דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות408887חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19של העדפות להשמה בכיתות משולבות: קבלה של תלמידים עם צרכים חינוכיים קלים, ודחייה לש תלמידים עיוורים, חרשים ותלמידים בעלי לקויות קוגניטיביות, רגשיות והתנהגויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3832460http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד משפיעה למידת החקר בכיתה על השיח בין תלמידים ומורים ועל הדיאלוג ביניהם? 407547חשבון מערכת01/09/2014 10:59:59כי הטמעת שיטת למידת חקר בכיתה של תלמידים במסלולים ייחודיים מגבירה את שיתוף הפעולה החברתי בין התלמידים העמיתים ומשפרת את השיח בכיתה והדיאלוג עם המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10163110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפיסות, האמונות והפרקטיקות של השותפים לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות הכוללות - מחקר קולבורטיבי של סטודנטים להוראה408847חשבון מערכת31/08/2014 10:39:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3870110http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:39:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כריית נתונים למטרת חקר התנהגויות תלמידים בסביבות מתוקשבות406667חשבון מערכת31/08/2014 10:27:30רק את התוצרים הסופיים, הצורך בבניית משוב לתלמידים ולמורים וכן הצורך לזהות התנהגויות חריגות לאיתור דפוסי למידה חבויים ולאיתור קבוצות של תלמידים בעלי מאפיינים דומים של תהליכי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/121730http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שביעות רצון התלמידים מבית ספרם 409284חשבון מערכת31/08/2014 12:16:53 רבים מצביעים כי לשביעות הרצון של התלמידים מבית הספר השלכות על תחומים שונים בחיי תלמידים למדינות אחרות, שיעור נמוך יחסית של תלמידים מרגישים כי משתפים אותם בקביעת החוקים והכללים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/323200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:16:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מ"נשירה סמויה" ל"נשירה גלויה" ומה שביניהם409342חשבון מערכת31/08/2014 16:39:22בפרנסת המשפחה, אך על פי רוב היא נעשית מחוסר בררה, בגלל דחיקת המערכת את התלמיד אל מחוץ לגדר בכל מקרה, עזיבה זו יוצרת מצב נשירה והתמדה , תלמידים בסיכון לנשירה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/32800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:39:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבותה של הדוגמה האישית בהוראה404761חשבון מערכת31/08/2014 09:17:54לקיים משמעת בכיתתם ולזכות בהערכה מצד תלמידיהם, היא הדוגמה האישית שהמורה נותן לתלמידיו משמעת , יחסי מורים-תלמידים , חיים עמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/192800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:17:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההבדל העיקרי בין הלמידה של בנים לבנות בסביבה דיגיטאלית - ביחס של המורים410086חשבון מערכת01/09/2014 10:40:58ועל יסודיים כאחד קיימת הטיה מגדרית בהתנהגות המורים כלפי תלמידות בסביבת הלמידה הדיגיטאלית למידה מתוקשבות , תלמידים , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית407763חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22שיתופי פעולה ועבודה בכיתה אצל תלמידים אלה מושתתים על הקשר הטוב שנוצר בין המורה לתלמיד יש לבחון היטב את מקום הישיבה של תלמידים אלה כך שלא יהיו חשופים לגירויים מסיחים ( מרגלית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1015400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטים ומתל"ים280615Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57כדי לתת מענה נרחב יותר לצרכים של התלמידים עם לקויות הלמידה במסגרת החינוך הרגיל והחינוך בתקנות את אשר ניתן לתקן ולעמוד על המשמר לקראת חקיקת חוק זכויות התלמידים עם ליקויי למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201133460http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js