דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ד"ר רחל שגיא1023271חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:31 שגיא רחל חוקרת בכירה ברשות המחקר הערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינוך ומנהלת קורסים בלמידה מקצועית , התמחות במחקר והערכה , רחל שגיא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת הזהות המקצועית של מכשירי מורים במכללה לחינוך – מבט כמותי ואיכותני1391825חשבון מערכת01/09/2014 12:26:12שילוב של תחום חדש יחסית – זהותו כאיש מחקר – הם נדבך חשוב ודומיננטי בעיצוב דמותו (רחל שגיא מחקר איכותני , מחקר כמותי , רחל שגיא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:26:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכיוון האופטימלי בהוראה: קיוון מלא או קיוון חלקי103795חשבון מערכת31/08/2014 10:19:58צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים מחבר: יצחק גילת רחל שגיא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:19:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שאלון צרכים ערוץ לימודים1341254Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:39:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות בברכה רחל שגיא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:39:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחותם הפרופסיונאלית של מורי המורים בזיקה ללימודיהם בהתמחויות בביה"ס ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת 1384368חשבון מערכת01/09/2014 07:30:12ההתמחות ולתרומתם של לימודים אלה להתפתחותם המקצועית ( שרה קליימן, רחל שגיא , רבקה רייכנברג מורי מורים , רחל שגיא , שרה קליימן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת תכנית "אופק חדש" מנקודת המבט של מורות מתמחות1391991חשבון מערכת31/08/2014 11:28:46צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי עלול ליצור עומס יתר בשל הצורך להשלים ביצוע משימות בבית ( חוה גונן , יצחק גילת, רחל שגיא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:28:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שאלון צרכים ערוץ לימודים1341253Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:38:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל בברכה ד"ר רחל שגיא רשות המחקר, מכון מופ"ת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:38:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכת המתמחה בשנת ההתמחות: מי יעריך וכיצד?1378166חשבון מערכת31/08/2014 10:30:27על אודות סגל המכון פורום אקדמי מחבר: רחל שגיא רבקה רייכנברג אירית לוי-פלדמן הערכה אינטגרטיבית , רחל שגיא , רבקה רייכנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:30:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיה אישית לבוגרים1341249Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:39:06בזכות ההנחיה האישית של ד"ר רחל שגיא בורכתי בסיעור מוחין מעמיק בתהליך גיבוש המבנה המתמחה השנייה הוסיפה: רחל ואני נפגשות לפגישות פרטניות שמשכן שלוש-ארבע שעות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:39:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות קיום1024291חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:03:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מחבר/ים רבקה רייכנברג,  רחל שגיא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/Monograph0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:03:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js