דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אוריינות ושפה דבורה - מה הקשר?1387001חשבון מערכת31/08/2014 09:37:54לכאורה" , אוריינות” ו”שפה דבורה" הם מושגים הסותרים זה את זה: הרי הכול יודעים שאוריינות עניינה בכתוב, ושפה דבורה היא דיבור STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3420230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:37:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המגדל נפרק : חידושי מילים של ילדים וניתוחם1391355חשבון מערכת31/08/2014 12:26:21שיח ילדים , שפה , שפה דבורה , מיכל סגל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:26:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים בחינוך המיוחד 1391239חשבון מערכת01/09/2014 13:21:50ישתלבו בקהילה ובעולם המודרני ולחסום אותם ממפגשים בלתי אמצעיים עם נכסי השפה הדבורה והכתובה היא להפעיל דרכי הוראה מפצות העושות שימוש בנכסי השפה הטובים כדי לעקוף תהליכי שפה פגומים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סדנה לרטוריקה1023864Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:26:42על אודות סגל המכון פורום אקדמי חוסר ההתייחסות של מערכת החינוך להבעה בעל-פה בשפת האם גרם לליקויים שונים בתחומים של התקשורת השפה הדבורה והשפה הכתובה שונות זו מזו ומשלימות זו את זו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/archive/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:26:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת טקסטים גרפיים לא-מילוליים להתפתחות אוריינית של ילדים צעירים - השלכות להכשרת מורים1386991חשבון מערכת01/09/2014 07:36:13מראה כיצד סוגות גראפיות הן טקסטים אורייניים בזכות עצמם, וכלי לטיפוח השפה הדבורה והכתובה בגיל שבו קיים פער רחב בין מידת השליטה של הילדים בשפה הדבורה לבין השפה הכתובה ( חוה תובל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:36:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד אמהות דוברות ערבית קוראות ספר לילדן והאם הקריאה תורמת לאוריינות הילד?1386967חשבון מערכת01/09/2014 07:35:44מחקר מסוג זה מעניין במיוחד בשל מצבה הדיגלוסי של השפה הערבית ניסיונות מועטים בלבד לגשר עבור הילד בין השפה הכתובה לשפה הדבורה בעת קריאת הספר והתנהגות זאת לא היוותה גורם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:35:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת לימוד של קריאת מוסיקה על ראשית הרכישה של הקריאה העברית1386995חשבון מערכת01/09/2014 10:37:24לקשיים ברכישת הקריאה: א. קשיים הנובעים מכתב השפה הספציפית; ב.קשיים הנובעים מהיותו של כתב השפה סמל משני; ג.קשיים הנובעים מהפער בין השפה הדבורה לכתובה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:37:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היבטים לשוניים וחברתיים-תרבותיים בהפקת שיח כתוב ושיח דבור בקרב לומדים יוצאי אתיופיה בישראל1387093חשבון מערכת01/09/2014 11:20:46נמוך היא הגורם המשפיע ביותר על הישגיהם בשפה, ולאו דווקא השתייכותם לקבוצה אתנית מסוימת, או בסיום המאמר מוצגות המלצות לטיפוח העברית כשפה שנייה והמלצות למחקר עתידי ( מיכל שלייפר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:20:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Integrating Technology in EFL Instruction638776חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:54ימי עיון , דבורה בן מאיר , מרגרת פורת Been , טכנולוגיה , אנגלית כשפה זרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנקודת מבטה של מרכזת סטאז'1392013חשבון מערכת01/09/2014 08:06:56על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון הזרועה בגורמים חברתיים, קוגניטיביים ורגשיים, באמצעות שפה משותפת הן של הלשון הדבורה, או אף בזו המשתקפת באמצעות אמונות ומושגים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js