דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

"תכנית ליבה"' (CORE-CURRICULUM)1312172חשבון מערכת01/09/2014 08:18:29עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מדור: תוכניות לימודים / תכנון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3760230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות1312134חשבון מערכת01/09/2014 08:18:12מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , חינוך מיוחד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/377100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכניות להתמודדות בתופעות האלימות ברמה הלאומית בבתי הספר בארה"ב1312182חשבון מערכת31/08/2014 12:45:22מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , ארה"ב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/373200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:45:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרויקט TNE להשבחת תוכניות הכשרת המורים בארה"ב – ממצאי הערכה1311792חשבון מערכת31/08/2014 09:48:16ארה"ב , תוכניות הכשרה , תוכניות לימודים , רפורמות בהכשרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:48:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בידול בתוכניות לימודים מנקודות מבט שונות בחינוך1316518חשבון מערכת01/09/2014 07:34:45על השאלה הבאה: האם החברה צריכה לאפשר תוכנית לימודים משותפת ואחידה לכל התלמידים בגילאי 4-15 או עליה להציע תוכניות לימודים שונות לקטגוריות שונות של תלמידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/225700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"דברים שצומחים בחממה" - מיזם בשדה החינוכי-חברתי1313264חשבון מערכת31/08/2014 12:40:20סיום התוכנית בהצלחה מותנה בקיום פרויקט זה הכשרת מורים , תוכניות הכשרה , תוכניות לימודים , למידה אותנטית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/331500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:40:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מינוחים, מיעוטים ושסעים: לקראת חשיבה חדשה על תוכנית הלימודים באזרחות1312241חשבון מערכת01/09/2014 09:03:10מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , תהליכי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/371200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות למידה: תיאוריות ומודל מעשי אחד 1315920חשבון מערכת01/09/2014 07:33:13עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים ועשוייה לגרום לשינויים מהותיים בתחומי תוכניות הלימודים, דרך ההוראה ודרך הערכת התלמידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2234500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:33:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מותה המתקרב של תכנית הלימודית האקדמאית הטיפוסית1312158חשבון מערכת31/08/2014 12:44:18מדור: תוכניות לימודים / תכנון ' Mano Singham קורא לחשיבה מחודשת על ערכם של תוכניות לימודים טיפוסיות בקורסים אקדמאיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/372800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:44:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית לימודים בית-ספרית – כמה אבחנות1312208חשבון מערכת02/09/2014 05:20:53מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/371800http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js