דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הכשרת מורים ותכנון לימודים: הילכו שניהם יחדיו?"1378639חשבון מערכת31/08/2014 09:43:39 מתמקד במהות הקשר בין תכנון לימודים והכשרת מורים הדיון הם מנתחים את סוגיית הקשר בין תכנון לימודים והכשרת מורים ומציעים את גישתם באשר להכללת נושא תכנון לימודים בתכניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:43:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות1386678חשבון מערכת01/09/2014 08:18:12 זה בא להציג את ה"סיפור" של תכנון לימודים ותכניות לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות בעשור האחרון, תכנון לימודים במדינת ישראל במסגרות המיוחדות ובמסגרות המשלבות מבוסס על הערכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רפורמות בתכנון לימודים בחינוך הממלכתי והמאבק על הזהות1386702חשבון מערכת01/09/2014 08:18:37מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , ספרים , הוראת היסטוריה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנון אוניברסאלי ללמידה (Universal Design for Learning): הכשרת מורים לבית ספר תיכון בניסיון להגדיל את הנגישות האקדמית של לומדי אנגלית בבית ספר התיכון1386715חשבון מערכת31/08/2014 16:10:50מדור: תוכניות לימודים / תכנון מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , הכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:10:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התמודדות סטודנטים להוראה עם תכנון הוראה בינתחומית - מחקר בארה"ב1378759חשבון מערכת31/08/2014 09:49:19ניסוי פדגוגי שנערך בארה"ב לבדיקת יכולתם של סטודנטים להוראה ללמד בתכנית לימודים בינתחומית מחייב הקניית יסודות מעמיקים יותר בתחומי תכנון לימודים משולב הרבה לפני תחילת ההכשרה (Janet C STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנון סקירות לימודיות בקורסים מתוקשבים המיועדים ללומדים בוגרים1390979חשבון מערכת01/09/2014 08:18:55עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים חומרי למידה , תכנון לימודים , קורס הכשרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/410http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנון סביבת הלמידה- להבין מה אנחנו עושים....ומדוע1386257חשבון מערכת01/09/2014 11:15:08 של לימור לייבוביץ לגבי תכנון ויישום סביבות למידה בבתי ספר באות לידי ביטוי בסקירה נוספת בתי ספר , תכנון לימודים , סביבת הוראה-למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:15:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנון קורסים מקוונים בניהול תוך שימוש במסגרת של קהילת חקירה1007110חשבון מערכת01/09/2014 11:16:09קהילת לומדים , תכנון לימודים , ניהול , קורס מקוון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:16:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית לימודים בית-ספרית – כמה אבחנות1386712חשבון מערכת02/09/2014 05:20:53 יעיל ובהיר לגבי המאפיינים של תכנית לימודים בית-ספרית מס''ע , תוכניות לימודים , תכנון לימודים , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ארבע תחנות 1386684חשבון מערכת31/08/2014 12:43:10עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים גם המושג הנלווה "תכנון לימודים" – תהליך יצירתה של תכנית לימודים – עבר התפתחויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:43:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js