דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

כיצד משפיעה למידת החקר בכיתה על השיח בין תלמידים ומורים ועל הדיאלוג ביניהם? 407547חשבון מערכת01/09/2014 10:59:59כי הטמעת שיטת למידת חקר בכיתה של תלמידים במסלולים ייחודיים מגבירה את שיתוף הפעולה החברתי בין התלמידים העמיתים ומשפרת את השיח בכיתה והדיאלוג עם המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10201240http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:59:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חידושי מחקר בתכניות התערבות חינוכיות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה127488חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:33צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays319100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
במרחק נגיעה - המידע בכיתה בקצות האצבעות!61432Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:47את המידע לקצות האצבעות בכל מקום ובכל רגע כבר נמצאים בידיהם של מאות ואלפי תלמידים במגע אצבע יכול תלמיד ללקט רעיונות שניסחו מומחים בכל תחום שימצא בו עניין; עם זאת, מסך STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv3449http://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:47htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
השפעות האינטרנט ובעיות ריכוז של תלמידים בבית הספר תיכון 404669חשבון מערכת31/08/2014 09:13:04המחבר בילה מספר חודשים בבית ספר התיכון Woodside וחקר את חייהם הדיגיטליים של התלמידים תלמידים שרואים ויוצרים הרבה סרטונים ב Youtube למשל, יכולים ללכת למגמת קולנוע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/192300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:13:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל - דוח מיום עיון 2013404850חשבון מערכת01/09/2014 08:56:08למדעים ועדת מומחים העוסקת באתגרים הנובעים מהתמודדות עם שונות בין תלמידים במערכת החינוך אופני הלמידה וארגונם בכיתה ובבית הספר על מנת שמרב התלמידים יפיקו את מרב התועלת מלימודיהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:56:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה406503חשבון מערכת01/09/2014 12:09:10לברר מה מאפיין את דרכי ההתמודדות של תלמידים חלשים עם חומר מתמטי, אלו מקורות עשויים להסביר הצלחה וכישלון בקרב תלמידים אלו, ומהם המרכיבים עליהם יש לתת את STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/313740http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת תלמידים את אקלים הכיתה בסביבה קומוניקטיבית עשירה להוראת כתיבה409296חשבון מערכת31/08/2014 12:18:21צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/323230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:18:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי אמון, יחסי גומלין בכיתה והבנה של תלמידים 409256חשבון מערכת31/08/2014 12:13:31התלמידים לומדים לבנות את הידע שלהם בכיתה בהתאם לאיכות היחסים שהם רוקמים עם עמיתיהם ועם משקל רב בתפיסה מצבית זו יש יחסי מורים-תלמידים , אינטראקציה חברתית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/326370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:13:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית407763חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22שיתופי פעולה ועבודה בכיתה אצל תלמידים אלה מושתתים על הקשר הטוב שנוצר בין המורה לתלמיד יש לבחון היטב את מקום הישיבה של תלמידים אלה כך שלא יהיו חשופים לגירויים מסיחים ( מרגלית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1016460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידיו של המורה בכיתה הטרוגנית על פי גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין405242חשבון מערכת31/08/2014 09:33:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הטרוגנית , תלמידים תת-הישגיים , הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2211590http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:33:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js