דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חינוך לקיימות (תשס"א)637861Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:51צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי אייל בלוך | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ד"ר דפנה גולדמן | המכללה האקדמית בית ברל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201248760http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תש"ע)1369222Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:48ד"ר גילה שילה המכללה האקדמית בית עדנה אייל-גרנית | שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך ד"ר עמנואל אלון | המכללה האקדמית בית ברל שרה בלוך | מכללת בית רבקה ד"ר חנוך גמליאל | מכללת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תשע"ב)1369196Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:39ד"ר גילה שילה המכללה האקדמית בית עדנה אייל-גרנית | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ד"ר עמנואל אלון | המכללה האקדמית בית ברל שרה בלוך | מכללת בית רבקה ד"ר חנוך גמליאל | מכללת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תשס"ט)1369174Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:46ד"ר גילה שילה המכללה האקדמית בית עדנה אייל-גרנית | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ד"ר עמנואל אלון | המכללה האקדמית בית ברל שרה בלוך | מכללת בית רבקה ד"ר חנוך גמליאל | מכללת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js