דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03עיון ומחקר בהוראה ובניהול בית ספר כפרקטיקה רגשית משמעותית עידית נופר, ד"ר מיכל לוי-קרן תקציר מצגת ללמוד מעבר למילים: שפות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays1109190http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12לעומתן האוניברסיטאות התמקדו במחקר ובהוראת מבוגרים בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה, הוראה נתמכת טכנולוגיה, למידה רפלקטיבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201215930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מקרא (תשע"ב)1361629Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:36:16המחקרים המעטים ניתחו את אי-שביעות הנחת של המורים בשדה ומצאו כמה ביטויים ברורים: קושי חברי הפורום - ראשי חוגי מקרא, חוקרים, מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה במכללות השונות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201221760http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:36:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה (הל"ל)1364539חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:17:17ימי העיון והכנסים ניתן דגש רב לנושאים מתחומי ההכשרה, ההוראה, הדיסציפלינה המדיניות והמחקר בית-ספריות לבין תהליכי הל"ל בכיתה בחטיבת ביניים אילת קרן, מורה בבית ספר יסודי מצגת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays3213450http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:17:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חיים בעברית1364537חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:15:42ימי העיון והכנסים ניתן דגש רב לנושאים מתחומי ההכשרה, ההוראה, הדיסציפלינה המדיניות והמחקר עדית שר , צופיה קרני , גבריאל בירנבאום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays15180http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:15:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלשון העברית והוראתה במכללות להכשרת עובדי הוראה בישראל1364516חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:53:12ימי העיון והכנסים ניתן דגש רב לנושאים מתחומי ההכשרה, ההוראה, הדיסציפלינה המדיניות והמחקר קרן דובנוב, ד"ר אסיה שרון, ד"ר רפיק אבו-בכר, דליה רוט, ד"ר נורית פלד-אלחנן, ד"ר אפרת שטיין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays2230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:53:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מירי רוזובסקי844723Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 12:43:31על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון הצעת המחקר עוסקת ב"כותב הקורא את עצמו עמ'  6 "פעם בחיים": הספר שיכריח אתכם להתמודד - סיגל ריבה, חדשות 2 אתר מאקו קרן, רבקה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/write/Pages/Forms/AllItems.aspx1101100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:43:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ללמד וללמוד באמצעות מחשבים ניידים-אישיים וקמפוס וירטואלי כדרך שגרה1322117חשבון מערכת01/09/2014 07:48:04המחקר שילב שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות וכלי המחקר כללו: שאלונים, ראיונות, תצפיות וניתוח סביבות הלמידה (אורנית, ספקטור-לוי, דפנה רביב, מינה גזית, קרן מנשה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:48:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הרפורמה לפיצול בתי ספר תיכוניים גדולים בארה"ב לבתי ספר קטנים - מחקר רב-שנתי1318137חשבון מערכת01/09/2014 10:55:52למדינות נוספות בארה"ב וזאת תודות לתמיכה הכספית הניתנת לבתי הספר ע"י קרן מלינדה וביל גייטס מדיניות בחינוך , מחקר בחינוך , שינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:55:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דעות קדומות, סטריאוטיפים ושנאת זרים1364435חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:46 משואה בשיתוף מכון מופ"ת, ובסיוע קרן EVZ - מארגנים סמינר מומחים בין-לאומי בנושא דעות סמינר מומחים בין-לאומי בהשתתפות 25 חוקרים בכירים מישראל ומאירופה, ראשי מכללות להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays42480http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js