דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תכניות לימודים בהכשרה להוראה בזיקה לשינויים בחברה הישראלית1386696חשבון מערכת31/08/2014 12:45:11עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים ישראל , תכניות לימודים , ניתוח תוכן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:45:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היסטוריה משועבדת - ניתוח ביקורתי של תכניות לימודים וספרי הלימוד בהיסטוריה כללית מאז קום המדינה1385776חשבון מערכת01/09/2014 08:02:15קיזל "היסטוריה משועבדת - ניתוח ביקורתי של תכניות לימודים וספרי הלימוד בהיסטוריה כללית מאז קום המדינה.הספר מבוסס על STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:02:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח כישורי הכוונה עצמית בלמידה כחלק ממטרות תכניות הלימודים החדשות 1386706חשבון מערכת01/09/2014 10:55:30עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים הלימודים החדשות והסטנדרטים מדגישים את הצורך בפיתוח כישורי הכוונה עצמית של הלומד בתהליך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:55:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה של תכניות לימוד במדעים לחינוך הכללי: שימוש בתיק עבודות, Portfolio1391660חשבון מערכת01/09/2014 09:28:09עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים ארה"ב , תכנון לימודים , למידת חקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/480http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:28:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית לימודים אישית ותכנית חינוכית יחידנית בחינוך המיוחד 1391285חשבון מערכת31/08/2014 10:46:20ולקויי למידה , תכניות לימודים , תוכניות לימודים , חינוך מיוחד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3810140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:46:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יכולות החוצות תכניות לימודים (Cross-curricular competencies) של סטודנטים להוראה: מודל בחירה המבוסס על מבחני כניסה למרכז ההערכה והצלחה בלימודים לאחר השנה הראשונה בהכשרת מורים1378006חשבון מערכת01/09/2014 07:56:19היכולות של מורים לעתיד החוצות את תכנית הלימודים, במיוחד לאור הצלחת הרפורמות בהכשרת מורים בשווייץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:56:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שינויים דמוגרפיים בחברה הישראלית ותכניות לימודים בהכשרת מורים – ניתוח תוכן וניתוח היסטורי משווה1386690חשבון מערכת01/09/2014 10:55:23שינויים כפי שהם באים לידי ביטוי בתכניות הלימודים שפורסמו לאורך שלושה עשורים בשלושה מוסדות הכשרה נבנתה סכימה ייחודית לניתוח תכניות לימודים באמצעותה נותחו 874 סילבוסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:55:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפישות של סטודנטים לגבי תכניות להקניית אוריינות מידע בקנדה1384720חשבון מערכת01/09/2014 09:03:58 שיזמות להערכת תכניות לימוד בחינוך הגבוה, מתמקדות בדרך כלל, בביצועי והישגי הסטודנטים, קיים עניין הולך וגובר במדדים מכווני סטודנטים, כמו, שביעות רצון, כמדד לאיכות התכנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:03:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית לימודים, ליבה וסטנדרטים – בחינוך הקדם יסודי1391439חשבון מערכת31/08/2014 12:31:52נראה שניתן לבנות תכניות לימודים מאפשרות טיפוח המיומנויות והעשרת אוצר המילים והידיעות – על תכנית המסגרת מאפשרת את השילוב הזה, כאשר גבולות היכולת מתארים את רמת ההתפתחות השלבית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:31:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית לימודים בית-ספרית – כמה אבחנות1386712חשבון מערכת02/09/2014 05:20:53עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים יעיל ובהיר לגבי המאפיינים של תכנית לימודים בית-ספרית פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js