דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ערוץ מפגשי עמיתים

ערוץ מפגשי עמיתים מרכז בתוכו מפגשים בין - מכללתיים של עמיתים לפיתוח פרופסיונלי של מורי המורים במסגרות שונות ובתחומים מגוונים. במפגשים אלה עוסקים העמיתים בליבון נושאים משותפים, בדיון במחקרים, ביצירת ידע ובחשיפתו, בגיבוש עמדות בתחום הכשרת מורים , בכתיבת ניירות עמדה ועוד.