דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19של העדפות להשמה בכיתות משולבות: קבלה של תלמידים עם צרכים חינוכיים קלים, ודחייה לש תלמידים עיוורים, חרשים ותלמידים בעלי לקויות קוגניטיביות, רגשיות והתנהגויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3854560http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה1316503חשבון מערכת01/09/2014 12:09:10לברר מה מאפיין את דרכי ההתמודדות של תלמידים חלשים עם חומר מתמטי, אלו מקורות עשויים להסביר הצלחה וכישלון בקרב תלמידים אלו, ומהם המרכיבים עליהם יש לתת את STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/314540http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דו"ח הוועדה לבחינת מיצוי יכולתם של תלמידים עם ליקויי למידה: תקציר1315010חשבון מערכת01/09/2014 12:07:13 הוועדה לבחינת מיצוי יכולתם של תלמידים עם ליקויי למידה המלצות הוועדה מתחלקות לשלוש קבוצות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38119110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:07:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות1312134חשבון מערכת01/09/2014 08:18:12מגמות וכיוונים , תלמידים בעלי צרכים מיוחדים , תלמידים עם מוגבלויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/376200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת שימוש במחשבים ניידים על שגיאות הכתיב של תלמידים בכיתות חינוך מיוחד1314870חשבון מערכת01/09/2014 07:59:58של מחשבים ניידים בכיתות חינוך מיוחד על כמות שגיאות הכתיב של תלמידים עם לקויות למידה במחקר השתתפו 93 תלמידים בגילאי 16-13 עם לקות למידה, הלומדים בעשר כיתות חינוך מיוחד בחמש STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/388530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:59:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"מאיימים ולא מקיימים" – פרקטיקות של שליטה וסמכות בבית ספר יסודי1316440חשבון מערכת01/09/2014 09:11:42את האופן שבו אינטראקציות בין מורים לבין תלמידים מבנות מסרים הקשורים בסמכות פורמלית ובמורים זהו בית ספר אזורי, קהילתי, המונה 560 תלמידים ו-44 חברי צוות סך הכול נערכו 13 תצפיות על 13 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/323770http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:11:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מלכ"ע – מערכת לאבחון כתיבה עיונית , מדריך עיוני ויישומי למורים, למרצים, ליועצים, למאבחנים ולמטפלים1310989חשבון מערכת31/08/2014 12:58:59כמו כן היא יכולה לשמש לאבחון ולשיפור הכתיבה העיונית של תלמידים מגיל עשר קריאה כתיבה וטקסטים , תלמידים , סטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/345040http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:58:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על משמעות ההישגים של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים1318248חשבון מערכת02/09/2014 06:29:27צרו קשר רכישת ספרים על המכון על כך שמדינות משפרות את הציונים של תלמידיהם בין מבחן למבחן במספר נקודות בודדות, ואת מיקומן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/122900http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 06:29:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית1320356חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22שיתופי פעולה ועבודה בכיתה אצל תלמידים אלה מושתתים על הקשר הטוב שנוצר בין המורה לתלמיד יש לבחון היטב את מקום הישיבה של תלמידים אלה כך שלא יהיו חשופים לגירויים מסיחים ( מרגלית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1027030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתקפותם של סטנדרטים להוראה NBPTS בעבודתה של מורה מומחית למתמטיקה1317618חשבון מערכת01/09/2014 13:21:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי המחקר נערך בכיתה הטרוגנית שבה התלמידים לומדים בקבוצות הטרוגניות בנות 4-5 תלמידים כל אחת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1213960http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js