דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תהליכי שינוי בקורס "תהליכי שינוי במערכת החינוך" מקורס פנים אל פנים לקורס וירטואלי 103777חשבון מערכת01/09/2014 07:52:41 המחקר: א. אפיון הלמידה וההוראה בקורס "תהליכי שינוי במערכת החינוך" הנלמד בשלוש מסגרות שונות במכללה ב. בחינת תהליכי השינוי מתרבות של סביבת למידה פיזית לתרבות למידה וירטואלית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:52:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורי מורים - חשיבה על תהליכי שינוי1391762חשבון מערכת01/09/2014 11:01:16עמדות מורים , תהליכי שינוי , אילנה אלקד-להמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:01:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכי שינוי בבית-הספר ואצל המורים בזיקה לסביבת למידה עתירת טכנולוגיה: חקר מקרה רב שנתי1386157חשבון מערכת01/09/2014 10:53:14בתי ספר , שינוי חינוכי , סביבות למידה מתוקשבות , תהליכי שינוי , כרמלה בן עמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:53:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השינוי התהליכי בהכשרת המורים במדינת מישגן – אסופת מאמרים 1378695חשבון מערכת31/08/2014 09:46:16State University ומגיעים למסקנות לגבי כיווני שינוי שניתן ליישם בעקבות כך ברחבי ארה"ב . החוקרים מתארים ומנתחים את תהליכי השינוי בהכשרת המורים מזווית שונות כאשר המסקנה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:46:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מערכת היחסים שבין סוכני שינוי "חיצוניים" ובין סוכני שינוי "פנימיים" בבתי ספר הנמצאים בתהליך שינוי1386167חשבון מערכת31/08/2014 12:18:33מפרשות את ההשפעה שיש למערכות היחסים ביניהן על תהליך השינוי בבתי הספר שהן פועלות בהם שיטות הוראה , תהליכי שינוי , הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:18:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח הכנסת שינוי טכנולוגי לבית הספר כתהליך של ניהול שינוי: חקר מקרה בבי"ס שהטמיע את מיזם "סיסמא לכל תלמיד"510956חשבון מערכת31/08/2014 09:57:47למידה ממוחשבות , שינוי חינוכי , סביבות עמדות מורים , תהליכי שינוי , שילוב אינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליך של הכנסת שינוי אצל מדריכות פדגוגיות (מורי מורים)1378803חשבון מערכת31/08/2014 09:51:28מחקר פעולה , שינוי חינוכי , מורי מורים , תהליכי שינוי , דבורה גסר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:51:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אחריות לשינוי בית-ספרי: ניתוח מזווית הראייה של מורה מוביל1391056חשבון מערכת01/09/2014 10:58:17הכותב גורס כי מורים הם סוכנים קריטיים בכל תהליך של שינוי בית ספר , תהליכי שינוי , תהליכי התמודדות , יודיק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:58:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכלה והדרה בשינוי החינוכי: תגובות רגשיות של מורים והשלכותיהן על מנהיגות1391054חשבון מערכת31/08/2014 13:47:13על אודות סגל המכון פורום אקדמי ניהול בית ספר , תהליכי שינוי , מאפיינים קהילתיים , תהליכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:47:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קהיליות למידה: גורמים מרכזיים בתהליך הכנסת שינוי קוריקולרי בניו-זילנד1384469חשבון מערכת01/09/2014 08:21:54במאמר זה הייתה לסייע לבתי ספר ליישם קוריקולום חדש במערכת החינוך כתהליך של הכנסת שינוי מורים , תהליכי שינוי , קהילת עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:21:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js