דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הטקסונומיה של השיתופיות1385383חשבון מערכת31/08/2014 09:28:39לשם כך היא הגדירה את הטקסונומיה של השיתופיות בלימוד מתוקשב - the taxonomy of collaborative שלה :כיצד יכול המורה לעודד שיתוף פעולה בין הסטודנטים לפי שלבי הטקסונומיה של השיתופיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:28:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השיתופיות בכלל והויקי בפרט...511043חשבון מערכת01/09/2014 07:46:00שהשימוש ביישומי הוויקי בחינוך הולך ויורד בהשוואה ליישומים שיתופיים אחרים כגון גוגל דוקס סטודנטים , שיתופיות , ויקי WIKI STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:46:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"על מה כדאי להילחם בבית הספר?"1386127חשבון מערכת31/08/2014 12:14:01לא ייתכנו תרבויות שיתופיות חזקות ללא פיתוח אישי מוגבר, ועל כן חייבים להימנע מלדכא הוראה , שיתופיות , מייקל פולן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/32330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:14:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
3 דגמים לתיהלוך השיתופיות בפעילות מתוקשבת בסביבה א-סינכרונית103944חשבון מערכת01/09/2014 08:33:28מורים , למידה שיתופית מקוונת , למידה מורים , שיתופיות , סביבות למידה עתירות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדברים אייפדית363347Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:40:14מבוססת פרויקטים,  יצירת תוכן עשיר, שיתופיות, ספרים דיגיטליים, ניהול למידה וקורסים, ומענה רשימת אפליקציות מומלצות להתקנה על האייפדים כחלק מתהליך ההתנסות והלמידה השיתופית בקורס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx68230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:40:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"הקשר המתוק": סטודנטים מספרים על שיתופיות ועבודת צוות במסגרת התנסותם המעשית ב-PDS1386883חשבון מערכת01/09/2014 09:07:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי עבודה מעשית , שיתופיות , עבודת צוות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:07:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורי המורים נוכח כניסתם של טכנולוגיות תקשוב שיתופיות (Web 2.0 technologies )1391752חשבון מערכת31/08/2014 15:15:41צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי ההוראה נוכח כניסתם של טכנולוגיות תקשוב שיתופיות (Web 2.0 technologies ) ורשתות חברתיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:15:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יישום פדגוגיות שיתופיות ואינטראקטיביות על ידי מורים המשלבים תקשוב בהוראתם103697חשבון מערכת01/09/2014 07:51:16צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות למידה שיתופית באמצעות מחשב, אינה נתפסת כפדגוגיה מועילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:51:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתופיות במסגרת בית-ספר להתפתחות מקצועית(PDS) : ניתוח של איכות התנסויות הלמידה במסגרת עמיתות אוניברסיטה-בית ספר1391797חשבון מערכת31/08/2014 16:08:52צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי שבחנה התנסויות למידה בבית ספר להתפתחות מקצועית (PDS) במתודולוגיה של מחקר-עצמי-שיתופי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:08:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה שיתופית : נקודת המבט של הלומדים1384876חשבון מערכת01/09/2014 10:59:20המחקר הנוכחי בוחן את האפקטיביות של פדגוגיות של למידה שיתופית מנקודת המבט של הסטודנטים אולם הממצאים מהמחקר הנוכחי מטילים ספק לגבי היישום היעיל של הפדגוגיות השיתופיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js