דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חינוך לקיימות תשס"ט637836Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:30החלטת ממשלה זו הקים משרד החינוך שני צוותים: צוות היגוי בראשות ד"ר אילנה זיילר, אשר הכין תכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא במערכת החינוך; וצוות משימה לקידום וליישום הנושא בראשות ד"ר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201050860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקרא 2010-2011637860Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:03פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , לימודי מקרא , מקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201123330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)637863Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59"מעגל הדעת" - מודל דיאלוגי-חינוכי פרייריני צוות הדיאלוג הפרייריני הוא צוות חשיבה חדש לניתוח ודרשה פתרון במסגרת מעגל הדעת של צוות החשיבה נבעה מתוך ההתנסות בשדה של המדריכים הפדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012113760http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר עצמי של קהילת לומדים פעילה בסביבות היברידיות1382246חשבון מערכת01/09/2014 08:14:18התבסס על מחקרים עצמיים של חברי הקהילה - צוות חשיבה במכון מופ"ת "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב מס''ע , ידע וחשיבת מורים , סביבות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:14:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקשורת מקדמת: עשייה קולנועית להעצמה אישית רב - תחומית בחינוך638652חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:00:55רן ישפה, חברי צוות החשיבה תקשורת וחינוך מיוחד " מפגשים , צוותי חשיבה , רן ישפה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting1040http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:00:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות מקצועית 637850Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:46פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה , אורית אבידב-אונגר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה במכללות637852Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:31צרו קשר רכישת ספרים על המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות צוותי חשיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ד"ר נירה מאי1372517חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:32:10פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ד"ר נירה מאי מרכזת צוות חשיבה דיאלוגי במכון מופ״ ת, ומדריכה פדגוגית בחינוך המיוחד מזה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/dialog/Pages/Forms/AllItems.aspx71730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:32:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רוח האדם בחינוך638829חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:14:23ראשונים של מחשבה ושל עשייה שהתגבשו בצוות החשיבה במכון מופ"ת בנושא ”רוח האדם בחינוך" על האדם בחינוך , צוותי חשיבה , ישעיהו תדמור STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:14:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב637868Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:40צוות החשיבה "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב" פועל כקהילה לומדת זה שמונה שנים, ומתמודד עם תל-אביב: מכון מופ"ת. המחקר נערך על ידי צוות של עשר חוקרות מחמש מכללות לחינוך שפעלו בין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201228440http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js