דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ערוץ מפגשי עמיתים

ערוץ מפגשי עמיתים מרכז בתוכו מפגשים בין - מכללתיים של עמיתים לפיתוח פרופסיונלי של מורי המורים במסגרות שונות ובתחומים מגוונים. במפגשים אלה עוסקים העמיתים בליבון נושאים משותפים, בדיון במחקרים, ביצירת ידע ובחשיפתו, בגיבוש עמדות בתחום הכשרת מורים , בכתיבת ניירות עמדה ועוד.

ליצירת קשר

רות סרלין
ראש ערוץ מפגשי עמיתים
03-6901425
rutser@macam.ac.il
נטע חן
רכזת ערוץ מפגשי עמיתים
03-6988623
netah@macam.ac.il
493796289.jpg