דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תובנות למניעת שחיקת מורים1382301חשבון מערכת01/09/2014 12:25:54 של שחיקת מורים אינה חדשה בספרות המקצועית ובמחקר החינוכי , אך התרומה של המאמרון הנוכחי באה מורים , שחיקה , מאפיינים רגשיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/217740http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:25:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים1391275חשבון מערכת01/09/2014 08:01:02מתוך משתני הרקע האישיים המשתנה היחיד שנמצא קשור לשחיקה הוא עמדת המחנכת כלפי השילוב מורים , שחיקה , צרכים מיוחדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3810230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:01:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"על מה כדאי להילחם בבית הספר?"1386127חשבון מערכת31/08/2014 12:14:01צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מורים , שחיקה , הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/32330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:14:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שחיקה למתחילים1391997חשבון מערכת01/09/2014 08:06:38יש לציין כי רמות השחיקה הללו גבוהות אף בהשוואה לרמות השחיקה שנמצאו בקרב מורים ותיקים במדגמים ארציים מורים , שחיקה , מאפייני תפקיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4015240http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לחץ ושחיקה אצל גננות1391425חשבון מערכת01/09/2014 10:54:29גני ילדים , שחיקה , גורמי לחץ , גורמי שחיקה , צפורה אשרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גורמי שחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות1391981חשבון מערכת01/09/2014 08:06:22כי כבר בשנות עבודתן הראשונות של המורות המספרות הן חוו שחיקה שגרמו לרוב לפרוש מעבודת ההוראה המחקר מחדדות את הצורך לבחון את סוגיית השחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות כדי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4023770http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המיומנויות הרגשיות והחינוכיות של המחנך חיוניות ללמידה1382289חשבון מערכת01/09/2014 11:11:05בראשי תיבות SEL) כחלק מההתפתחות של המורה ונבחנת חשיבותו עבור הפחתת השחיקה והלחץ של המורה אקלים כיתה , שחיקה , לחץ בעבודה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2128840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשיי המורה המתחיל, שלביו וממדיו1391979חשבון מערכת31/08/2014 11:27:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון הוא נכנס לשחיקה במהירות שיא בתי ספר , גורמי שחיקה , דרכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:27:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
משך הקורס והנשירה מקורסים מקוונים 103745חשבון מערכת01/09/2014 07:52:09מרחוק נוצר עומס רב יותר הן על הסטודנט והן על מנחה הקורס והתוצאה היא שחיקה של שני הצדדים גורמי שחיקה , סטודנטים , זמן לימודים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:52:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האוטונומיה הפדגוגית והמקצועית הניתנת למורים ותרומתה להתפתחותם- ממצאי מחקר בארה"ב 1384448חשבון מערכת01/09/2014 07:31:48צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מורים , שחיקה , הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:31:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js