דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי לימודי לשון עברית (תשס"ט)

מרכזת

ד"ר גילה שילה
המכללה האקדמית בית ברל

חברי הפורום

עדנה אייל-גרנית | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר עמנואל אלון | המכללה האקדמית בית ברל
שרה בלוך | מכללת בית רבקה
ד"ר חנוך גמליאל | מכללת יעקב הרצוג
שולמית דה-לוי | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
ד"ר עירית זאבי | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
ד"ר לובה חרל"פ | מכללת ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
ד"ר רות ירדני | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר יפה ישראלי | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר מלכה מוצ'ניק | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
ד"ר ברוריה מרגולין | מכללת לוינסקי לחינוך
מרים ססר | המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
ד"ר יוסף פרץ | מכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל
רבקה תמיר | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

השנה התמקד הפורום בשני אפיקים מרכזיים: האחד - תפקידו של הפורום בהכוונת הלשון במכללות בזיקה למערכת החינוך כולה (הגיל הרך, חטיבת הביניים וחטיבה עליונה); והאחר - העשרה של חברי הפורום לפי בקשתם.
במסגרת האפיק הראשון עלה נושא הכנת השתלמויות מורים שנדרשו מן המכללות בעקבות "אופק חדש". לשם כך הוזמנה מפמ"רית הלשון הגב' מזל שניאק. היא הציגה בפני חברי הפורום בצורה שיטתית ויסודית תמונה המתארת את מצבם של תלמידי ישראל בעברית, את הסיבות לכך ואת הצעותיה לשינוי המצב. לבסוף היא שיתפה במיזמים חדשים שמשרד החינוך יזם: תכנית "שלהבת", חלופות הערכה, הבעה בע"פ ותכניות טלוויזיה.
בעקבות החלת המתווה החדש במכללות להוראה נדרש הפורום לסוגיית מעמדה של הלשון ולשמירה על הסיווג לשלוש רמות. לשם כך הוזמנה ד"ר אורנה שץ אופנהיימר, נציגת האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך, והיא ייעצה כיצד להאדיר את כוחה של הלשון במכללות.
מרכזת הפורום, ד"ר גילה שילה, הציגה בפני הפורום את הדוח על מצב האוריינית בישראל, המעיד מהם הצרכים של המורים מכל תחומי הדעת בלשון להכשרת התלמידים והבאתם לתפקד כבני אוריין בכיתות (מיומנויות קריאה והבנה, מיומנויות הכתיבה והדיבור). המסקנה הברורה היא כי יש להגביר את המודעות לשימוש כהלכה בכלי העיקרי, קרי לשונו של המורה.
נושא חשוב אחר שעלה הוא השיעור "כתיבה האקדמית", שמלמדים במכללות מסוימות מרצים שאינם מרצי לשון ושלא במסגרת לימודי הלשון. הפורום החליט להוציא מסמך המתאר את תפקידו של השיעור ואת מהותו, ואלה עיקריו: שיעור "כתיבה אקדמית" עוסק בכתיבה, המהווה חלק מנושאי לימודי היסוד בעברית; מיזוג טקסטים - נושא חובה בשיעור זה - מופיע אף הוא כחלק מנושאי הלימוד של תכנית הלשון למכללות על פי ועדת ניר. מתוך כך עולה בבירור הצורך ששיעור זה יילמד על ידי מרצי הלשון במסגרת שיעור הלשון במכללות.
במסגרת האפיק השני - העשרה - שוחחו חברי הפורום על הנעשה במכללות בשיעור הלשון. הם השיאו עצות זה לזה והחליפו רעיונות בנושאים חשובים, כמו האחדת סילבוס ומבחן בשיעורים המקבילים הנלמדים במכללות.
השנה המשיכו חברי הפורום בתכנון אסופת מאמרים, שהיא מקבץ של מחקרי לשון הנוסף על אלה שנתפרסמו בעבר ב"ילקוט הלשון - לקט מאמרי מופת לשימושם של תלמידי המוסדות להכשרת מורים וגננות" (בעריכת א' צלמון, משרד החינוך והתרבות - המחלקה להכשרת עובדי הוראה, ירושלים תשל"ז). מדובר במאמרים הנחשבים ל"נכסי צאן ברזל" של מחקר הלשון העברית ושעדיין לא נס ליחם. מיזם זה (שהחל בשנה שעברה) נבע מהצורך להציג לפני התלמידים במכללות מבחר חדש של מחקרים עדכניים בנושאים מתחום העברית החדשה והוראת הלשון. המאמרים שבאסופה נבחרו על פי ההמלצות של חברי הפורום ונכתבו על ידי עמיתים במכללות. הם משקפים את צורכי ההוראה במכללות על סמך ניסיון המרצים. האסופה צפויה לצאת לאור בשנה"ל תש"ע.
השנה העלה הפורום גם רעיון למיזם הקשור בהבעה בעל פה: הכנת מאגר (שיעורים, תרגילים ועוד) במחשב העוסק בנושאים הקשורים בהבעה בעל פה. נושא זה נלמד כנושא חובה בכל המכללות, הן ברמה א, הן ברמה ג והן בלשון לאקדמאים. פרט לתרומה הצפויה למרצי המכללות ובעקבותיהם לסטודנטים, יש בכך כדי לתרום גם לתחושת היצירתיות בקרב חברי הפורום.
עוד במסגרת ההעשרה הציג ד"ר צבי שראל בפני חברי הפורום את מאגר מילו"א (משאבי לשון ואוריינות), פרי יוזמתו. המאגר נמצא במכללת ליפשיץ ונועד לענות על צורכי המרצים ועל צורכי הסטודנטים כאחד.
ולסיום, ד"ר פנינה טרומר נשאה הרצאה בנושא "מעבר של מילים מחלק דיבר אחד לאחר לשם הבעת ריגושיות - מתכונות העברית הישראלית המדוברת".

