דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

רשתות חוקרים בינלאומיות – הפוטנציאל המידעני1309487חשבון מערכת01/09/2014 09:09:11בסקירה ניתן לקרוא על : הרקע להתפתחות רשתות החוקרים הבינלאומיות , הפוטנציאל המידע של רשת החוקרים הבינלאומית Academia.edu קהילות מחקר-הרשתות הפעילות כיום בעולם ( עמי סלנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:09:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12לעומתן האוניברסיטאות התמקדו במחקר ובהוראת מבוגרים בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה, הוראה נתמכת טכנולוגיה, למידה רפלקטיבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201217160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכנית מצוינים (תשע"ב)1361628Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת פורום המצוינים מהווה במה לדיון, לשיח, למחקר וללמידה משותפת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201240150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רשתות חברתיות 1322288חשבון מערכת31/08/2014 10:15:13חקר רשתות חברתיות (Social Network Analysis, SNA) היא גישת מחקר כמותי במדעי החברה המסתכלת על אוכלוסיית המחקר כאל רשת (של אנשים), ומנתחת את המתרחש באמצעות כלים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאגר החוקרים של מכון מופ"ת—תשתית ליצירת רשתות חברתיות ושיתופי פעולה מחקריים1307511חשבון מערכת01/09/2014 12:05:45חינוכיים , רשתות חברתיות , מאפייני מחקר , חוקרים בחינוך , ניצה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/179500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:05:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רשתות חברתיות - אסופת מאמרים מעודכנת1309399חשבון מערכת31/08/2014 11:16:17בקובץ המעודכן נוספו מחקרים באנגלית לצד מאמרים המצביעים גם על ההיבטים השליליים של רשתות חברתיות ושימושים חיוביים נוספים של רשתות חברתיות במגזרים שונים כגון חינוך, ארגונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3018700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:16:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר ספרי לימוד ישראל-גרמניה ככלי בידי מקבלי החלטות בתחום מדיניות החינוך1312237חשבון מערכת01/09/2014 08:50:24ספרי הלימוד בישראל במסגרת הצוותים הישראליים של רשת חקר ספרי לימוד ישראל-גרמניה מתבצע במכון מופ"ת ישראל , מחקר בחינוך , ספרי לימוד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:50:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רשתות חברתיות - לאן?1309395חשבון מערכת31/08/2014 11:16:06 המחקרים שעוסקים ברשתות החברתיות סובבים סביב ניתוח של הרשתות עצמן ואפיונן בו לא מעט הוא אחזור מידע - שימוש במבנה של הרשת החברתית שלי על מנת לעזור לי למצוא מידע יותר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/307100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:16:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מצוינות בהוראה במבחן הזמן1308001חשבון מערכת01/09/2014 09:10:33בהשוואה לבוגרי התוכניות הרגילות – כך מעלה מחקר ארצי שערכו פרופ' ציפי ליבמן, הילה אקרמן אשר וד"ר דיצה משכית, במסגרת רשת המחקר של מכון מופ"ת ( נגה שביט-רז STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/164330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:10:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה חסר בלמידה מקוונת מנקודת המבט של הסטודנטים?1322275חשבון מערכת31/08/2014 10:14:36 המחקר הנוכחי היא לזהות את תפיסות הלומדים לגבי החסר בלמידה מקוונת ולספק המלצות לשיפור חווית הלמידה ברשת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:14:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js