דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סדנת צילום רב-תרבותי מקוון281706Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:22:10'דברים שרואים משם לא רואים מכאן כיצד ניתן להפוך את המצלמה לכלי לימודי רב-תרבותי יאפשר לכם: שליטה בסיסית במצלמה, הבנה בשפת הצילום הפיכת המצלמה לכלי לימודי רב-תרבותי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/Pages/Forms/AllItems.aspx25700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:22:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גברים-מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי בהיבט רב-תרבותי: חקר מקרה1386597חשבון מערכת01/09/2014 09:25:32צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מגדר , מאפיינים תרבותיים , שוש מלאת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:25:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי תרבות וזהות באורנים: השפעתם על עמדות מתכשרים להוראה בהקשר של חינוך לרב-תרבותיות1378763חשבון מערכת31/08/2014 09:49:30פלורליזם תרבותי , סטודנטים להוראה , רב-תרבותיות , תרבות , דינה לרון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צילום מקוון רב תרבותי1023746חשבון מערכת21/08/2014 12:38:15מקוונת ויקנה למשתתפים ידע בסיסי בצילום לצד ההבנה של דימוי צילומי ככלי לתקשורת רב תרבותית כיצד אנו יכולים להבין את המגוון התרבותי הסובב אותנו באמצעות הצילומים, לקיים תקשורת באמצעות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:38:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מניעי בחירה של פרחי הוראה גברים בחינוך היסודי - היבט רב-תרבותי1379077חשבון מערכת01/09/2014 08:03:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחבר: שוש מלאת אתי גלעד עדנה בהוראה בקבוצות השונות זו מזו בהשתייכות התרבותית שלהם : פרחי הוראה יהודים צברים, פרחי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:03:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כשירות תרבותית בעבודתם של מורים מתחילים/מתכשרים1392087חשבון מערכת01/09/2014 08:38:37הוראה , רב-תרבותיות , כישורי הוראה , הוראה רב-תרבותית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:38:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
المركز في الاعلام278662Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:26:59פרויקט רב-תרבותי בין-מכללתי אתר "פרופסור פנים אל פנים בכנס הטכנולוגי הרב- תרבותי אתר "פרופסור" כנס: "טכנולוגיה, רב-תרבותיות ושיתופיות" העיתון המקוון - "קו לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/arb/Pages/Forms/AllItems.aspx3200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:26:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים הנענים למאפיינים תרבותיים בהוראתם1378629חשבון מערכת01/09/2014 07:38:28הכשרת המורים אל מעבר לטיפול המקוטע והשטחי בשונות וברב-תרבותיות הקיימים כיום, על מורי מורים ליצור חזון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:38:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תמיכה בפיתוח כשירות תרבותי של מורים באמצעות מחקר מורים1382277חשבון מערכת01/09/2014 08:35:29המורים הצליחו להשתמש בהבנה רחבה של רב-תרבותיות כדי להתחיל להתעמק בתחומים שקודם לכן לא מורים , רב-תרבותיות , מחקר מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:35:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רפורמות בתכנון לימודים בחינוך הממלכתי והמאבק על הזהות1386702חשבון מערכת01/09/2014 08:18:37ספרי לימוד , רב-תרבותיות , יהושע מטיאש STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js