דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמדות של מורים בשלבים שונים בהתפתחותם המקצועית כלפי החדרת שינויים בדרכי הוראה1384450חשבון מערכת31/08/2014 09:26:40התפתחות מקצועית , שינוי עמדות , שינוי חינוכי , מורים , דרכי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:26:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכלה והדרה בשינוי החינוכי: תגובות רגשיות של מורים והשלכותיהן על מנהיגות1391054חשבון מערכת31/08/2014 13:47:13פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , בתי ספר , שינוי חינוכי , רגשות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:47:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידת מורה בהקשר של שינוי חינוכי: למידה בלתי פורמלית לעומת למידה מודרכת1384519חשבון מערכת01/09/2014 12:19:28צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי לאורך שנתיים: שנה אחת שבה לא קיבלה חונכות מובנית ונאלצה להסתגל לשינוי חינוכי בכוחות עצמה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:19:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רישות לצורך הכנסת שינוי חינוכי: רעיונות, גורמים מעכבים והזדמנויות לקהיליות למידה מקצועיות בבתי ספר יסודיים1384390חשבון מערכת31/08/2014 09:23:43הידע המקצועי על תהליכים ותיאורית שלהכנסת שינוי בעבודה שיתופית אינו ממוקד ונוצר בעיקר ע"י בית ספריים בקלות ומצביע על תחומים מרכזיים בהכשרה לעשייה שיתופית חינוכית ובהתחדשות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:23:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרחבי למידה כסוכני שינוי בחינוך - ספר חדש 1385800חשבון מערכת01/09/2014 08:02:41 החדש של דיאנה אובלינגר על מרחבי למידה בחינוך הועלה בשלמותו לאינטרנט כחלק ממפעל התיעוד של מרחבי למידה הם כיום אחד מסוכני השינוי החשובים בתהליכי למידה ותכנון נכון שלהם בתהליכי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:02:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' רוני אבירם על עתיד מערכת החינוך בישראל, בהתייחס לשינויים התפיסתיים בעולם1392224חשבון מערכת31/08/2014 13:59:56מס''ע , מדיניות בחינוך , שינוי חינוכי , תהליכי שינוי , פינלנד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:59:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות שמובילה ללמידה – תיאוריית פעולה לשינוי בית הספר1384105חשבון מערכת31/08/2014 09:18:46בתי ספר , שינוי עמדות , שינוי חינוכי , מנהיגות בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:18:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מערכת היחסים שבין סוכני שינוי "חיצוניים" ובין סוכני שינוי "פנימיים" בבתי ספר הנמצאים בתהליך שינוי1386167חשבון מערכת31/08/2014 12:18:33מפרשות את ההשפעה שיש למערכות היחסים ביניהן על תהליך השינוי בבתי הספר שהן פועלות בהם בתי ספר , שינוי חינוכי , הדרכה פדגוגית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:18:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הצעה לשינויים בהכשרת המורים בישראל1379103חשבון מערכת31/08/2014 11:08:54 לשינויים בהכשרת המורים בישראל, בזיקה למאפייני המתקבלים להכשרה, דרכי ההכשרה, ומאפיינים של הכשרת מורים , שינוי חינוכי , הכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:08:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העמדות של מורים כלפי שינויים פדגוגיים במהלך השלבים השונים של התפתחות מקצועית1384332חשבון מערכת01/09/2014 14:20:13העמדות של מורים כלפי שינויים כאלה נבחנים בשלבים שונים של ההתפתחות המקצועית שלהם התפתחות מקצועית , שינוי חינוכי , מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:20:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js