דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמדות של מורים בשלבים שונים בהתפתחותם המקצועית כלפי החדרת שינויים בדרכי הוראה1384450חשבון מערכת31/08/2014 09:26:40את הידע על עמדות של מורים כלפי החדרת שינויים בדרכי הוראה באופן כללי, ועל עמדות של מורים הנמצאים בשלבים שונים של התפתחותם המקצועית כלפי שינויים בדרכי ההוראה (דיצה משכית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:26:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מערכת היחסים שבין סוכני שינוי "חיצוניים" ובין סוכני שינוי "פנימיים" בבתי ספר הנמצאים בתהליך שינוי1386167חשבון מערכת31/08/2014 12:18:33מפרשות את ההשפעה שיש למערכות היחסים ביניהן על תהליך השינוי בבתי הספר שהן פועלות בהם בתי ספר , שינוי חינוכי , הדרכה פדגוגית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:18:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות שמובילה ללמידה – תיאוריית פעולה לשינוי בית הספר1384105חשבון מערכת31/08/2014 09:18:46הצלחתם של מנהיגים חינוכיים מוצלחים בעשיית שינוי בבתי ספר – שינוי שייעודו שיפור הלמידה אצל כל התלמידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:18:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח הכנסת שינוי טכנולוגי לבית הספר כתהליך של ניהול שינוי: חקר מקרה בבי"ס שהטמיע את מיזם "סיסמא לכל תלמיד"510956חשבון מערכת31/08/2014 09:57:47הספר גם כתהליך של ניהול שינוי ואת הצורך להתמיד בניהול השינוי כדי לעגן את השינויים ולמסד אותם ולהביא לשינוי מסדר שני ( גילת כהן, ליאור לכנר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורי מורים - חשיבה על תהליכי שינוי1391762חשבון מערכת01/09/2014 11:01:16היא ללמוד מנקודות מבט שונות אלו שינויים חלו בתפיסת מורי-מורים למדעים ולספרות כלפי חשיבה בדיסציפלינה וכלפי דרכי הוראתה, להבין את הגורמים לשינויים אלה ואת התהליכים הקשורים בשינויים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:01:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכי שינוי בקורס "תהליכי שינוי במערכת החינוך" מקורס פנים אל פנים לקורס וירטואלי 103777חשבון מערכת01/09/2014 07:52:41א. אפיון הלמידה וההוראה בקורס "תהליכי שינוי במערכת החינוך" הנלמד בשלוש מסגרות שונות במכללה ב. בחינת תהליכי השינוי מתרבות של סביבת למידה פיזית לתרבות למידה וירטואלית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:52:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכלה והדרה בשינוי החינוכי: תגובות רגשיות של מורים והשלכותיהן על מנהיגות1391054חשבון מערכת31/08/2014 13:47:13אין שינוי אנושי בלי רגש, ואין רגש שאינו מגלם בתוכו תהליך של שינוי – אם חולף ואם ארוך טווח ברמה הארצית והמחוזית צריכה לפעול ליצירת מתווי שינוי חדשים או לחידושם של מתווי שינוי ישנים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:47:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת תצפית אפקטיבית בשיעורים - קידום ההוראה באמצעות תצפיות ושיח פדגוגי1023637חשבון מערכת21/08/2014 12:28:09הוראה ושיח נמצאו במחקרים ככלי אפקטיבי לשינויי התנהגויות הוראה ולצמיחה פדגוגית ומקצועית של לתרום להפחתת החששות מתצפיות הוראה ולשכלל את היכולת הרפלקטיבית של המורים לצורך שינוי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot35430http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:28:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הצעה לשינויים בהכשרת המורים בישראל1379103חשבון מערכת31/08/2014 11:08:54 לשינויים בהכשרת המורים בישראל, בזיקה למאפייני המתקבלים להכשרה, דרכי ההכשרה, ומאפיינים של הכשרת מורים , שינוי חינוכי , הכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:08:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אחריות לשינוי בית-ספרי: ניתוח מזווית הראייה של מורה מוביל1391056חשבון מערכת01/09/2014 10:58:17על אודות סגל המכון פורום אקדמי לפני כשש שנים החל בית הספר מבואות הנגב בתהליך של שינוי על כמה מהנקודות והאירועים המרכזיים של השינוי מזווית ההתבוננות שלו בתור מורה ורכז חטיבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:58:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js