דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

התיכון הווירטואלי: ניטור, שקיפות והערכה, והשפעתם על תהליכי הוראה ולמידה1007146חשבון מערכת01/09/2014 09:12:13מדור: סביבות למידה ממוחשבות של מט"ח מוסיפה לנו מידע והבנה לגבי תהליכי הלמידה , ההוראה וההערכה במיזם מתוקשב משמעותי זה ( רחל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקומה של קבוצת הדיון בקורסים המועברים בלמידה מרחוק בשיטה הא-סינכרונית, כמטייבת תהליכי למידה103835חשבון מערכת31/08/2014 10:21:55ההפך הוא הנכון – נמצא קשר הפוך בין שביעות הרצון של הסטודנט ומידת פעילותו בקבוצות הדיון כדי להביא למימוש הפוטנציאל הגדול שיש לקבוצת הדיון בהשפעה על יסודות חשובים בתהליך הלמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:21:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכי שינוי בבית-הספר ואצל המורים בזיקה לסביבת למידה עתירת טכנולוגיה: חקר מקרה רב שנתי1386157חשבון מערכת01/09/2014 10:53:14רב-שנתי של בית ספר על-יסודי שנבחר להיות בית ספר ניסוי ופורץ דרך בהקשר של יצירת סביבת למידה עתירת טכנולוגיית מידע המעודדת תהליכי למידה והוראה מבוססים על פרוייקטים רב-תחומיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:53:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קהילה המקדמת הכוונה עצמית בלמידה באמצעות תהליכי הערכה פנימית1384402חשבון מערכת31/08/2014 09:24:22כיצד תופסים שותפי הקהילה את תהליך הלמידה, תנאיו ותרומותיו למשתתפים ולבתי הספר הכוונה עצמית ללמידה , קהילת לומדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:24:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוחו של קוריקולום על-תחומי הבנייתי בזיקה לטיפוח תהליכי חשיבה ולמידה של מורים ותלמידים בבית הספר היסודי 1382252חשבון מערכת31/08/2014 12:25:15וסמויות של מורים ותלמידים לגבי: תהליכי למידה והוראה, היחס'מורה-תלמיד' ותכנון לימודים בגישה לימודים בינתחומיות , תהליכי חשיבה , יעל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:25:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ויסות עצמי בכתיבה: איתור תהליכי ויסות שמפעילים תלמידי חט"ב בזמן כתיבת חיבור1386993חשבון מערכת31/08/2014 09:37:31וטקסטים , תהליכים קוגנטיביים , תהליכי למידה , ויסות עצמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:37:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים1385543חשבון מערכת31/08/2014 15:52:45של התלמיד ויתמקד בדרכים בהן סביבת הלמידה משפיעה על תהליכים אלה ( עינת ליכטניגר פדגוגיות , תהליכי למידה , ויסות עצמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:52:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פתרון בעיות אותנטיות במתמטיקה עם ויסות עצמי רגשי-הנעתי: ערך מוסף עבור הישגים ותהליכי למידה1385198חשבון מערכת01/09/2014 11:12:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי רגשי-הנעתי לעומת וויסות מטא-קוגניטיבי לתהליכי הוויסות בשלמותם (וויסות רגשי-הנעתי וויסות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:12:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרספקטיבה פרסיאנית ותהליך הלמידה1385542חשבון מערכת01/09/2014 11:03:27בתהליך הפרשני המתחולל במוחנו אנו מעניקים משמעות לסימנים פדגוגיות , תהליכי למידה , תיאוריות , הבניית ידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:03:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות ויזואלית , התפקיד הכפול בהוראה ולמידה1385850חשבון מערכת01/09/2014 08:37:50ממכבש הדפוס , תהליכי למידה , מורים , תהליכי הכשרה , אוריינות חזותית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:37:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js