דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הטיוטור – דמות מפתח בתכנית ההתמחות1311830חשבון מערכת01/09/2014 10:39:37מחבר: אורנה שץ-אופנהיימר רבקה רייכנברג ביכולת של גמישות, ראייה מורכבת וחשיבה רפלקטיבית" (אורנה שץ-אופנהיימר ורבקה רייכנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:39:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה החונך במסגרת ההתמחות בהוראה: מאפייני התפקיד הרצוי, הבחירה בתפקיד, ההכשרה לקראתו והערכת התרומה למתמחה1314852חשבון מערכת01/09/2014 08:32:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב מחבר: רבקה לזובסקי טלי זייגר רבקה רייכנברג של התפקיד ולבחינת התרומה של המורה החונך בכל הממדים (רבקה לזובסקי, רבקה רייכברג, טלי זייגר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4510730http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:32:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקופת ההתמחות בהוראה: גשר בין ההכשרה הראשונית לבין ההתפתחות המקצועית המתמשכת של המורים1319076חשבון מערכת31/08/2014 11:33:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מחבר: קארי סמית רבקה רייכנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/407900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:33:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחותם הפרופסיונאלית של מורי המורים בזיקה ללימודיהם בהתמחויות בביה"ס ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת 1313786חשבון מערכת01/09/2014 07:30:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי ההתמחות ולתרומתם של לימודים אלה להתפתחותם המקצועית ( שרה קליימן, רחל שגיא , רבקה רייכנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2012000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליך ההתמחות בהוראה – סטאז'1311810חשבון מערכת01/09/2014 07:40:59על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב מחבר: ברברה פרסקו רבקה רייכנברג נאסר אבו-אלהיג'א במגזר היהודי ובפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי (נאסר אבו-אלהיג'א, פ., רייכנברג, ר. ופרסקו ב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:40:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת המתמחה בשנת ההתמחות: מי יעריך וכיצד?1316587חשבון מערכת31/08/2014 10:30:27צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי מחבר: רחל שגיא רבקה רייכנברג אירית לוי-פלדמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:30:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות קיום43172חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:03:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מחבר/ים רבקה רייכנברג,  רחל שגיא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/Monograph5000http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:03:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אפשר גם אחרת - מסע בנתיבו של פרופ' משה זילברשטיין ז"ל1364534חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:56:46צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת אחרת, מסע בנתיבי כתביו האחרונים של פרופ` משה זילברשטייןעריכה: דליה עמנואל , רבקה רייכנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays3400http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:56:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js