דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אודות התוכנית אוריינות חזותית1374619Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:33על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב אוריינות חזותית - הדימוי החזותי בחינוך ובתרבות הכרת התחומים והמושגים: אוריינות חזותית, תרבות חזותית, אינטליגנציה חזותית, חשיבה חזותית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/visual/Pages/Forms/AllItems.aspx6030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות ומחוזות התרבות בבית הספר1391115חשבון מערכת31/08/2014 16:26:19אובחנו 11 "מחוזות" במודל: מחוז התרבות האינטלקטואלית, התרבות החדשנית- הטכנולוגית, מחוז התרבות הלשונית , מחוז התרבות הרגשית, מחוז התרבות הערכית, מחוז התרבות המוסרית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:26:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרבות ארגונית של בית-הספר1391076חשבון מערכת01/09/2014 08:25:37ותלמידיו הם המקור העיקרי להתפתחותן של תת-תרבויות שונות בתוך בית הספר, שכן הם אוכלוסייה תת-התרבות של התלמידים רחוקה מתת-התרבות של המורים, למרות שמדובר באותו בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:25:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"על מה כדאי להילחם בבית הספר?"1386127חשבון מערכת31/08/2014 12:14:01 שבו המחברים מצדדים ומגלם לדעתם תרבות מסוימת של הוראה – מערך מסוים של יחסי עבודה בין מורים לא ייתכנו תרבויות שיתופיות חזקות ללא פיתוח אישי מוגבר, ועל כן חייבים להימנע מלדכא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/32330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:14:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחוזות התרבות החינוכית בבית-הספר1385633חשבון מערכת01/09/2014 09:16:04הבית-ספרית" נדרש מחבר המאמר גם למדרג הצרכים של אברהם מסלאו (Maslow, 1965) משום שתרבות בית הספר בכללה ומחוזות התרבות החינוכיים שלו, כפי שהוא מבקש להציגם, נבחנים על STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:16:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה מעצבת כתרבות ארגונית: הכיתה במוקד1378347חשבון מערכת01/09/2014 08:59:17 נדרשת בעת הזאת להיות חלק בלתי נפרד מתרבות הארגון בבית הספר בהערכה בבית הספר והדרישה שזו תהיה טבועה בתרבות הארגונית שלו מעלים את השאלות מהי "הערכה" ומהי "תרבות ארגונית של הערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:59:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרבות הקהילה וכישלון של יצירתיות1385573חשבון מערכת01/09/2014 08:47:40שאחרים "עושים" גורר כישלון בהבנה מלאה של תרבות הקהילה כציבור של פרטים בעלי מודעות ביקורתית יצירתיות , תרבות ארגונית , שיתוף ידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:47:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"הערכים הסמויים" של תרבות שיעורי הבית1384035חשבון מערכת01/09/2014 10:33:36המרכזיות לאימון הילד ברכישת ערכים מרכזיים בתרבות הישראליות, ערכים שאינם מוצהרים בריש גלי שיעורי בית , תרבות בית הספר , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:33:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"תרבות מתחדשת" בהכשרת מורים: חקר, עדויות ופעולה1378673חשבון מערכת01/09/2014 12:02:43השונות של המשתתפים הצביעו על כך שבבניית "תרבות של עדויות" יש צורך לנקוט מבט "תרבותי" ולהכיר בערכים ובאמונות של המשתתפים וגם בדרכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:02:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הטמעת תרבות תקשוב בבתי ספר103545חשבון מערכת01/09/2014 07:48:30שנתי ורב מימדי שפותח ועוצב על-ידי החוקרות ולבדוק את השפעתו על הטמעת תרבות תקשוב בבתי-הספר הממצאים מראים שההנחיה על-פי מודל ההתערבות יצרה תרבות של תקשוב בבתי-הספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:48:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js