דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

שיטות הוראה במתמטיקה ברחבי העולם : למידה מאחרים1386373חשבון מערכת31/08/2014 11:40:58דרכי הוראה , מתמטיקה , שיטות הוראה , הוראת מתמטיקה , מדינות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:40:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף פעולה לשיפור הוראה מבוססת חקר בקורסי שיטות הוראה בסיסיות של מדע ומתימטיקה1391646חשבון מערכת01/09/2014 09:03:38 זה בוחן את ההשפעה של קידום הוראה מבוססת חקר, inquiry – based teaching -IBT , דרך שיתוף פעולה בין קורס שיטות מדעיות לבין קורס שיטות מתמטיות, בתוכנית חינוך של מורי יסודי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/480http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים אלופים : שיטות ההוראה של דאג למוב1385129חשבון מערכת01/09/2014 08:36:59על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב מדור: דרכי הוראה דרכי הוראה , מורים , שיטות הוראה , מדריכי עזר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1061670http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:36:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שינוי של שיטות הוראה ודפוסי הארגון בבתי-ספר יסודיים: תפיסות של מורים ומדריכים ומקומו של הפיקוח1384116חשבון מערכת31/08/2014 13:11:16בבתי-הספר לפני ואחרי השתתפותם במשך שלוש שנים בפרויקט שינוי שיעדיו שיפור הוראה והישגים שינוי חינוכי , שיטות הוראה , תהליכי שינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:11:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיטה חדשה להוראת קריאה1387079חשבון מערכת01/09/2014 09:03:24בתי ספר , הוראת קריאה: גישות , שיטות הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת היסודות של המחקר האיכותני: תובנות מאמנות לחימה איכותנית1378546חשבון מערכת01/09/2014 09:14:03מבקש המחבר להציע כמה רעיונות הנוגעים להוראת שיטות מחקר איכותניות ומבטאים הפריה מתחום רחוק שיטות הוראה , סטודנטים , חיים נוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת המחקר האיכותני - ביצוע מחקר איכותני1378543חשבון מערכת01/09/2014 09:13:34פורטל מס''ע , שיטות מחקר , שיטות מחקר איכותניות , שיטות הוראה , הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אנגליה: בדיקת שיטת ההוראה של המורים במקום הישגי התלמידים1378047חשבון מערכת31/08/2014 10:28:10פורטל מס''ע , הערכת הוראה , בתי ספר מורים , שיטות הערכה , הוראת קריאה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:28:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיטת הוראה מאותגרת בעיות (problem-based learning ), הערך המוסף מבחינת יצירת קהילת לומדים 1384932חשבון מערכת01/09/2014 13:24:43מדור: דרכי הוראה חוקרים תורכיים המציגים את היתרונות של שיטות ההוראה החדשניות והפדגוגיה החדשנית ששולבו בליבת הלימודים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:24:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
E-Learning מול שיטות לימוד מסורתיות - נטל או ייעול בחינוך103729חשבון מערכת01/09/2014 07:51:50 זה עסק באספקטים המיוחסים ל - E-Learning כשיטת למידה שהתפתחה בעשורים האחרונים, תוך סיקור למידה מרחוק , שיטות הוראה , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:51:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js