דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

התמחות בהוראה למורים מתחילים בבתי ספר ערביים בדווים בנגב1391983חשבון מערכת31/08/2014 11:27:29למתמחים יש הערכה רבה כלפי החונך, אך המקומיים מעריכים אותו יותר מהצפונים (רוידה אבו ראס בהוראה , מגזר ערבי , רוידה אבו ראס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:27:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תמיכה במורים חדשים בסביבה תרבותית ייחודית: המקרה של צפון מערב קנדה1392096חשבון מערכת31/08/2014 16:44:04מחבר: רוידה אבו ראס קנדה (NWT – Teacher Induction Program) ומדגישה את חשיבותם של ארבעה שלבים ( אבו ראס, ר תוכניות ליווי וקליטה , רוידה אבו ראס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:44:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למתמחים (תשע"ב) 1369203Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי במפגש האחרון ד"ר רוידה אבו ראס מהמכללה האקדמית בית ברל וד"ר רינה ריינר מתלפיות - המכללה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201239340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למתמחים (תשס"ט)1369179Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:41המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון ד"ר רוידה אבו ראס המכללה האקדמית בית ברל 1בשנת הלימודים תש"ע מרכזת הפורום היא ד"ר רוידה אבו-ראס מהמכללה האקדמית בית ברל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Teacher Development: Catching up to Reality638830חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:15:22צרו קשר רכישת ספרים על המכון יום עיון של פורום אנגלית מתמחים לימודי אנגלית למתמחים , רוידה אבו ראס , Catching Up to STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:15:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (2011-2010)637844Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:11צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי ד"ר רוידה אבו ראס | המכללה האקדמית בית ברל מוניקה ברוידו | אוניברסיטת תל אביב; המכללה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201144300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למתמחים (תש"ע)1369228Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:19צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ד"ר רוידה אבו ראס המכללה האקדמית בית ברל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (תשס"ט)637832Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:21צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי ד"ר רוידה אבו ראס | המכללה האקדמית בית ברל ברנדה אידלשטיין | אוניברסיטת תל אביב; המכללה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201076800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js