דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

רן ישפה1372520חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:32:50רן ישפה הוא מייסד וראש התוכנית "תקשורת מקדמת"' במכללת סמינר הקיבוצים רן ישפה מומחה בתחום העשייה הקולנועית לקידום קבוצות, להנחיית נוער ולהכשרת מבוגרים בתחום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/dialog/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:32:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות ושפה דבורה - מה הקשר?1387001חשבון מערכת31/08/2014 09:37:54לכאורה" , אוריינות” ו”שפה דבורה" הם מושגים הסותרים זה את זה: הרי הכול יודעים שאוריינות עניינה בכתוב, ושפה דבורה היא דיבור STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3420230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:37:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עברית מקראית כשפה זרה1386536חשבון מערכת31/08/2014 15:36:48אף שלפניו מונח טקסט עם אוצר מלים בשפת אמו, הצעיר הישראלי נתקל בשורה שלמה של "מוזרויות יש ללמד את הטקסט המקראי כמו שלמדים שפה זרה – באופן מובנה ובשיטתיות, והכי חשוב – כבר מהפעם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:36:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גישות מבוססות-שיח: מסגרת חדשה להוראה וללמידה של שפה שנייה1386591חשבון מערכת01/09/2014 12:25:38מבוססות-שיח' (discourse-based approaches) להוראת שפה שנייה וללמידתה צריכות לעמוד במרכזו של תהליך המביא את הלומדים למצב שבו הם מסוגלים להשתמש בשפה החדשה ביעילות ובמיומנות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:25:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש בשפת האם בהוראת אנגלית ללומדים צעירים1386589חשבון מערכת01/09/2014 09:25:15לשפוך אור על ההחלטות הלשוניות של מורי שפות המלמדים לומדים צעירים ועל המניעים להחלטות אלה, באמצעות חקר מורות המלמדות אנגלית כשפה זרה ללומדים צעירים (בני 6 עד 7) בישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:25:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו לשוניות וקשיים1386935חשבון מערכת01/09/2014 07:35:03תלמידים שהתפתחותם תקינה ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לקויות למידה, קריאה, שפה ושמיעה כישורי שפה , שפה , תהליכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3411640http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:35:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפרספקטיבה של הלומד לגבי למידה מקוונת של שפה1007197חשבון מערכת01/09/2014 13:30:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על הספרות העכשווית, המאמר סקר 46 למידה מקוונת , הוראת שפה זרה , Susan Yue STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:30:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש בסילבוס לקסיקלי כאמצעי לשיפור רכישת אוצר מילים בשפה זרה1386433חשבון מערכת31/08/2014 11:49:47 שני העשורים האחרונים, יותר ויותר חוקרים מבינים את החשיבות של רכישת אוצר מילים בשפה זרה על שיטות שונות לרכישה והוראה של אוצר מילים בשפה זרה, במיוחד רכישת אוצר מילים בעקיפין, תוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:49:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ליצור שפה משותפת בין שדה ומכללה1378689חשבון מערכת01/09/2014 14:20:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי culture ) לטענתן , מודל זה מאפשר ליצור שפה משותפת בין האקדמיה לבין השדה, ומעודד תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:20:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח חשיבה מדעית בסדרה "יופי של שפה"1386457חשבון מערכת31/08/2014 11:53:00 של שפה" (חלקים 3-5) הינה סדרת ספרים בחינוך לשוני, שנכתבה על סמך הנחות יסוד ובהתאם למטרות הלימודים החדשה "חינוך לשוני, עברית-שפה, ספרות ותרבות לבית-הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:53:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js