזית, קרן מנשה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:48:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הרפורמה לפיצול בתי ספר תיכוניים גדולים בארה"ב לבתי ספר קטנים - מחקר רב-שנתי409585חשבון מערכת01/09/2014 10:55:52למדינות נוספות בארה"ב וזאת תודות לתמיכה הכספית הניתנת לבתי הספר ע"י קרן מלינדה וביל גייטס מדיניות בחינוך , מחקר בחינוך , שינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/461400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:55:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות127476חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03עיון ומחקר בהוראה ובניהול בית ספר כפרקטיקה רגשית משמעותית עידית נופר, ד"ר מיכל לוי-קרן תקציר מצגת ללמוד מעבר למילים: שפות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays999180http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי הדרכה (תש"ע)1332613Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:39מכללה אקדמית דתית לחינוך ד"ר דוד קורן | מכללת ליפשיץ – המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש בתחום ההדרכה; התעדכנות על הנעשה בשדה המחקר בתחום ההדרכה; מתן תמיכה לעוסקים במלאכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201126660http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דו"ח מכון סאלד קובע; המורים לפיזיקה - דור הולך ונעלם406547חשבון מערכת01/09/2014 08:43:10הדו"ח הוזמן ממכון סאלד על ידי קרן טראמפ ובשיתוף הפיקוח על הוראת הפיזיקה במשרד החינוך המחקר התבסס על ניתוח נתונים של מורים לפיזיקה שלימדו בשנים 2001 ו-2010 ועל שאלון נוסף STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/311400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:43:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ד"ר ענת לייבלר83983Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 12:43:48במספר פרסים מביניהם שתי מלגות של קרן המדע הלאומית של ארה"ב (National Science Foundation עבודתה של ד"ר לייבלר היא מחקר היסטורי השוואתי בין קנדה וישראל העוסק בכימות וקטגוריזציה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/write/Pages/Forms/AllItems.aspx21780http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:43:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js