דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מן הסיפור אל משחק הכאילו - חקר אופיו האורייני של השיח בגיל הרך1391427חשבון מערכת31/08/2014 12:31:06סיפור , שיח ילדים , שיח עמיתים , חוה תובל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:31:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המגדל נפרק : חידושי מילים של ילדים וניתוחם1391355חשבון מערכת31/08/2014 12:26:21לשון עברית , שיח ילדים , שפה , שפה דבורה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:26:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח כישורי שיח ורפלקציה בקרב מתכשרים להוראה באמצעות קריאה חוזרת של ספרי ילדים: חקר רב- מקרים.1378838חשבון מערכת31/08/2014 15:54:07 מתאר התפתחות של כישורי שיח ורפלקציה בקרב שלוש מתכשרות להוראה בגיל הרך .באמצעות קריאה חוזרת של ספרי ילדים בקבוצה הטרוגנית קטנה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:54:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רב שיח כיתתי - פרופ' אנה ספרד1385175חשבון מערכת01/09/2014 13:26:56שני סוגי למידה: האחת, למידה במסגרת השיח – כללי המשחק ועולם המושגים נשארים קבועים, והילד לומד דבר-מה חדש בתוך מסגרת השיח; כך קורה למשל כאשר הוא מתבקש להגדיר סוג חדש STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:26:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיח החינוך היהודי – תעייה בין מושגים סותרים1385546חשבון מערכת31/08/2014 15:55:34יש לזכור שבדורות קודמים היה שיח החינוך חלק בלתי נפרד משיח הזהות של הציבור; במובן הרחב, פירושו של "לחנך" היה לחברת ולכוון את ילדי העדה או הקהילה למסלול של חברות מלאה בחיי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:55:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחוויה להוויה: על חוויות של ילדים וילדות בגן הילדים638550חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:16:24אנחנו מקשיבים״, הקשבה פעילה ככלי ללמידה מילדים על ילדים במסגרת הכשרת גננות צוות תכנית ההכשרה לגן האגודה להגנת הילד , הכשרת ילדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Conferences24440http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:16:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת טקסטים גרפיים לא-מילוליים להתפתחות אוריינית של ילדים צעירים - השלכות להכשרת מורים1386991חשבון מערכת01/09/2014 07:36:13יש תפקיד ייחודי בטיפוח האוריינות של ילדים וילדות בשלבים המוקדמים של חשיפתם לשפה הכתובה ולשיח האורייני ילדי גן , טקסט חזותי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:36:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקול השותק – מבט אחר על ילדים בבית-הספר1385806חשבון מערכת31/08/2014 10:57:21לאופן בו בתי הספר מתייחסים למצוקתם של ילדים, מתוך אמונה שעל אף שהמוסד החינוכי עצמו הוא אחד בסיפור של תמונה מחיי בית הספר, ולאחריו שיחה המתמקדת במושג שעלה מן הסיפור ומייצג פער בין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:57:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות תיאורית ה –mind בגיל הרך - גישור בין המחקר לעשייה החינוכית של גננות וסטודנטיות להוראה1391403חשבון מערכת31/08/2014 12:29:30של בדיקת יכולת זו באמצעות סיפורי ילדים הנגישים לסטודנטיות וגננות ועל תשתית הקיימת אצלן לזהות היבטים חשובים בהתפתחות ההבנה החברתית של ילדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:29:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היש יסודות לחינוך יסודי?638761חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:27המסלול היסודי וראש מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער במכללה האקדמית בית ברל ראשי פרקים לשיחה עם זימי אודות תפקיד המחנך ד"ר אביבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays121930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js