דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תכנית לימודים, ליבה וסטנדרטים – בחינוך הקדם יסודי1314233חשבון מערכת31/08/2014 12:31:52עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים חינוכיים , תוכניות לימודים , גני ילדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/394700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:31:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכניות להתמודדות בתופעות האלימות ברמה הלאומית בבתי הספר בארה"ב1312182חשבון מערכת31/08/2014 12:45:22מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , ארה"ב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/372900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:45:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרויקט TNE להשבחת תוכניות הכשרת המורים בארה"ב – ממצאי הערכה1311792חשבון מערכת31/08/2014 09:48:16ארה"ב , תוכניות הכשרה , תוכניות לימודים , רפורמות בהכשרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:48:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בידול בתוכניות לימודים מנקודות מבט שונות בחינוך1316518חשבון מערכת01/09/2014 07:34:45על השאלה הבאה: האם החברה צריכה לאפשר תוכנית לימודים משותפת ואחידה לכל התלמידים בגילאי 4-15 או עליה להציע תוכניות לימודים שונות לקטגוריות שונות של תלמידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מינוחים, מיעוטים ושסעים: לקראת חשיבה חדשה על תוכנית הלימודים באזרחות1312241חשבון מערכת01/09/2014 09:03:10מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , תהליכי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/371200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"דברים שצומחים בחממה" - מיזם בשדה החינוכי-חברתי1313264חשבון מערכת31/08/2014 12:40:20סיום התוכנית בהצלחה מותנה בקיום פרויקט זה הכשרת מורים , תוכניות הכשרה , תוכניות לימודים , למידה אותנטית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/331200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:40:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מותה המתקרב של תכנית הלימודית האקדמאית הטיפוסית1312158חשבון מערכת31/08/2014 12:44:18מדור: תוכניות לימודים / תכנון ' Mano Singham קורא לחשיבה מחודשת על ערכם של תוכניות לימודים טיפוסיות בקורסים אקדמאיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/372500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:44:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית לימודים בית-ספרית – כמה אבחנות1312208חשבון מערכת02/09/2014 05:20:53מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
להלך בביטחה ב"אזורי האי-ידיעה": חונכות אישית בתוכנית הניסויית1313252חשבון מערכת31/08/2014 12:39:25של חונכות, משויך לכל סטודנט בתחילת לימודיו חונך אישי, שמטרתו ללוותו באופן אישי לאורך ארבע שנות לימודיו חינוך בלתי פורמלי , תוכניות לימודים אינטגרטיביות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:39:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכניות לימודים בהכשרה להוראה בזיקה לשינויים בחברה הישראלית1312176חשבון מערכת31/08/2014 12:45:11מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , הכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:45:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js