דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

יעילות בית הספר ושיפור הישגיהם של תלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי ובמגזר הערבי בישראל1314902חשבון מערכת31/08/2014 10:40:24ארגונית בבתי ספר לבין ההתקדמות בהישגי תלמידים מתחילת שנה ועד סופה, בשלושה נושאים : תחומי הספר כגבוהים יותר, כך הייתה התקדמות התלמידים רבה יותר בתחומי הלמידה הבסיסיים ובהבנת הנקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3810290http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:40:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סוגיות ביישום שילוב1364587חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:04:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב המאה הנוכחית השאלה איננה היכן ועם מי ילמד התלמיד עם צרכים חינוכיים ייחודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting8600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:04:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
להאמין בתלמידים: הכוח לגרום לשינוי1320321חשבון מערכת01/09/2014 12:15:36יחסי מורים-תלמידים , יחסי אמון , עידוד תלמידים , Richard Curwin STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:15:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19של העדפות להשמה בכיתות משולבות: קבלה של תלמידים עם צרכים חינוכיים קלים, ודחייה לש תלמידים עיוורים, חרשים ותלמידים בעלי לקויות קוגניטיביות, רגשיות והתנהגויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38448200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכים קוגניטביים ורגשיים שחווים תלמידים עם לקויות למידה בהתמודדותם להשגת תעודת הבגרות1314914חשבון מערכת31/08/2014 10:41:22לכן יש להעצים את המורים ולהכשירם להיות המאתרים הראשונים והתומכים בתלמידים עם לקויות הלמידה תהליכי למידה , תלמידים , ליקויי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/385030http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:41:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אלימות בקרב תלמידים בבית הספר היסודי – שכיחות, השפעה ודרכי ההתמודדות של קורבנות האלימות1316505חשבון מערכת31/08/2014 09:14:08 בוחן את תפיסותיהם של תלמידים ומורים את האלימות בקרב התלמידים בבית הספר היסודי ומתמקד בהשפעת התופעה על התלמידים והמורים, דרכי ההתמודדות ויעילות העזרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194840http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:14:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפיסות של המורים את יחסיהם עם תלמידיהם בעידן הפייסבוק1312442חשבון מערכת01/09/2014 12:19:33חטיבות ביניים , תלמידים , עמדות מורים , עמדות תלמידים , בתי ספר תיכוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/21930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:19:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד משפיעה למידת החקר בכיתה על השיח בין תלמידים ומורים ועל הדיאלוג ביניהם? 1318447חשבון מערכת01/09/2014 10:59:59כי הטמעת שיטת למידת חקר בכיתה של תלמידים במסלולים ייחודיים מגבירה את שיתוף הפעולה החברתי בין התלמידים העמיתים ומשפרת את השיח בכיתה והדיאלוג עם המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1023600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש בסיפור הקשר ככלי הממנף למידה משמעותית בקרב תלמידים תת-משיגים במתמטיקה, השוואה בין מתווך ויזואלי לבין מתווך טקסטואלי 1315781חשבון מערכת31/08/2014 11:45:23מתמטיקה , תלמידים תת-הישגיים , תלמידים חלשים , סיפור STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/313800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:45:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכים קוגניטיביים ורגשיים שתלמידים לקויי למידה חווים בהתמודדותם להשגת תעודת בגרות1314814חשבון מערכת01/09/2014 07:59:40מורכבים ובחינות הבגרות, תוך הבחנה בין תלמידים עם לקויות למידה מילוליות (verbal learning disabilities) לבין תלמידים עם לקויות למידה שאינן מילוליות ( שרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/388300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:59:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js