פעילות מיוחדת

יום העיון המסורתי שהפורום ערך הושתת על הרצאות של מרצי המכללות להוראה ותרם רבות להעשרה ולהרחבת הדעת. יום העיון "לשון בעידן התקשורת" דן במקומו של החינוך הלשוני בעידן התקשורת ועסק בשאלות: האם לשון התקשורת צריכה לשקף את לשון הדוברים או להיות לשון תקינה? האם ובאיזו מידה מותר להכניס לתקשורת ביטויים מן העגה (הסלנג) ומן הלועזית? כיצד נתפס עתיד הלשון בתקשורת? השאלות עוררו כיוון מחשבה להמשך העיסוק בתכנים ובדרכים ללימוד הלשון.

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

תכנית הפורום תמשיך להתמקד באותם שני אפיקים מרכזיים: הראשון - תפקידו של הפורום בהכוונת הלשון במכללות בזיקה למערכת החינוך כולה. במסגרת זו יושם דגש על הכשרה אוריינית לשונית למורים מכל תחומי הדעת כדי שיוכלו להכשיר את תלמידיהם לתפקד כבני אוריין בכיתות. כמו כן חברי הפורום יעסקו בהתוויית תכניות השתלמות למורים בעקבות "אופק חדש", בבדיקת התכנים בלשון בעקבות המתווה החדש ובעריכת דיון מיוחד בנושא "הכתיבה האקדמית במכללות". במסגרת האפיק השני - העשרה של חברי הפורום - ייכללו פעילויות כמו יום עיון בנושא לשון ורטוריקה, הרצאות בנושאי לשון מובהקים, נושאים הקשורים בפילוסופיה של לשון וחשיבה, נושאים שיש להם השלכות על ההוראה. דגש מיוחד יינתן להוצאתה לאור של אסופה (ראו הרחבה לעיל), הכוללת מקבץ סוגיות נבחרות מתכנית הלימודים בלימודי היסוד בלשון. מקבץ זה יציג נושאי לימוד שייבחנו תאורטית ומעשית.

בסימן אישי

השנה הנהיג הפורום נוהג חדש ומפרה, לפיו בראשית כל פגישה אחד המרצים נושא "דבר תורה" על אודות נושא נבחר הקשור במועד הפגישה (כגון חג) או בפרשת השבוע. הדיון התמקד בתופעות לשון מעניינות שעלו מתוך הנושא הנבחר.