דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ערוץ מפגשי עמיתים

ערוץ מפגשי עמיתים מרכז בתוכו מפגשים בין - מכללתיים של עמיתים לפיתוח פרופסיונלי של מורי המורים במסגרות שונות ובתחומים מגוונים. במפגשים אלה עוסקים העמיתים בליבון נושאים משותפים, בדיון במחקרים, ביצירת ידע ובחשיפתו, בגיבוש עמדות בתחום הכשרת מורים , בכתיבת ניירות עמדה ועוד.
493796289.jpg

ליצירת קשר

ראש ערוץ מפגשי עמיתים
רות סרלין
03-6901425
rutser@macam.ac.il