דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סקירה : האתגר העיקרי של המורים להיסטוריה , לפי תכנית הלימודים הנוכחית הוא "להספיק את החומר"1312206חשבון מערכת31/08/2014 13:44:00מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , דרכי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:44:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח כישורי הכוונה עצמית בלמידה כחלק ממטרות תכניות הלימודים החדשות 1312191חשבון מערכת01/09/2014 10:55:30מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , סטנדרטים חינוכיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/373500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:55:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רפורמות בתכנון לימודים בחינוך הממלכתי והמאבק על הזהות1312184חשבון מערכת01/09/2014 08:18:37מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , ספרים , הוראת היסטוריה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/377300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכניות להתמודדות בתופעות האלימות ברמה הלאומית בבתי הספר בארה"ב1312182חשבון מערכת31/08/2014 12:45:22מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , ארה"ב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/373200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:45:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היסטוריה משועבדת - ניתוח ביקורתי של תכניות לימודים וספרי הלימוד בהיסטוריה כללית מאז קום המדינה1309775חשבון מערכת01/09/2014 08:02:15ממכבש הדפוס , תוכניות לימודים , הוראת היסטוריה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:02:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרויקט TNE להשבחת תוכניות הכשרת המורים בארה"ב – ממצאי הערכה1311792חשבון מערכת31/08/2014 09:48:16ארה"ב , תוכניות הכשרה , תוכניות לימודים , רפורמות בהכשרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:48:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בידול בתוכניות לימודים מנקודות מבט שונות בחינוך1316518חשבון מערכת01/09/2014 07:34:45על השאלה הבאה: האם החברה צריכה לאפשר תוכנית לימודים משותפת ואחידה לכל התלמידים בגילאי 4-15 או עליה להציע תוכניות לימודים שונות לקטגוריות שונות של תלמידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מינוחים, מיעוטים ושסעים: לקראת חשיבה חדשה על תוכנית הלימודים באזרחות1312241חשבון מערכת01/09/2014 09:03:10מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , תהליכי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/371200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מותה המתקרב של תכנית הלימודית האקדמאית הטיפוסית1312158חשבון מערכת31/08/2014 12:44:18מדור: תוכניות לימודים / תכנון ' Mano Singham קורא לחשיבה מחודשת על ערכם של תוכניות לימודים טיפוסיות בקורסים אקדמאיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/372800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:44:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"דברים שצומחים בחממה" - מיזם בשדה החינוכי-חברתי1313264חשבון מערכת31/08/2014 12:40:20סיום התוכנית בהצלחה מותנה בקיום פרויקט זה הכשרת מורים , תוכניות הכשרה , תוכניות לימודים , למידה אותנטית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/331500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:40:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js